REKLAMA

AMREST: Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

2021-07-14 23:49
publikacja
2021-07-14 23:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Transakcje_na_akcjach_wlasnych_dokonane_przez_Spolke_miedzy_22_czerwca_a_10_lipca_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Transactions_on_own_shares_executed_between_June_22nd_and_July_10th,_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 12 842 akcji AmRest stanowiących 0,0058% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku.pdfTransakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku.pdf Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 22 czerwca a 10 lipca 2021 roku
Transactions on own shares executed between June 22nd and July 10th, 2021.pdfTransactions on own shares executed between June 22nd and July 10th, 2021.pdf Transactions on own shares executed between June 22nd and July 10th, 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 13/2021 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about transactions on AmRest shares related to the exercise of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between June 22nd and July 10th, 2021. AmRest disposed in total 12 842 own shares representing 0.0058% of the Company’s registered capital. The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Jaime Tarrero Martos Vice Secretary to the Board of Directors
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki