4,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Alchemia SA (ALC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2018_rok_Alchemia_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Alchemia_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_GK_Alchemia_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alchemia_SA_z_oceny_sprawozdan_Alchemia_SA_oraz_GK_Alchemia__2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 894 376 726 834 209 608 171 235
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 411 5 179 6 658 1 220
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 754 12 964 3 458 3 054
IV. Zysk (strata) netto jednostki dominującej 15 418 12 235 3 613 2 882
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 604 11 933 8 813 2 811
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 514 34 517 -5 042 8 132
VII. Przepływy pieniężnenetto z działalności finansowej -14 997 -41 734 -3 515 -9 832
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 093 4 716 256 1 111
IX. Aktywa razem 775 471 774 529 180 342 185 698
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 139 215 277 55 846 51 614
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 218 15 264 3 539 3 660
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 224 921 200 013 52 307 47 954
XIII. Kapitał własny 535 332 559 252 124 496 134 084
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 535 332 559 252 124 496 134 084
XV. Kapitał zakładowy 260 000 260 000 60 465 62 337
XVI. Średnio ważona liczba akcji zwykłych 179 683 899 182 303 289 179 683 899 182 303 289
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,07 0,02 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok_Alchemia SA.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok_Alchemia SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok_Alchemia SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania_Alchemia SA_2018.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania_Alchemia SA_2018.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania_Alchemia SA_2018
Sprawozdanie Zarządu z działaności GK Alchemia za 2018 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności GK Alchemia za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Alchemia za 2018 rok
Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia _2018.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia _2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia_2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Karina Wściubiak -Hankó Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny
2019-04-15 Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Rozwoju
2019-04-15 Janusz Siemieniec Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Operacyjnych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Agnieszka Ociepa Główna Księgowa/ prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.