REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022. Wniosek Akcjonariusza o wypłatę dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022

2022-06-14 22:06
publikacja
2022-06-14 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_Uchwaly_nr_15_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022.

Wniosek Akcjonariusza o wypłatę dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the "Issuer") with its registered office in Warsaw informs that at the request of the Issuer's shareholder, Mr. Janusz Skopowski, there was a change to the draft resolution on the allocation of the Company's profit for 2021 to the payment of dividends to the Company's Shareholders, determination of the dividend date and payment date.

The new draft resolution is attached to this report.

The changes concern the distribution of profit by appropriation for distribution among the Shareholders in the form of a dividend and the dividend day. The change concerns the draft Resolution No. 15.
Other information and documents regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders published in the current report ESPI No. 3/2022 of June 2, 2022 remain unchanged.Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że na wniosek Akcjonariusza Emitenta Pana Janusza Skopowskiego nastąpiła zmiana projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, ustalania dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Nowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zmiany dotyczą podziału zysku przez przeznaczenie do podziału pomiędzy Akcjonariuszy w formie dywidendy oraz dnia dywidendy. Zmiana dotyczy projektu Uchwały nr 15.
Pozostałe informacje oraz dokumenty dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2022 z dnia 02.06.2022 r. pozostają bez zmian.

Załączniki
Plik Opis
Projekt Uchwały nr 15 ZWZ.pdfProjekt Uchwały nr 15 ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki