172,80 zł
-0,63% -1,10 zł
CD Projekt SA (CDR)

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-16
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W dniu 7 marca 2018 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o podjętych negocjacjach z firmą Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S z siedzibą we Francji, 49-51 rue des docks, 69252 Lyon, dotyczących dystrybucji gry Cyberpunk 2077 na obszarze obejmującym Andorę, Austrię, Belgię, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Liechtenstein, Luxemburg, Maltę, Monaco, Norwegię, Portugalię, Republikę Federalną Niemiec, San Marino, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy.

W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych negocjacjach mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki oraz zagrozić trwającym negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, co naruszałoby interes zarówno dotychczasowych, jak również potencjalnych akcjonariuszy Spółki.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia powyżej wskazanej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Kryterium uznania informacji za poufną – szacowana wartość zobowiązań objętych negocjacjami stron przekracza 10% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 19/2018


Subject: Disclosure of information concerning initiation of negotiations


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR) – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby publicly discloses
inside information which had previously been subject to delayed
disclosure under Art. 17 section 4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (hereinafter referred to as
“MAR”).


On 7 March 2018 the Company Board undertook a decision to proceed with
delayed disclosure of information pertaining to initiation of
negotiations with Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S with a
registered office at 49-51 rue des docks, 69252 Lyon, France. These
negotiations concern distribution of Cyberpunk 2077 throughout the
Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco,
Malta, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, The
Netherlands, and United Kingdom.


In the Board’s opinion immediate disclosure of information concerning
the abovementioned negotiations would prejudice the Company’s legitimate
interests, jeopardize the negotiations themselves and have a detrimental
effect upon their outcome. This, in turn, would impact both existing and
potential future shareholders of the Company.


Pursuant to Art. 17 section 4 paragraph 3 of MAR, the Company filed a
notice of delayed disclosure of the abovementioned inside information
with the Financial Supervision Authority. In doing so, the Company
justified its view that the reasons to seek delayed disclosure of inside
information specified in Art. 17 section 4 items a) – c) of MAR apply in
the presented case.


The matter is regarded as inside information due to the fact that the
estimated value of liabilities subject to the abovementioned
negotiations exceeds 10% of the consolidated assets of the Capital Group.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-16 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2018-10-16 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl