REKLAMA

BDO spędza sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom

Dominika Florek2019-12-23 07:12redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-12-23 07:12

Przejście z papierowej ewidencji na elektroniczną przerosło możliwości administracji publicznej? Codziennie do urzędu marszałkowskiego w Warszawie wpływa około 2 tys. wniosków. W poprzednich miesiącach było ich średnio 100-130. Od stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić bazę odpadów online. Sprawdzamy, kto musi się zarejestrować. 

- Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na nich już od 2001 r. Zatem (...) nie wprowadzamy żadnych nowych obostrzeń. Elektroniczny system jest jedynie konsekwencją przyjętych wcześniej przepisów – głos w sprawie zabiera wiceminister Mazurek.

Na portalach społecznościowych od kilku tygodni trwają gorące rozmowy na temat tego, kto musi się zarejestrować. Przedsiębiorcy wymieniają się poradami między sobą i informacjami od księgowych, które często bywają sprzeczne. Zamieszczona na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ ankieta nie rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców.

fot. Dalibor Danilovic / / Shutterstock

- Na infolinię próbowałam się dodzwonić od 2 dni – napisała jedna z internautek na forum społecznościowym. To tylko jeden z niewielu problemów związanych z wprowadzeniem rejestru BDO. W związku z licznymi niejasnościami oraz pytaniami przedsiębiorców, Rzecznik MŚP zwrócił się do ministra środowiska o wydanie w tej sprawie komentarza.

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Do BDO wpisać muszą się przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, opony, oleje smarowe, pojazdy oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • prowadzą import opakowań, produkują je lub kupują w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Baza Danych Odpadowych jest źródłem informacji o gospodarce odpadami. Przedsiębiorcy, którzy wpisani będą do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 roku, mają prowadzić w bazie ewidencję oraz sprawozdawczość odpadów.

Przedsiębiorcy zwolnieni ze wpisu do BDO

– W ostatnim czasie pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości co do obowiązku w zakresie Bazy danych odpadowych (…) Podmioty, które wytwarzają odpady o charakterze komunalnym, nie mają obowiązku rejestracji w Bazie – wyjaśnił Sławomir Mazurek. – Jeśli chodzi o takie podmioty jak fryzjerzy czy kosmetyczki, oni tego obowiązku nie mają – wyjaśnił.

Na podstawie wydanego oświadczenia z rejestrowania się w BDO zwolnione są osoby prowadzące działalność biurową lub inną drobną działalność gospodarczą, które wytwarzają odpady o charakterze zbliżonym do gospodarstw domowych.

W bazie nie muszą rejestrować się przedsiębiorcy wytwarzający m.in.odpady metalowe do 10 ton rocznie, odpadowe tonery drukarskie do 200 kg rocznie, opakowania szklane do 500 kg rocznie, przeterminowane produkty spożywcze do 100 kg rocznie, opakowania z metali do 1 tony rocznie, opakowania wielomateriałowe do 200 kg rocznie, magnetyczne i optyczne nośniki informacji do 50 kg rocznie, odpady betonu oraz gruz betonowy do 10 ton rocznie.

Oprócz wyróżnionych w komunikacie grup obowiązkowi wpisu do rejestru BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczna oraz jednostki organizacyjne niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • podmioty mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmioty, które prowadzą prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • osoby transportujące wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnicy, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Odpady powstające w częściach socjalnych przeznaczonych dla pracowników traktowane są jako odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do rejestru BDO przedsiębiorca składa do właściwego urzędu marszałkowskiego. Może to zrobić, korzystając z czterech możliwości:

 • e-mailowo, jeżeli wniosek opatrzony jest podpisem kwalifikowanym,
 • przez ePUAP,
 • przesłać wniosek pocztą,
 • złożyć wniosek osobiście w urzędzie marszałkowskim.

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą przed rozpoczęciem jej prowadzenia, muszą wpisać się do rejestru BDO. Marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpisanie przedsiębiorcy do bazy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki wymagane przez ustawodawcę. Lista dodatkowych dokumentów dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej rejestru BDO.

Przedsiębiorca, który wybrał opcję zapisania się do rejestru elektronicznie może skorzystać z instrukcji dla użytkownika przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska. 

Opłata rejestrowa i roczna

Wysokość opłaty rejestrowej oraz rocznej są takie same. Płatności podzielone są ze względu na wielkość prowadzonej działalności:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy,
 • 300 zł - pozostali przedsiębiorcy.

W roku wpisania się do BDO przedsiębiorca przelewa opłatę na wskazany rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. W roku rejestracji nie dokonuje się opłaty rocznej. Przedsiębiorca powinien zapłacić do końca lutego każdego roku opłatę roczną, z wyjątkiem roku, w którym dokonał wpisu.

Wpisy do bazy można aktualizować, przeczytamy na stronie ministerstwa. Przedsiębiorcy mają 30 dni na wprowadzenie zmian od daty jej wystąpienia.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, która w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat:

 • zatrudniała mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • roczna suma aktywów nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorcą będzie ten przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich dwóch lat spełnił przynajmniej dwa z podanych warunków.

Ponad 1 mln zł kary

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów mogą zostać ukarani grzywną nawet w wysokości ponad miliona złotych. Konsekwencje finansowe i nie tylko dzielą się na dwie kategorie:

 • od 100 zł do ponad 1 mln zł grzywny,
 • od 5 tys. zł do 1 mln zł administracyjnej kary pieniężnej.

Prowadzący firmy mogą zostać ukarani karą grzywny lub aresztu przed sądy administracyjna za niezłożenie wniosku o wpis lub brak zmiany wpisu do rejestru BDO, niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru, naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO lub nieumieszczające na sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez marszałka podczas rejestracji w BDO zostaną obciążone administracyjną karą pieniężną.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców.

Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (1)

dodaj komentarz
gadget75
Szanowni Państwo, pisząc czy cytując czyjeś słowa, należało by je sprawdzić zweryfikować. Piszecie, że fryzjerzy i kosmetyczki - tego obowiązku nie mają - chodzi o BDO. Jeżeli fryzjer, czy kosmetyczka wykonuje zabiegi, w których następuje naruszenie ciągłości naskórka - np piłowanie paznokci - przy skórkach -Szanowni Państwo, pisząc czy cytując czyjeś słowa, należało by je sprawdzić zweryfikować. Piszecie, że fryzjerzy i kosmetyczki - tego obowiązku nie mają - chodzi o BDO. Jeżeli fryzjer, czy kosmetyczka wykonuje zabiegi, w których następuje naruszenie ciągłości naskórka - np piłowanie paznokci - przy skórkach - to wytwarzają odpady określone przez BDO i mają obowiązek utylizacji tych odpadów. Nie trzeba chyba tłumaczyć w XXIw., jakie choroby mogą być przenoszone tą drogą i podkreślać zagrożenia i konsekwencji jakie niesie za sobą brak stosowania się do przepisów...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki