Alior Bank przejmie Ruch za 1 zł. Spółka docelowo trafi w ręce Orlenu

2020-06-01 21:52, akt.2020-06-01 22:22
publikacja
2020-06-01 21:52
aktualizacja
2020-06-01 22:22

Alior Bank podpisał przedwstępną umowę, na mocy której może kupić 100 proc. akcji Ruchu za cenę 1 zł. Docelowo kontrolę nad Ruchem przejmie PKN Orlen, który planuje rozwijać sieć sprzedaży detalicznej oraz usługi kurierskie.

/ fot. Lukasz Wrobel / Shutterstock

Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji Ruchu, w ramach którego Alior Bank podpisał z PKN Orlen, PZU i PZU Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki.

Zgodnie z zawartą 1 czerwca umową inwestycyjną podwyższony zostanie kapitał zakładowy Ruchu, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz Alior Bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego z pakietem 65 proc. udziałów. "Warunki przeprowadzenia transakcji ustalone zostały pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej. PKN Orlen otrzymał też zgodę UOKiK na realizację transakcji" - podkreślił płocki koncern.

Alior Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6 proc. akcji w kapitale zakładowym Ruchu. Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w Ruchu ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji Ruchu nabytych od Lurena Investments B.V. Ponadto Alior Bank zawarł z Ruchem umowę umorzenia wierzytelności banku wobec Ruchu, na której warunkach Alior Bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy.

Bank zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki. Porozumienie to określa m.in.­ zasady prowadzenia polityki właścicielskiej wobec Ruchu, w tym kwestie ładu korporacyjnego w spółce oraz przyszłe postanowienia statutu spółki, a także­ reguły sprzedaży akcji spółki przez strony porozumienia, w tym zakres ograniczeń co do rozporządzania akcjami spółki w okresie obowiązywania porozumienia akcjonariuszy, jak również zakazu zbycia akcji spółki w okresie 5 lat od daty wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy.

Plany Orlenu na Ruch

Odnosząc się do objęcia w Ruchu większościowego pakietu akcji, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że projekt wpisuje się w zapowiadane przez płocki koncern procesy akwizycyjne, które uzupełniają jego biznesowe działania i przyczynią się do zwiększania zysków w długiej perspektywie. "Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki RUCH, które wpisują się w nasze strategiczne plany dotyczące rozwoju sieci detalicznej. Chcemy maksymalnie wykorzystać biznesowe synergie, tak aby zwiększać wartość obu spółek i poszerzać ofertę dla naszych klientów" - oświadczył Obajtek.

Jak podkreślił PKN Orlen, "częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji Ruchu, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności". Koncern dodał, że zgodnie ze strategią, planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co - jak ocenił - "stanowi platformę do generowania synergii z Ruchem". "Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług" - wskazała spółka.

Według PKN Orlen "zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środkowo-Wschodniej". "Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch" - podał płocki koncern.

PKN Orlen przypomniał, że złożył spółce Ruch warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki już 11 kwietnia 2019 r. - decyzję tę poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. "Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen" - podkreślił płocki koncern. Dodał, iż w międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu.

W dniu 1 czerwca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad Ruchem przez PKN Orlen. (PAP)

pr/ mb/ drag/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (20)

dodaj komentarz
gerth
Wkrótce rebranding marki PKN Orlen na dawną,znaną prezesowi nazwę CPN.
Po prostu zmiany nastąpiły za szybko dlatego ten starszy pan postanowił wszystko przywrócić.Niedługo też będzie mógł zrobić zakupy w PSS Społem i w GieeSach.
PRL2.0 by staremu sentymentalnemu dziadkowi żyło się lepiej
wonsz
A Ruchu Chorzów nie kupią? Albo Wisły Kraków, skoro już o tym mowa? Stadion Śląski można by za kasę z Aliora porządnie wyremontować...
lipsk
Większej ściemy już dawno nie słyszałem . Poza jednym stwierdzeniem - przyjęciem i zatwierdzeniem układów ( bo na układy nie ma rady) .Lanie wody na całego.
gregzacha
Ciekawe ile jeszcze trupów wcisną Orlenowi zanim sam Orlen wyzione ducha.
adam1ad
87,5 mln za 6% to RUCH wart jest ponad 1 458 mln zł???
marianpazdzioch
Tak właśnie kręci się wały za publiczne pieniądze. Dla pisowskiego elektoratu to czarna magia. Nie wynaje się na tym, więc jedyne co dla tej władzy jest czasem hamulcem, czyli głos ludu, w tym przypadku nie istnieje.
jes
To już wiemy pod czyją egidą powstaną państwowe warzywniaki - Alior Warzywa i Owoce.
Będzie je można kupić w oddziałach banku.
marcin321
Tragikomedii ciąg dalszy...
antek10
hahahahahah - KOMUNA WRÓCIŁA. Miejsca pracy dla pociotków i ludzi niezdolnych do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy ochronili.
antek10
W Aliorze lokat na całe 0.2% okazja. Brać nie czekać bo bank długo nie pociągnie.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki