REKLAMA

ALUMETAL S.A.: Przyznanie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta

2015-01-28 18:13
publikacja
2015-01-28 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Przyznanie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości fakt przyznania Emitentowi ratingu sporządzonego przez EuroRating sp. z o.o. ("Agencja"), odzwierciedlającego ocenę ryzyka kredytowego, który jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej Spółki i dotyczy ryzyka kredytowego jej niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Zgodnie z opublikowanym w dniu dzisiejszym Raportem ratingowym Spółka otrzymała ocenę ratingową "BBB" z perspektywą "stabilna". Przyznana Spółce ocena ratingowa zgodnie z przyjętym przez Agencję systemem ocen oznacza:

"Ryzyko kredytowe na średnim poziomie. Dobra wiarygodność finansowa i wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie. Podwyższona podatność na utrzymujące się przez dłuższy czas niekorzystne warunki gospodarcze."

Zarząd Spółki informuje, iż pełną treść przedmiotowego Raportu ratingowego oraz zasady przyznawania ocen można znaleźć na stronie Agencji http://www.eurorating.pl/ratingi pod adresem:

http://www.eurorating.pl/ratingi/publiczne/przedsiebiorstwa/alumetal

oraz

http://www.eurorating.pl/ratingi/skala_ratingowa

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26) w zw. z § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-28 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-01-28 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki