REKLAMA
WAŻNE

BOŚ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 17 czerwca 2020

2020-06-17 14:24
publikacja
2020-06-17 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 17 czerwca 2020
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, w dniu 17 czerwca 2020 r.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Liczba głosów przysługujących na ZWZ z posiadanych akcji – 53 951 960
Udział w głosach na ZWZ w dniu 17.06.2020 – 80,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 58,05%.

2. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba głosów przysługujących na ZWZ z posiadanych akcji – 8 000 000
Udział w głosach na ZWZ w dniu 17.06.2020 – 11,92%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 8,61%.

3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Liczba głosów przysługujących na ZWZ z posiadanych akcji – 5 148 000
Udział w głosach na ZWZ w dniu 17.06.2020 – 7,67%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 5,54%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-06-17 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki