01CYBERATON: Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego

2020-08-06 15:07
publikacja
2020-08-06 15:07
Projekt zakłada zmianę uchwały w sprawie podwyższenia tj. zmianę z podwyższenia widełkowego na podwyższenie zwykłe a także zmianę Firmy z 01 CYBERATON S.A. na 01 CYBERATON PROENERGY S.A.
Akcjonariusz Spółki uzasadnił złożony wniosek:
1.
Zmiana z podwyższenia widełkowego na podwyższenie zwykłe – cena emisyjna 8zł
Akcjonariusz większościowy uważa, że cena emisyjna nie powinna odbiegać od ceny
rynkowej. Zasadą bowiem jest, że cena emisyjna ma odzwierciedlać cel emisji i wartość
podmiotu. Emisja na poziomie wskazanym co do ilości akcji i ich ceny ma stanowić
podstawę wymiany akcji na udziały i dopiero po połączeniu Firm uzyska się efekt
nieliniowego wzrostu wartości nowego podmiotu na bazie 01 CYBERATON S.A.
Połączenie działalności operacyjnej ze strukturą majątkową Emitenta da ponadprzeciętny
wzrost wartości akcji w czasie.
2.
Zmiana nazwy spółki
Akcjonariusz większościowy uważa, iż w celu zapewnienia rzetelnej informacji i
przejrzystości działania Zarządu – dla Akcjonariuszy mniejszościowych dodanie do
nazwy Emitenta części nazwy podmiotu asymilowanego jest jak najbardziej wskazane.
Celem operacji podniesienia kapitału jest doprowadzenie do fuzji Firm – co umożliwi
uzyskanie efektu synergii. Dlatego proponowana nazwa odzwierciedla całkowicie
zamierzenia 01 CYBERATON S.A. i T&T PROENERGY Sp. z o.o.
Akcjonariusz przedłożył projekt zmienionej uchwały.
W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały oraz cała treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31
sierpnia 2020r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20200806_150754_0000128361_0000123725.pdf
20200806_150754_0000128361_0000123724.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki