REKLAMA

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2022-11-17 16:12
publikacja
2022-11-17 16:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
kwartalne_sprawozdanie_finansowe_CCE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -134 -54 865 -28 -11 842
III, Zysk (strata) brutto -134 -54 931 -28 -11 857
IV. Zysk (strata) netto -134 -55 084 -28 -11 890
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -384 -168 -79 -36
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 156 43 34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 209 156 43 34
VIII, Przepływy pieniężne netto, razem -175 -12 -36 -3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 569 14 555 2 992 3 142
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 488 732 753
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 488 732 753
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 140 66 161 2 288 14 279
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 13 998 14 799
XV, Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI, Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0040 1,6 0,0008 0,35
XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0040 1,6 0,0008 0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,42 0,09 0,09
XIX, Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,42 0,09 0,09
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -134 -54 775 -28 -11 999
III, Zysk (strata) brutto -134 -54 869 -28 -11 930
IV. Zysk (strata) netto -134 -54 869 -28 -11 930
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -384 8 -79 2
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 0 43 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 209 159 43 34
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -175 167 -36 38
XIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 569 14 725 2 992 3 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 585 732 779
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 585 732 779
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 140 68 560 2 288 14 906
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 13 998 14 906
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0040 1,60 0,0008 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0040 1,60 0,0008 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,00 0,09 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,00 0,09 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe CCE.pdfkwartalne sprawozdanie finansowe CCE.pdf sprawozdanie finansowe za III kwartal 2022 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki