0,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 182 072 159 549 42 258 37 510
II. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (16 209) (6 557) (3 762) (1 542)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (19 246) (8 453) (4 467) (1 987)
IV. Zysk (strata) netto (19 857) (8 306) (4 609) (1 953)
V. Całkowity dochód netto (19 857) (8 306) (4 609) (1 953)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 285) (13 297) (3 083) (3 126)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 692 3 399 161 799
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 988 10 897 2 782 2 562
IX. Przepływy pieniężne netto razem (605) 999 (140) 235
X. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0,79) (1,01) (0,18) (0,24)
XI. Aktywa razem 175 699 162 282 40 173 37 740
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 798 196 686 48 426 45 741
XIII. Zobowiązania długoterminowe 15 754 18 900 3 602 4 395
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 196 044 177 786 44 824 41 346
XV. Kapitał własny (36 099) (34 404) (8 254) (8 001)
XVI. Kapitał podstawowy 12 571 4 121 2 874 958
XVII. Liczba akcji 25 142 946 8 242 946 25 142 946 8 242 946
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (1,44) (4,17) (0,33) (0,97)
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 143 986 112 841 33 418 26 529
XX. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (15 415) (7 394) (3 578) (1 738)
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (22 914) (8 856) (5 318) (2 082)
XXII. Zysk (strata) netto (23 419) (8 586) (5 435) (2 019)
XXIII. Całkowity dochód netto (23 419) (8 586) (5 435) (2 019)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 242) (13 048) (2 145) (3 068)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 3 678 9 865
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 465 9 966 1 965 2 343
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (738) 596 (171) 140
XXVIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0,93) (1,04) (0,22) (0,24)
XXIX. Aktywa razem 140 077 124 045 32 028 28 848
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 278 154 079 40 076 35 832
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 8 574 12 843 1 960 2 987
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 704 141 236 38 116 32 846
XXXIII. Kapitał własny (35 201) (30 034) (8 049) (6 985)
XXXIV. Kapitał podstawowy 12 571 4 121 2 874 958
XXXV. Liczba akcji 25 142 946 8 242 946 25 142 946 8 242 946
XXXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (1,40) (3,64) (0,32) (0,85)


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z
sytuacji finansowej pozycja XI-XVIII i XXIX-XXXVI, kolumna 2 i 4 podano
na dzień 31.12.2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_3Q_2019.PDFRaport_3Q_2019.PDF Raport za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2019-11-29 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu Robert Kasprzak
2019-11-29 Wiesław Cholewa Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Wiesław Cholewa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.