Agora wypracowała w II kw. 11,9 mln zł zysku EBITDA bez wpływu MSSF 16

2019-09-06 07:44, akt.2019-09-06 08:35
publikacja
2019-09-06 07:44
aktualizacja
2019-09-06 08:35

Grupa Agora wypracowała w drugim kwartale 11,9 mln zł zysku EBITDA bez uwzględnienia standardu rachunkowego MSSF 16 wobec 2,4 mln zł straty przed rokiem. Wynik okazał się o 19,8 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

/ materiały dla mediów

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 13,6 mln zł zysku do 15,7 mln zł zysku.

Strata operacyjna bez wpływu nowego standardu rachunkowości wyniosła 11,1 mln zł wobec 22,8 mln zł ujemnego wyniku przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali tymczasem 8 mln zł straty.

Z kolei strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Agory (MSSF 16) sięgnęła 6,3 mln zł wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej. Przed rokiem spółka odnotowała jednak 26,7 mln zł zysku na sprzedaży udziałów w spółce Stopklatka.

Strata netto bez uwzględniania MSSF 16 sięgnęła 8,7 mln zł - analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 7,7 mln zł.

W pierwszej połowie 2019 r. Agora po raz pierwszy skonsolidowała udział w zysku spółki Eurozet w wysokości 4,1 mln zł (w tym w drugim kwartale 2019 r. 3,4 mln zł). Spółka kupiła 40 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet w lutym za 137,2 mln zł.

Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 269,8 mln zł i były 1,7 proc. powyżej średniej prognoz analityków (265,3 mln zł). Sprzedaż wzrosła o 4,5 proc. rok do roku. Największa grupa przychodów, sprzedaż usług reklamowych, zwiększyła wartość o 0,4 proc. rok do roku do 147,4 mln zł.

Koszty operacyjne grupy spadły w drugim kwartale o 0,7 proc. do 279 mln zł, w tym opłaty za usługi obce były niższe o 9,3 proc. i wyniosły 91,5 mln zł, a wynagrodzenia wzrosły o 5,4 proc. do 85,4 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (bez MSSF 16) grupy były w drugim kwartale dodatnie i wyniosły 16,8 mln zł wobec 3,4 mln zł ujemnych przepływów przed rokiem.

SEGMENTY OPERACYJNE

Segment działalności filmowo-książkowej grupy Agora w drugim kwartale zwiększył przychody o 24,1 proc. rok do roku, do 84 mln zł - sprzedaż biletów do kin wzrosła o 12,3 proc. a sprzedaż barowa o 29,7 proc. Wpływy z działalności filmowej wyniosły 3,8 mln zł.

Koszty operacyjne wzrosły jednocześnie o 23 proc. do 95,3 mln zł. Spółka podała, że istotny wzrost kosztów, to głównie efekt wyższych kosztów usług obcych w związku z wyższymi czynszami oraz wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych.

Strata EBITDA segmentu - bez wpływu standardu MSSF 16 - wyniosła 3,5 mln zł i była o prawie 1 mln zł większa niż przed rokiem.

Agora podała, że przychody sieci kin Helios wzrosły w drugim kwartale o 12,4 proc., podczas gdy cały rynek zwyżkował o 1,2 proc. Frekwencja w "Heliosie" wzrosła o 15,3 proc. rok do roku - rynkowy wzrost był mniejszy i sięgnął 1,7 proc.

W segmencie prasowym przychody grupy spadły o 4,6 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 52,2 mln zł. Zysk EBITDA sięgnął 1,7 mln zł i był taki sam jak rok wcześniej, bez uwzględnienia odpisów na należności od spółki Ruch, które obciążył wyniki przed rokiem.

Agora podała, że na koniec czerwca liczba subskrypcji cyfrowych "Gazety Wyborczej" wzrosła do 193 tys. ze 170,5 tys. na koniec 2018 roku.

Wynik EBITDA segmentu reklamy zewnętrznej (spółka AMS) sięgnął 16,7 mln zł i był o 7,1 proc. wyższy niż przed rokiem, przy przychodach na poziomie 50,7 mln zł - sprzedaż wzrosła o 7,2 proc. Agora podała, że wyższe wpływy reklamowe segmentu wynikały z kampanii zrealizowanej na nośnikach typu premium citylight oraz nośnikach cyfrowych.

Koszty operacyjne segmentu wzrosły o 6 proc. do 38,8 mln zł, ale - jak podano w prezentacji - był to głównie efekt jednorazowych odpisów aktualizujących wartość należności oraz kosztów wiat przystankowych przekazanych w Poznaniu.

Wynik EBITDA segmentu internetowego spadł o 5,7 proc. do 6,6 mln zł, przy jednoczesnym wzroście przychodów o 4,3 proc. do 48,5 mln zł. Zarówno wyższe przychody jak wzrost kosztów wynikały z działalności spółki Yieldbird.

Zysk działalności radiowej Agory spadł do 4,6 mln zł, o 32,4 proc. rok do roku, co było efektem o 4,5 proc. niższych przychodów oraz wzrostu kosztów.

Wynik EBITDA działalności drukarskiej grupy w drugim kwartale sięgnął 0,2 mln zł wobec 1,4 mln zł przed rokiem. Przychody spadły o 30 proc. do 13,1 mln zł. Agora poinformowała, że od lipca działalnośd poligraficzna zostanie włączona do segmentu prasowego.

*****

Od początku 2019 roku spółka raportuje wyniki według standardu MSSF 16 - dla zapewnienia porównywalności danych Agora podała w raporcie dane również z wyłączeniem nowego standardu.

Poniżej tabela z wynikami Agory i ich porównaniem do konsensusu PAP:

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 269,8 265,3 1,7% 4,5% -12,5% 578,2 7,8%
EBITDA 11,9 14,8 -19,8% - -42,2% 32,5 -4,1%
EBIT -11,1 -8,0 - -51,3% - -11,9 -
zysk netto -8,7 -7,7 - - - -10,1 -
marża EBITDA 4,4% 5,5% -1,11 5,34 -2,27 5,62% -0,70
marża EBIT - - - - - - -
marża netto - - - - - - -
Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
lelo1949
Pójdzie za 1 zeta....poczekamy
ryszard-taryfiarz
znając możliwości GW szybko zamienią radio zet w gó (kupę)
and00
Czyli kłamstwo się jednak opłaca

Sianie nienawiści do ludzi o innych poglądach też

Smutne
marianpazdzioch
To powinno kosztować ze 3x mniej, a i tak by było drogo. Ale to pryszcz przy wycenach spółek np. w USA.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki