2,2000 zł
0,92% 0,0200 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Arcus_SA_za_okres_od_1_stycznia_do_31...1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_spolki_Arcus_SA_za_2018_rok__26.04.2...1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-bieglego-arcus18-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_ARCUS_SA_z_R_2018.docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 114 708 113 938 26 886 26 843
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 483 4 205 816 991
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 230 5 520 523 1 300
IV. Zysk (strata) netto 1 701 4 074 399 960
V. EBITDA 5 341 6 023 1 252 1 419
VI. Całkowite dochody ogółem 1 701 4 074 399 960
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -700 5 891 -164 1 388
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 706 -2 294 -634 -540
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 092 -2 905 725 -684
X. Zmiana stanu środków pieniężnych -313 692 -73 163
XI. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 0.23 0.56 0.05 0.13
XII. stan na 31.12.2018 31.12.2017 stan na 31.12.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 103 254 122 391 24 013 29 344
XIV. Zobowiązania długoterminowe 19 797 20 697 4 604 4 962
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 32 573 34 113 7 575 8 179
XVI. Kapitał własny 50 884 67 581 11 833 16 203
XVII. Kapitał zakładowy 732 732 170 176
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 6.95 9.23 1.62 2.21
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Arcus SA za okres od 1 stycznia do 31...1.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Arcus SA za okres od 1 stycznia do 31...1.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ARCUS S.A. za rok 2018
Sprawozdanie Zarządu z Działalności spółki Arcus SA za 2018 rok_ 26.04.2...1.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności spółki Arcus SA za 2018 rok_ 26.04.2...1.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności ARCUS S.A. za rok 2018
Oświadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2018.pdfOświadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2018.pdf Oświadczenie o stosowanie ładu korporacyjnym za rok 2018
sprawozdanie-biegłego-arcus18-sig.pdfsprawozdanie-biegłego-arcus18-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania ARCUS S.A. za rok 2018
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCUS SA z R 2018.docx.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCUS SA z R 2018.docx.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ARCUS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2019-04-26 Rafał Czeredys Członek Zarzadu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Katarzyna Balcerowicz Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.