REKLAMA

ARMATURA KRAKÓW S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

2013-11-15 17:22
publikacja
2013-11-15 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 15.11.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków SA Uchwałą nr 6 odwołało ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Jolantę Kulmińską-Jaroszyńską.
Pani Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Spółki.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-15 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-11-15 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki