REKLAMA

ALCHEMIA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 24 czerwca 2019r.

2019-06-24 16:37
publikacja
2019-06-24 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_Alchemia_SA_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 24 czerwca 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2019 r. (dalej równie jako ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5, 6 oraz 10 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 15 kwietnia 2019 r., sprawozdania będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-9 oraz 11-13 przyjętego porządku obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 14 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 21 maja 2019 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.
Dodatkowo Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna § § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Alchemia SA_24.06.2019.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZ Alchemia SA_24.06.2019.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ Alchemia S.A._24.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki