REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

CENTKLIMA: Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

2008-12-31 17:26
publikacja
2008-12-31 17:26
Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Centrum Klima S.A. z dniem 6 stycznia 2009 roku.
Wszystkie zlecenia maklerskie na akcje zwykłe na okaziciela serii A i B Emitenta przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 5 stycznia 2009 roku.

Powyższa uchwała Zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została powzięta w związku z faktem, iż akcje Emitenta od dnia 6 stycznia 2009 roku będą przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę
Marek Perendyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki