REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ARMATURA KRAKÓW S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA

2014-03-04 14:26
publikacja
2014-03-04 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_Zarzadu_GPW_sprawie_wykluczenia_z_obrotu_gieldowego_akcji_Armatura.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA (Spółka) informuje, że dnia 04.03.2014 r. powziął informację o decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) z dnia 03.03.2014 r. w sprawie wykluczenia z dniem 10.03.2014 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Armatura Kraków SA oznaczonych przez KDPW kodem ISN PLKFARM00013.
Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje łącznie. 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, tj.:
1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
2) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3;
3) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4;
4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
5) 10.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
6) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
9) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Z dniem 10.03.2014 r. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 19.02.2014 r.) oraz decyzją GPW, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382).
Załączniki
Plik Opis
Uchwala Zarzadu GPW sprawie wykluczenia z obrotu gieldowego akcji Armatura.pdfUchwala Zarzadu GPW sprawie wykluczenia z obrotu gieldowego akcji Armatura.pdf Uchwała Nr 239/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 03.03.2013 r w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Armatura Kraków SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2014-03-04 Andrzej Tylko Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki