REKLAMA

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Raport roczny 2020

2021-07-31 23:18
publikacja
2021-07-31 23:18
Zarząd Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszy przekazuje Raport roczny za 2020 r.
Zgodnie z art. 57 pkt. 1, Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
Zgodnie z § 5 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka w przypadku braku sprawozdania skonsolidowanego obowiązana jest do wskazania w raporcie rocznym wybranych danych finansowych spółki zależnej, zawierających podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego.
Ze względu na brak danych od podmiotu powiązanego, Spółka nie ma możliwości przedstawienia powyższych danych.
Niezwłocznie po ich otrzymaniu, Spółka opublikuje uzupełnienie raportu o dane finansowe podmiotu powiązanego tj. INT Sp. z o.o.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210731_231820_0000135749_0000134026.pdf
20210731_231820_0000135749_0000134027.pdf
20210731_231820_0000135749_0000134028.pdf
20210731_231820_0000135749_0000134030.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki