REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w trakcie obrad walnego zgromadzenia

2022-06-29 17:13
publikacja
2022-06-29 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Benefit_Systems_S.A._w_dniu_29_czerwca_2022_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_akcjonariusza_Benefit_Invest_Limited.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_akcjonariusza_MetLife_OFE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_adopted_by_the_Ordinary_General_Meeting_of_Shareholders_of_Benefit_Systems_S.A._on_June_29_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolution_submitted_by_Benefit_Invest_Limited.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolution_submitted_by_MetLife_OFE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w trakcie obrad walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez:
a) Akcjonariusza Spółki - Benefit Invest Limited oraz
b) Akcjonariusza Spółki - MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („MetLife OFE”)
o treści wskazanej w załącznikach do niniejszego raportu. Projekt uchwały zgłoszony przez MetLife OFE nie został poddany pod głosowanie. Podjęta została uchwała zgłoszona przez Benefit Invest Limited.
Do głosowanych uchwał nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Treść podjętych uchwał wraz z informacją o liczbie oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.pdfUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.pdf
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Benefit Invest Limited.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Benefit Invest Limited.pdf
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza MetLife OFE.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza MetLife OFE.pdf
Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Benefit Systems S.A. on June 29 2022.pdfResolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Benefit Systems S.A. on June 29 2022.pdf
Draft resolution submitted by Benefit Invest Limited.pdfDraft resolution submitted by Benefit Invest Limited.pdf
Draft resolution submitted by MetLife OFE.pdfDraft resolution submitted by MetLife OFE.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Benefit Systems
S.A. on June 29, 2022 and draft resolutions submitted by shareholders
during General Meeting
The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby makes public the information
about the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General
Meeting of the Company that was held on June 29, 2022 (“General
Meeting”), and the contents of the draft resolution submitted during
General Meeting by:


a) Shareholder of the Company – Benefit Invest Limited and


b) Shareholder of the Company – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny
(“MetLife OFE”)


with its contents appended to this report. Draft resolution submitted by
MetLife OFE has not been voted. The resolution submitted by the Benefit
Invest Limited has been adopted.


No objection was lodged against the resolutions submitted to voting.


The contents of the adopted resolutions along with information about the
number of votes cast are appended to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-06-29 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki