REKLAMA
PILNE

ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umów lock up dotyczących Akcji serii H Spółki

2021-10-11 23:19
publikacja
2021-10-11 23:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umów lock up dotyczących Akcji serii H Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 11 października 2021 r., w związku zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, część Akcjonariuszy Spółki, posiadających akcje serii H Spółki („Akcje Serii H”), złożyła wobec Spółki zobowiązania dotyczące niezbywania części posiadanych przez nich Akcji Serii H przez okres 24 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Okres Lock up”).

Zgodnie z zawartymi umowami typu lock up, liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania, będzie ulegała stopniowej redukcji, wraz z upływem Okresu Lock-up, tj, w okresie:
a) od 1 dnia do 91 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 9 706 281, co stanowi 38,02 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 16,18 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
b) od 92 dnia do 182 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 8 641 199, co stanowi 33,85 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 14,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
c) od 183 dnia do 273 dnia Okresu lock–up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 7 420 429, co stanowi 29,06 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 12,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
d) od 274 dnia do 364 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 6 199 659, co stanowi 24,28 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 10,33 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
e) od 365 dnia do 455 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 4 959 727, co stanowi 19,43 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 8,27 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
f) od 456 dnia do 546 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 3 719 795, co stanowi 14,57 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 6,20 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
g) od 547 dnia do 641 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 2 479 864, co stanowi 9,71 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 4,13 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
h) od 642 dnia do 730 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła:1 239 932, co stanowi 4,86 % wszystkich Akcji Serii H, które stanowią 2,07 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki.

Umowny zakaz zbywania Akcji Serii H dotyczy zarówno transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza obrotem zorganizowanym.

Nie będzie stanowiło naruszenia zakazu zbywania Akcji Serii H, przeniesienie przez Akcjonariusza Akcji Serii H na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile nabywca takich Akcji Serii H zobowiąże się w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania analogicznych ograniczeń, jak określone w zawartych umowach typu lock-up.

Zakaz zbywania Akcji Serii H nie będzie miał również zastosowania do przypadku zbycia Akcji Serii H w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, nakazujących zbycie Akcji Serii H Akcjonariusza.

W przypadku naruszenia określonych w umowach lock-up zakazów, dotyczących zbywania Akcji Serii H, Spółka uprawniona będzie do żądania zapłaty przez naruszającego Akcjonariusza kary pieniężnej, której wysokość będzie równa wartości Akcji Serii H objętych naruszeniem, obliczonej w sposób określony w umowach typu lock up.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-10-11 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-10-11 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki