REKLAMA
WAŻNE

BOŚ SA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 17 czerwca 2020 r.

2020-06-17 14:20
publikacja
2020-06-17 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_BOS_SA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_27_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_28_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 17 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 r., z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Ponadto Zarząd Banku informuje, że wszystkie treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania, publikowane były w raportach bieżących i okresowych, które znajdują się na stronie Banku w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez ZWZ podjęte.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu z obrad w stosunku do podjętych uchwał oraz, że nie odstąpiono
od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_BOS SA 2020.pdfUchwaly_podjete_na_ZWZ_BOS SA 2020.pdf Uchwały podjęte na ZWZ 2020
Załacznik do Uchwaly Nr 27_2020.pdfZałacznik do Uchwaly Nr 27_2020.pdf Załącznik do uchwały 27 2020
Załacznik do Uchwaly Nr 28 2020.pdfZałacznik do Uchwaly Nr 28 2020.pdf Załącznik do uchwały 28 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-06-17 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki