28,8000 zł
-1,37% -0,4000 zł
Asseco South Eastern Europe SA (ASE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
YE'19_Sprawozdanie_finansowe_ASEE.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ASEE_i_Grupy_ASEE.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Sprawozdanie_z_badania_ASEE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_ASEE_i_Grupy_ASEE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
I. Przychody z działalności holdingowej 54 852 41 056 12 751 9 622
II. Przychody z działalności operacyjnej 9 877 8 666 2 296 2 031
III. Zysk z działalności operacyjnej 42 675 29 496 9 920 6 913
IV. Zysk brutto 43 042 30 831 10 006 7 226
V. Zysk za okres sprawozdawczy 40 245 28 501 9 355 6 680
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 820 31 919 4 375 7 481
VII. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (29 696) 7 002 (6 903) 1 641
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 047) (28 339) (3 498) (6 642)
IX. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 11 044 36 944 2 593 8 592
X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,55 0,18 0,13
XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,55 0,18 0,13


Wybrane dane finansowe z rocznego jednostkowego rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE S.A. zaprezentowano za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2018 roku. Wybrane dane finansowe z rocznego
jednostkowego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
YE'19 Sprawozdanie finansowe ASEE.PDFYE'19 Sprawozdanie finansowe ASEE.PDF Sprawozdanie finansowe ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci ASEE i Grupy ASEE.PDFYE'19 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci ASEE i Grupy ASEE.PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy ASEE za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Sprawozdanie z badania ASEE.pdfYE'19 Sprawozdanie z badania ASEE.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ASEE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdfYE'19 Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
YE'19 Oświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdfYE'19 Oświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
YE'19 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań ASEE i Grupy ASEE.pdfYE'19 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań ASEE i Grupy ASEE.pdf Ocena Rady Nadzroczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ASEE S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-24 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2020-02-24 Miljan Mališ Członek Zarządu
2020-02-24 Marcin Rulnicki Członek Zarządu
2020-02-24 Kostadin Slavkoski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-24 Monika Kacprzak Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.