REKLAMA
WEBINAR

B3System zawiera umowę z Polkomtel sp. z o.o.

2013-01-28 14:21
publikacja
2013-01-28 14:21

Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2013 roku otrzymał od Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Polkomtel] zamówienie na kwotę 4.300.000 zł netto, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z 5-letnią gwarancją producenta. Zamówienie to nie zawiera specyficznych postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień, jak również postanowień w zakresie kar umownych.

Zarząd B3System S.A. informuje jednocześnie, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Polkomtel w okresie od 25 stycznia 2012 roku do dnia publikacji niniejszego raportu wynosi 4.477.936,00 zł netto. Umową o największej wartości jest ww. zamówienie na dostawę sprzętu informatycznego.

Zamówienie zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.).

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki