REKLAMA

APOLLO: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2022-11-15 16:55
publikacja
2022-11-15 16:55
Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 14 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

- Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a)99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imienny serii A1,
b)100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

- Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 227 002,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i nie więcej niż 4 377 002,00 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 4 227 002 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwie) i nie więcej niż 4 377 002 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a)99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
b)100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
d)450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20221115_165524_0000144138_0000146256.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki