REKLAMA

BFG wydłuży termin docelowy wymogów MREL dla banków do 2024 r.

2020-03-26 17:20
publikacja
2020-03-26 17:20
fot. Szymon Laszewski / FORUM

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydłużony termin docelowy na spełnienie wymogów MREL do początku 2024 roku, a termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do 1 stycznia 2022 r. - podał BFG w komunikacie prasowym.

"Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, obserwowaną u uczestników rynku wysoką awersję do ryzyka, a tym samym utrudnienie lub ograniczenie możliwości emisji zobowiązań kwalifikowalnych w najbliższym okresie, Fundusz informuje, że śródokresowe cele MREL wyznaczone podmiotom krajowym identyfikowanym jako podmioty przymusowej restrukturyzacji na koniec 2020 r. nie będą traktowane przez Fundusz jako obligatoryjne" - napisano w komunikacie.

Dodano, że zgodnie z przepisami dyrektywy BRRD II, której proces implementacji do polskiego prawa jest w toku, podmioty krajowe będą musiały spełnić śródokresowy MREL na dzień do początku 2022 r. Dodatkowo, w wyniku implementacji BRRD II, docelowy termin na spełnienie wymogu MREL zostanie wydłużony o rok, tzn. do 1 stycznia 2024 r.

"W najbliższym cyklu planistycznym Fundusz zastosuje zarówno wydłużony termin docelowy, tj. 1 stycznia 2024 r, jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r." - napisano w komunikacie.

NBP apelował w połowie marca o elastycznie podchodzenie do realizacji przez banki wymogu MREL. Sugerował wykorzystanie w pełni okresu przewidziany w dyrektywie BRRD II, tj. do 2024 r.

BFG podał, że ze względu na zniesienie bufora ryzyka systemowego, który wynosił dotychczas 3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL.

"Dlatego też, Fundusz w najbliższym cyklu planistycznym będzie odpowiednio aktualizował wysokość MREL wyznaczanego bankom" - napisano.

Dodano, że według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora.

Wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), zależy od obowiązujących wymogów kapitałowych oraz buforów.

Fundusz na bieżąco śledzi sytuację na rynkach finansowych oraz jej wpływ na polski sektor bankowy i zamierza podejmować adekwatne działania.

"Jednocześnie Fundusz wyraża przekonanie, że uwolnienie dodatkowej kwoty funduszy własnych oraz ograniczenie bieżących kosztów związanych z wymogiem MREL podmioty krajowe wykorzystają na utrzymanie odpowiedniego poziomu finansowania gospodarki lub na wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na panującą pandemię COVID-19" - napisano. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki