REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.

2023-02-14 18:01
publikacja
2023-02-14 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-14
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) [Rozporządzenie], niniejszym informuje, że w dniu 14 lutego 2023 roku spółka Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonując osobiste uprawnienie wynikające z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, powołała w skład Zarządu Emitenta Pana Marcina Słomkowskiego, któremu powierzone zostało pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marcina Słomkowskiego.

Pan Marcin Słomkowski posiada wykształcenie wyższe zawodowe i ukończył studia na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie w latach 1996 – 2000.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1997- 1999 - Grupa Wirtualna Polska S.A. - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

1999 - 2001 - Arena.pl S.A. - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i marketingu

2002 - 2006 - Ford Auto Nobile – Autoryzowany Dealer marki FORD - Dyrektor Zarządzający

2011 - 2015 - Stowarzyszenie Dealerów BMW w Polsce - Wiceprezes Zarządu

2006 – 2017 - Inchcape Motor Polska – Autoryzowany dealer marki BMW/MINI/Motorrad - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający na Polskę

2017 – 2019 - Inchcape PLC - Autoryzowany dealer marki BMW/MINI/Motorrad - Dyrektor Zarządzający BMW w Regionie Europ Północnej

2019 – 2020 - Inchcape PLC – Autoryzowany dystrybutor marek JLR, Mazda, Mitsubishi, Ford - Dyrektor zarządzający ds. dystrybucji w Region Europa Północna

2021 – Luty 2023 - BMW Dynamic Motors – Autoryzowany dealer marki BMW/MINI/Motorrad - Dyrektor Zarządzający, Prokurent

2021 - aktualnie - Związek Dealerów Samochodów w Polsce Członek Rady Dealerów

2021 – aktualnie - Interim Management Solution Sp. z o.o. Prezes Zarządu

Marzec 2021 - aktualnie - British Automotive Holding S.A., Dyrektor Zarządzający

Od roku 2019 Pan Marcin Słomkowski uczestniczy poza Spółką – jako członek organu, jako wspólnik lub jako członek organu i wspólnik, w następujących spółkach:

Carsalon.pl S.A. w likwidacji – akcjonariusz oraz Likwidator. Planowany termin zakończenia likwidacji tej spółki to drugi kwartał 2023 roku

Interim Management Solution Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Marcin Słomkowski przedstawił Radzie Nadzorczej Emitenta informację na temat swojej działalność w ramach w/w spółek. Rada Nadzorcza Emitenta w oparciu o informację przedstawioną przez Pana Marcina Słomkowskiego uznała, że działalność ta nie ma charakteru konkurencyjnego wobec Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-14 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki