REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Notification of an increase in the parity of minority shareholders to 19.52% as a result of a reduction in the number of shares held by Janusz Skopowski by 300,000 related to their redemption approved by the KDPW as of 29/12/2021 and a 1:100 share split approved by KDPW as of 30/12/2021. Zawiadomienie o zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościowych do 19.52% w efekcie redukcji liczby akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego o 300.000 szt. w związku z ich umorzeniem zatwierdzonym przez KDPW z dniem 29.12.2021 oraz podziale akcji 1:100 zatwierdzonym przez KDPW z dniem 30.12.2021.

2021-12-29 18:54
publikacja
2021-12-29 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1578-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1579-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat

Notification of an increase in the parity of minority shareholders to 19.52% as a result of a reduction in the number of shares held by Janusz Skopowski by 300,000 related to their redemption approved by the KDPW as of 29/12/2021 and a 1:100 share split approved by KDPW as of 30/12/2021.

Zawiadomienie o zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościowych do 19.52% w efekcie redukcji liczby akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego o 300.000 szt. w związku z ich umorzeniem zatwierdzonym przez KDPW z dniem 29.12.2021 oraz podziale akcji 1:100 zatwierdzonym przez KDPW z dniem 30.12.2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Management Board of Black Pearl S.A. ("Company", "Issuer") encloses the statements published by the National Depository for Securities S.A. about:
- withdrawal operation as of 29/12/2021 from the deposit of 300,000 shares held by Janusz Skopowski, related to with their redemption,
- split of the remaining shares in the proportion of 1:100 as of 30/12/2021.

After performing these operations, the parity of minority shareholders will increase, and the shareholding structure will be as follows:
- Janusz Skopowski: 77.66% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders,
- Midorana Investment Ltd (a subsidiary of Janusz Skopowski): 2.82% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders,
- other shareholders (Free Float): 19.52% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders.

Information is important and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka", "Emitent") przedstawia w załączeniu oświadczenia opublikowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dotyczące:
- operacji wycofania dnia 29.12.2021r. z depozytu 300.000 akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego, w związku z ich umorzeniem,
- dokonania dnia 30.12.2021r. podziału pozostałych akcji w stosunku 1:100.

Po wykonaniu tych operacji zwiększy się parytet akcjonariuszy mniejszościowych, a struktura akcjonariatu będzie kształtowała się następująco:
- Janusz Skopowski: 77,66% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA,
- Midorana Investment Ltd (spółka zależna od Janusza Skopowskiego): 2,82% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA,
- pozostali akcjonariusze (Free Float): 19,52% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
1578-2021.pdf1578-2021.pdf Oświadczenie KDPW S.A.
1579-2021.pdf1579-2021.pdf Oświadczenie KDPW S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki