REKLAMA
WEBINAR

CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawarcie umowy o współpracy

2021-03-22 19:13
publikacja
2021-03-22 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku, zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA sp. z o.o. przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami EVIG ALFA sp. z o.o. oraz CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu poprzez inwestycję Emitenta przy współudziale CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. w projekty EVIG ALFA.
Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych, chyba, że Strony postanowią inaczej co będzie wymagało odrębnej umowy.
Ponadto umowa pozwala Emitentowi na przeniesienie części lub całości praw i obowiązków w stosunku do danej, potencjalnej inwestycji na Spółkę CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. – bez zgody EVIG ALFA sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: CARLSON
INVESTMENTS S.A. - conclusion of a cooperation agreement. 


CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its
registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby informs
that on March 22, 2021, it concluded a cooperation agreement with EVIG
ALFA sp.z o.o. with the possible participation of CARLSON INVESTMENTS
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. 

The
subject of the contract is the creation between the Issuer and EVIG ALFA
sp.z o.o. and CARLSON INVESMENTS ASI S.A. cooperation platform aimed at
exchanging mutual experiences, knowledge and using the potential of the
parties to the agreement in the scope of attracting new investments The
parties assume the possibility of jointly implementing investments in
innovative research and development projects with high growth potential.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-22 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki