REKLAMA

Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu

2021-01-08 00:06
publikacja
2021-01-08 00:06
Bankier.pl

Agora nie zgadza się decyzją prezesa UOKiK o zakazie przejęcia spółki Eurozet i odwoła się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała Agora w komunikacie. Zdaniem spółki decyzja została wydana z naruszeniem przepisów antymonopolowych oraz postępowania administracyjnego.

"Nie uwzględnia ona materiału dowodowego, w szczególności przedstawionych przez spółkę analiz ekonomicznych. W związku z tym Agora podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w tej sprawie. Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna i spółka skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia" - napisano w czwartkowym komunikacie Agory.

"Wnioski, które wyciągnął Prezes Chróstny z analizy rynku są absurdalne. Pod pretekstem ochrony rynku przed 'sytuacją zbliżoną do duopolu', Prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona (największy udział w rynku posiada RMF FM - PAP)" - dodano w oświadczeniu zarządu Agory.

Prezes UOKiK w czwartkowej decyzji zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Zdaniem urzędu, w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy oraz rozpowszechniania programów radiowych. W ocenie UOKiK transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych, a dwie wiodące grupy radiowe (Agora wraz z Eurozetem i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku. Według szacunków Agory udział ten sięgnąłby 65 proc., z czego 39 proc. to udział obecnego lidera rynku (RMF FM).

"Warto zwrócić uwagę, że nawet po koncentracji największy obecnie gracz na rynku radiowym utrzymałby pozycję dominującą – jego udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej wynosi bowiem prawie 40 proc., podczas gdy w przypadku dokonania koncentracji łączny udział Agory i Eurozet wyniósłby około 25 proc." - napisano w oświadczeniu grupy.

UOKiK ocenił, że w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. Ponadto na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysoki, np. w Legnicy kształtował się na poziomie 80-100 proc., w Poznaniu na poziomie 40-50 proc., w Zielonej Górze na poziomie 30-40 proc. (zsumowane udziały z 2019 r.). Zdaniem urzędu, miałoby to wpływ na możliwość dostosowania reklam do odbiorców, dzięki czemu spółka uzyskałaby przewagę konkurencyjną nad innymi nadawcami programów lokalnych.

UOKiK poinformował, że podczas postępowania Agora złożyła propozycję warunków, których realizacja miałaby jej pozwolić na przejęcie Eurozet - mediowa grupa podała w oświadczeniu, że była gotowa na redukcję udziałów rynkowych po akwizycji. W ocenie urzędu, przyjęcie zaproponowanych warunków nie zapobiegłoby jednak ograniczeniu konkurencji.

Agora napisała w oświadczeniu, że nie została uprzedzona o zakończeniu toczącego się postępowania i nie otrzymała szansy na zapoznanie się z aktami sprawy, ani na wyrażenie stanowiska przed wydaniem decyzji.

"Tym samym Prezes naruszył szereg zasad w postępowaniu administracyjnym, m.in. prawo wnioskodawcy do zaprezentowania swojego stanowiska na każdym z etapów trwającego postępowania" - ocenia Agora.

W lutym 2019 roku Agora zawarła wspólnie z czeskim funduszem SFS Ventures umowę zakupu 100 proc. udziałów Eurozetu, na mocy której grupa przejęła 40 proc. udziałów Eurozetu za 130,7 mln zł oraz zyskała opcję kupna pozostałych 60 proc. od SFS Ventures. We wrześniu 2019 roku Agora poinformowała, że zamierza wykonać opcję kupna 60 proc. udziałów Eurozetu i w związku z tym złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na transakcję.

Eurozet zajmuje się produkcją i nadawaniem programów radiowych (główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi. (PAP Biznes)

kuc/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dziennikarze i media

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki