Akcjonariat - ZREMB

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 210 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 13 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 941 613
Liczba głosów na WZA: 13 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,01%
Kapitał akcyjny: 6 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 941 613
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 2 890 000 (21,41%) 2 890 000 (21,51%) 2021-06-21 -
Garus Marcin ZWZ 1 306 813 (9,68%) 1 306 813 (9,73%) 2021-06-21 -
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 (5,52%) 744 800 (5,54%) 2016-12-14 -
Zremb-Chojnice SA 63 316 (0,47%) 63 316 (0,00%) 2015-09-11 NIN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 20 000
200 000,00
10,00 10,00 20 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20
1996-02-17
2008-06-10
podwyższenie kapitału seria H 2 754 589
0,50 11 477 089
5 738 544,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 712 500
0,10 35 212 500
3 521 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-12
2012-12-20
seria B 1996-10-16 200 000
10,00 220 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20

2008-06-10
seria C 1999-06-12 45 000
10,00 265 000
2 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20

2008-06-10
seria D - subskrypcja publiczna 2007-09-10 50 000
6 500 000,00
10,00 130,00 315 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20
2008-05-23
2008-06-10
split 1:100 2008-06-25
0,10 31 500 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-29
2008-10-15
seria F - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 07-02-2011 2010-11-15 1 700 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-11-15 1 400 000
1 400 000,00
0,10 1,00 32 900 000
3 290 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-16
2011-02-08
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-07 4 500 000
450 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prezes zarządu za warranty subskrypcyjne serii B 2011-02-07 2 400 000
240 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F1 - subskrypcja prywatna 2012-02-08 1 600 000
0,10 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26
2012-06-28
seria F2 - subskrypcja prywatna 2013-02-07 2 488 000
248 800,00
0,10 0,10 37 700 500
3 770 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-16
2013-08-07
seria F3 - subskrypcja prywatna 2014-01-20 5 912 000
2 956 000,00
0,10 0,50 43 612 500
4 361 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-25
2015-11-13
scalenie akcji 5:1 2014-04-17
0,50 8 722 500
4 361 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-08
seria H1 - subskrypcja prywatna 2019-03-27 499 999
249 999,50
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2020-08-07 1 122 911
561 455,50
0,50 0,50 12 600 000
6 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-20
seria I 1 - subskrypcja prywatna 2021-04-06 400 000
440 000,00
0,50 1,10 13 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-02
połączenie z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału 2021-09-03

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 2 890 000 (34 057) 22,94 (0,27) 2 890 000 (34 057) 23,05 (0,27) 2021-06-21
Garus Marcin ZWZ 1 306 813 (31 040) 10,37 (0,24) 1 306 813 (31 040) 10,42 (0,24) 2021-06-21
Astalis sp. z o.o. 627 000 (-307 152) 4,98 (-2,43) 627 000 (-307 152) 5,00 (-2,45) 2021-01-08
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 855 943 (104 770) 22,67 (0,35) 2 855 943 (104 770) 22,78 (0,35) 2020-11-16
Garus Marcin 1 275 773 (137 102) 10,13 (0,89) 1 275 773 (137 102) 10,18 (0,90) 2020-10-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 2 751 173 22,32 (0,49) 2 751 173 22,43 (0,48) 2020-06-25
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 2 751 173 (310 812) 21,83 (1,45) 2 751 173 (310 812) 21,95 (1,47) 2020-06-25
Garus Marcin ZWZ 1 138 671 9,24 (0,20) 1 138 671 9,28 (0,20) 2020-06-25
Garus Marcin ZWZ 1 138 671 (409 608) 9,04 (2,69) 1 138 671 (409 608) 9,08 (2,69) 2020-06-25
Astalis sp. z o.o. ZWZ 934 152 7,41 (-0,17) 934 152 7,45 (-0,17) 2020-06-25
Astalis sp. z o.o. ZWZ 934 152 7,58 934 152 7,62 2020-06-25
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 440 361 20,38 (-0,88) 2 440 361 20,48 (-0,90) 2019-05-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 440 361 21,26 (1,46) 2 440 361 21,38 (1,48) 2019-05-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 440 361 (190 000) 19,80 (0,19) 2 440 361 (190 000) 19,90 (0,18) 2019-05-29
Garus Marcin 729 063 6,35 729 063 6,39 2019-05-29
Garus Marcin 729 063 6,35 (0,44) 729 063 6,39 (0,45) 2019-05-29
Garus Marcin 729 063 5,91 (-0,18) 729 063 5,94 (-0,18) 2019-05-29
Garus Marcin 729 063 6,09 729 063 6,12 2019-05-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 250 361 19,61 (0,82) 2 250 361 19,72 (0,83) 2019-04-04
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 250 361 (62 100) 18,79 (-6,30) 2 250 361 (62 100) 18,89 (-6,38) 2019-04-04
Bieleń Mieczysław 436 178 3,80 (0,80) 436 178 3,82 (0,82) 2019-04-04
Bieleń Mieczysław 436 178 (-5 784) 3,00 (-2,07) 436 178 (-5 784) 3,00 (-2,10) 2019-04-04
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 188 261 25,09 (6,02) 2 188 261 25,27 (6,10) 2019-03-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 188 261 (225 000) 19,07 (-3,44) 2 188 261 (225 000) 19,17 (-3,50) 2019-03-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 1 963 261 (35 456) 22,51 (0,41) 1 963 261 (35 456) 22,67 (0,41) 2018-06-08
Bieleń Mieczysław NWZ 441 962 5,07 (1,22) 441 962 5,10 (1,23) 2017-07-26
Bieleń Mieczysław NWZ 441 962 (-1 758 038) 3,85 (-1,19) 441 962 (-1 758 038) 3,87 (-1,17) 2017-07-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 927 805 (415 000) 22,10 (4,76) 1 927 805 (415 000) 22,26 (4,79) 2017-07-18
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 8,54 (2,05) 744 800 8,60 (2,07) 2016-12-14
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6,49 (0,27) 744 800 6,53 (0,28) 2016-12-14
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6,22 (-0,27) 744 800 6,25 (-0,28) 2016-12-14
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6,49 (0,45) 744 800 6,53 (0,46) 2016-12-14
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6,04 (0,13) 744 800 6,07 (0,13) 2016-12-14
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 (-2 655 200) 5,91 (-3,10) 744 800 (-2 655 200) 5,94 (-3,07) 2016-12-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof WZA 1 512 805 (-120 000) 17,34 (-1,38) 1 512 805 (-120 000) 17,47 (-1,39) 2016-04-28
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 632 805 (188 615) 18,72 (2,17) 1 632 805 (188 615) 18,86 (2,31) 2016-04-20
Iraq-Poland Trade & Investment sp. z o.o. 300 000 3,44 300 000 3,46 2016-04-20
SPV 223 J14 sp. z o.o. SKA 450 000 5,15 (1,23) 450 000 5,19 (1,25) 2015-10-06
SPV 223 J14 sp. z o.o. SKA 450 000 3,92 450 000 3,94 2015-10-06
Zremb-Chojnice SA 63 316 (3) 0,50 (-0,22) 63 313 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 63 313 0,72 (0,17) 63 313 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 63 313 0,55 (0,02) 63 313 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 63 313 (-3) 0,53 (-0,02) 63 313 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 63 316 0,55 (0,04) 63 313 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 63 316 (2 501) 0,51 (-0,18) 63 313 (2 498) 0,00 2015-09-11
Zremb-Chojnice SA 60 815 (4 501) 0,69 (0,05) 60 815 (4 501) 0,00 2015-09-09
Zremb-Chojnice SA 56 314 (4 343) 0,64 (0,05) 56 314 (4 343) 0,00 2015-09-08
Zremb-Chojnice SA 51 971 (3 148) 0,59 (0,04) 51 971 (3 148) 0,00 2015-09-04
Zremb-Chojnice SA 48 823 (2 574) 0,55 (0,02) 48 823 (2 574) 0,00 2015-09-02
Zremb-Chojnice SA 46 249 (1 852) 0,53 (0,03) 46 249 (1 852) 0,00 2015-07-28
Zremb-Chojnice SA 44 397 (3 247) 0,50 (0,03) 44 397 (3 247) 0,00 2015-07-21
Zremb-Chojnice SA 41 150 (4 482) 0,47 (0,05) 41 150 (4 482) 0,00 2015-07-17
Zremb-Chojnice SA 36 668 (7 537) 0,42 (0,09) 36 668 (7 537) 0,00 2015-07-08
Zremb-Chojnice SA 29 131 (3 283) 0,33 (0,04) 29 131 (3 283) 0,00 2015-06-29
Zremb-Chojnice SA 25 848 (4 493) 0,29 (0,05) 25 848 (4 493) 0,00 2015-06-24
Zremb-Chojnice SA 21 355 (3 562) 0,24 (0,04) 21 355 (3 562) 0,00 2015-06-15
Zremb-Chojnice SA 17 793 (3 848) 0,20 (0,05) 17 793 (3 848) 0,00 2015-06-11
Zremb-Chojnice SA 13 945 (8 047) 0,15 (0,09) 13 945 (8 047) 0,00 2015-05-27
Zremb-Chojnice SA 5 898 (-3 071) 0,06 (-0,04) 5 898 (-3 071) 0,00 2015-05-19
Zremb-Chojnice SA 8 969 0,10 8 969 0,00 2015-05-19
Noble Funds TFI SA 334 536 (-2 145 763) 3,83 (-3,21) 334 536 (-2 145 763) 3,83 (-3,21) 2014-11-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 444 190 (-5 781 810) 16,55 (-2,61) 1 444 190 (-5 781 810) 16,55 (-2,61) 2014-06-05
Bieleń Mieczysław 2 200 000 (1 760 000) 5,04 2 200 000 (1 760 000) 5,04 2014-03-04
Bieleń Mieczysław 440 000 5,04 440 000 5,04 2014-03-04
Navimor-Z sp. z o.o. 3 400 000 9,01 (1,22) 3 400 000 9,01 (1,22) 2014-01-20
Navimor-Z sp. z o.o. 3 400 000 (2 720 000) 7,79 3 400 000 (2 720 000) 7,79 2014-01-20
Navimor-Z sp. z o.o. 680 000 7,79 680 000 7,79 2014-01-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 7 226 000 19,16 (2,60) 7 226 000 19,16 (2,60) 2014-01-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 7 226 000 (5 780 800) 16,56 7 226 000 (5 780 800) 16,56 2014-01-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 445 200 (-4 968 800) 16,56 (-0,45) 1 445 200 (-4 968 800) 16,56 (-0,45) 2014-01-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 6 414 000 (80 000) 17,01 (0,21) 6 414 000 (80 000) 17,01 (0,21) 2014-01-19
Wruck, Danuta Maria 100 750 0,26 (0,03) 100 750 0,26 (0,03) 2013-11-14
Wruck, Danuta Maria 100 750 (80 600) 0,23 100 750 (80 600) 0,23 2013-11-14
Wruck, Danuta Maria 20 150 (20 080) 0,23 (0,21) 20 150 (20 080) 0,23 (0,21) 2013-11-14
Cemka, Kazimierz Stanisław 119 750 0,31 (0,04) 119 750 0,31 (0,04) 2013-11-14
Cemka, Kazimierz Stanisław 119 750 (95 800) 0,27 119 750 (95 800) 0,27 2013-11-14
Cemka, Kazimierz Stanisław 23 950 (7 950) 0,27 (0,23) 23 950 (7 950) 0,27 (0,23) 2013-11-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 6 334 000 (2 088 000) 16,80 (4,75) 6 334 000 (2 088 000) 16,80 (4,75) 2013-05-29
Strzelczyk Agnieszka 154 796 0,43 (0,02) 154 796 0,43 (0,02) 2013-03-18
Strzelczyk Agnieszka 154 796 0,41 (0,06) 154 796 0,41 (0,06) 2013-03-18
Strzelczyk Agnieszka 154 796 (123 837) 0,35 154 796 (123 837) 0,35 2013-03-18
Strzelczyk Agnieszka 30 959 0,35 30 959 0,35 2013-03-18
Noble Funds TFI SA 2 480 299 7,04 (0,47) 2 480 299 7,04 (0,47) 2013-02-20
Noble Funds TFI SA 2 480 299 6,57 (0,89) 2 480 299 6,57 (0,89) 2013-02-20
Noble Funds TFI SA 2 480 299 (1 984 240) 5,68 2 480 299 (1 984 240) 5,68 2013-02-20
Noble Funds TFI SA 496 059 5,68 496 059 5,68 2013-02-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 4 246 000 12,05 (0,79) 4 246 000 12,05 (0,79) 2013-02-07
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 4 246 000 (246 086) 11,26 (-0,09) 4 246 000 (246 086) 11,26 (-0,09) 2013-02-07
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 3 999 914 (62 618) 11,35 (0,17) 3 999 914 (62 618) 11,35 (0,17) 2013-02-04
Sjőblom Elżbieta 1 750 000 (-1 600 000) 4,96 (-5,22) 1 750 000 (1 415 000) 4,96 (3,95) 2013-01-27
Bibrowski Robert 1 308 825 (-558 373) 3,71 (-1,59) 1 308 825 (-558 373) 3,71 (-1,59) 2012-11-27
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 3 937 296 (415 276) 11,18 (0,98) 3 937 296 (415 276) 11,18 (0,98) 2012-10-24
Bibrowski Robert 1 867 198 (121 827) 5,30 1 867 198 (121 827) 5,30 2012-10-19
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 3 522 020 10,20 (0,20) 3 522 020 10,20 (0,20) 2012-08-31
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 3 522 020 (13 000) 10,00 (-0,17) 3 522 020 (13 000) 10,00 (-0,17) 2012-08-31
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 3 509 020 (600 000) 10,17 (1,74) 3 509 020 (600 000) 10,17 (1,74) 2012-04-12
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 909 020 (1 020) 8,43 (-0,40) 2 909 020 (1 020) 8,43 (-0,40) 2012-04-11
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 908 000 8,83 (0,41) 2 908 000 8,83 (0,41) 2011-09-27
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 908 000 (47 000) 8,42 (-0,27) 2 908 000 (47 000) 8,42 (-0,27) 2011-09-27
Sjőblom Elżbieta 3 350 000 10,18 335 000 (-3 015 000) 1,01 (-9,17) 2011-08-16
Sjőblom Elżbieta 3 350 000 10,18 (0,47) 3 350 000 10,18 (0,47) 2011-08-16
Sjőblom Elżbieta 3 350 000 9,71 (0,20) 3 350 000 9,71 (0,20) 2011-08-16
Sjőblom Elżbieta 3 350 000 (-650 000) 9,51 (-2,64) 3 350 000 (-650 000) 9,51 (-2,64) 2011-08-16
Sjőblom Elżbieta 4 000 000 (-600 000) 12,15 (-1,83) 4 000 000 (-600 000) 12,15 (-1,83) 2011-06-07
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 861 000 (10 000) 8,69 (0,03) 2 861 000 (10 000) 8,69 (0,03) 2011-05-24
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 2 851 000 (1 438 000) 8,66 (4,37) 2 851 000 (1 438 000) 8,66 (4,37) 2011-05-18
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 413 000 (-38 000) 4,29 (-0,12) 1 413 000 (-38 000) 4,29 (-0,12) 2011-05-17
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 451 000 (59 000) 4,41 (0,18) 1 451 000 (59 000) 4,41 (0,18) 2011-05-17
Bibrowski Robert 1 745 371 5,30 (0,25) 1 745 371 5,30 (0,25) 2011-04-28
Bibrowski Robert 1 745 371 5,05 (0,10) 1 745 371 5,05 (0,10) 2011-04-28
Bibrowski Robert 1 745 371 (615 318) 4,95 (1,52) 1 745 371 (615 318) 4,95 (1,52) 2011-04-28
Bibrowski Robert 1 130 053 3,43 1 130 053 3,43 2011-04-27
FH Jago SA 0 (-1 246 497) 0,00 (-3,78) 0 (-1 246 497) 0,00 (-3,78) 2011-03-28
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 1 246 497 (-2 000 000) 3,78 (-6,08) 1 246 497 (-2 000 000) 3,78 (-6,08) 2011-03-24
Sjőblom Elżbieta 4 600 000 (856 492) 13,98 (2,61) 4 600 000 (856 492) 13,98 (2,61) 2011-02-22
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 3 246 497 (-1 350 000) 9,86 (-4,11) 3 246 497 (-1 350 000) 9,86 (-4,11) 2011-02-22
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 4 596 497 (-600 000) 13,97 (-1,82) 4 596 497 (-600 000) 13,97 (-1,82) 2011-02-17
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 5 196 497 (-1 050 000) 15,79 (-3,19) 5 196 497 (-1 050 000) 15,79 (-3,19) 2011-02-15
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 392 000 (30 000) 4,23 (0,10) 1 392 000 (30 000) 4,23 (0,10) 2011-02-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 362 000 (30 000) 4,13 (0,09) 1 362 000 (30 000) 4,13 (0,09) 2011-02-11
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 332 000 (30 000) 4,04 (0,09) 1 332 000 (30 000) 4,04 (0,09) 2011-02-09
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 6 246 497 (-904 999) 18,98 (-2,75) 6 246 497 (-904 999) 18,98 (-2,75) 2011-02-08
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 302 000 (51 000) 3,95 (0,15) 1 302 000 (51 000) 3,95 (0,15) 2011-02-07
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 7 151 496 (-1 350 000) 21,73 (-4,11) 7 151 496 (-1 350 000) 21,73 (-4,11) 2011-02-03
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 251 000 (30 000) 3,80 (0,09) 1 251 000 (30 000) 3,80 (0,09) 2011-02-01
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 221 000 (25 000) 3,71 (0,08) 1 221 000 (25 000) 3,71 (0,08) 2011-01-28
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 196 000 (25 000) 3,63 (0,08) 1 196 000 (25 000) 3,63 (0,08) 2011-01-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 171 000 (29 000) 3,55 (0,08) 1 171 000 (29 000) 3,55 (0,08) 2011-01-25
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 142 000 (40 000) 3,47 (0,13) 1 142 000 (40 000) 3,47 (0,13) 2011-01-24
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 8 501 496 (300 000) 25,84 (0,92) 8 501 496 (300 000) 25,84 (0,92) 2011-01-24
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 102 000 (30 000) 3,34 (0,09) 1 102 000 (30 000) 3,34 (0,09) 2011-01-21
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 072 000 (30 000) 3,25 (0,09) 1 072 000 (30 000) 3,25 (0,09) 2011-01-20
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 8 201 496 (-150 000) 24,92 (-0,46) 8 201 496 (-150 000) 24,92 (-0,46) 2011-01-20
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 8 351 496 (-450 000) 25,38 (-1,37) 8 351 496 (-450 000) 25,38 (-1,37) 2011-01-19
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 8 801 496 (-150 000) 26,75 (-0,45) 8 801 496 (-150 000) 26,75 (-0,45) 2011-01-18
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 8 951 496 (-150 000) 27,20 (-0,46) 8 951 496 (-150 000) 27,20 (-0,46) 2011-01-17
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 9 101 496 (-150 000) 27,66 (-0,46) 9 101 496 (-150 000) 27,66 (-0,46) 2011-01-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 042 000 (15 000) 3,16 (0,04) 1 042 000 (15 000) 3,16 (0,04) 2011-01-13
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 9 251 496 (-150 000) 28,12 (-0,45) 9 251 496 (-150 000) 28,12 (-0,45) 2011-01-13
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 9 401 496 (-150 000) 28,57 (-0,46) 9 401 496 (-150 000) 28,57 (-0,46) 2011-01-12
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 027 000 (16 000) 3,12 (0,05) 1 027 000 (16 000) 3,12 (0,05) 2011-01-11
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 011 000 (25 000) 3,07 (0,08) 1 011 000 (25 000) 3,07 (0,08) 2011-01-10
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 9 551 496 (-150 000) 29,03 (-0,45) 9 551 496 (-150 000) 29,03 (-0,45) 2011-01-10
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 9 701 496 (-300 000) 29,48 (-0,91) 9 701 496 (-300 000) 29,48 (-0,91) 2011-01-07
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 986 000 (27 000) 2,99 (0,08) 986 000 (27 000) 2,99 (0,08) 2011-01-05
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 001 496 (-150 000) 30,39 (-0,46) 10 001 496 (-150 000) 30,39 (-0,46) 2011-01-05
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 151 496 (-150 000) 30,85 (-0,46) 10 151 496 (-150 000) 30,85 (-0,46) 2011-01-04
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 959 000 (27 000) 2,91 (0,08) 959 000 (27 000) 2,91 (0,08) 2011-01-03
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 301 496 (-150 000) 31,31 (-0,45) 10 301 496 (-150 000) 31,31 (-0,45) 2011-01-03
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 451 496 (-150 000) 31,76 (-0,46) 10 451 496 (-150 000) 31,76 (-0,46) 2010-12-31
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 932 000 (30 000) 2,83 (0,09) 932 000 (30 000) 2,83 (0,09) 2010-12-30
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 601 496 (6 096 497) 32,22 (18,53) 10 601 496 (6 096 497) 32,22 (18,53) 2010-12-30
Sjőblom Elżbieta 3 743 508 (-6 246 497) 11,37 (-18,99) 3 743 508 (-6 246 497) 11,37 (-18,99) 2010-12-29
FH Jago SA 4 504 999 (-6 246 497) 13,69 (-18,98) 4 504 999 (-6 246 497) 13,69 (-18,98) 2010-12-29
FH Jago SA wraz z S1 sp. z o.o. 10 751 496 (6 096 497) 32,67 (18,53) 10 751 496 (6 096 497) 32,67 (18,53) 2010-12-29
Sjőblom Elżbieta 9 990 005 (-38 492) 30,36 (-0,63) 9 990 005 (-38 492) 30,36 (-0,63) 2010-12-28
FH Jago SA 4 654 999 (-450 000) 14,14 (-1,37) 4 654 999 (-450 000) 14,14 (-1,37) 2010-12-28
FH Jago SA 5 104 999 (150 000) 15,51 (0,45) 5 104 999 (150 000) 15,51 (0,45) 2010-12-27
FH Jago SA 4 954 999 (-165 000) 15,06 (-0,50) 4 954 999 (-165 000) 15,06 (-0,50) 2010-12-27
FH Jago SA 5 119 999 (-165 000) 15,56 (-0,50) 5 119 999 (-165 000) 15,56 (-0,50) 2010-12-23
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 902 000 (20 000) 2,74 (-0,05) 902 000 (20 000) 2,74 (-0,05) 2010-12-21
FH Jago SA 5 284 999 (-165 000) 16,06 (-1,24) 5 284 999 (-165 000) 16,06 (-1,24) 2010-12-21
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 882 000 2,79 (0,11) 882 000 2,79 (0,11) 2010-12-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 882 000 (32 000) 2,68 (-0,01) 882 000 (32 000) 2,68 (-0,01) 2010-12-20
FH Jago SA 5 449 999 17,30 (0,74) 5 449 999 17,30 (0,74) 2010-12-20
FH Jago SA 5 449 999 (-165 000) 16,56 (-1,26) 5 449 999 (-165 000) 16,56 (-1,26) 2010-12-20
FH Jago SA 5 614 999 (-165 000) 17,82 (-0,52) 5 614 999 (-165 000) 17,82 (-0,52) 2010-12-17
FH Jago SA 5 779 999 (-315 000) 18,34 (-1,00) 5 779 999 (-315 000) 18,34 (-1,00) 2010-12-16
FH Jago SA 6 094 999 (-15 000) 19,34 (-0,05) 6 094 999 (-15 000) 19,34 (-0,05) 2010-12-15
FH Jago SA 6 109 999 (-165 000) 19,39 (-0,53) 6 109 999 (-165 000) 19,39 (-0,53) 2010-12-14
FH Jago SA 6 274 999 (-195 000) 19,92 (-0,61) 6 274 999 (-195 000) 19,92 (-0,61) 2010-12-13
FH Jago SA 6 469 999 (30 000) 20,53 (0,09) 6 469 999 (30 000) 20,53 (0,09) 2010-12-13
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 850 000 (30 000) 2,69 (0,09) 850 000 (30 000) 2,69 (0,09) 2010-12-10
FH Jago SA 6 439 999 (-15 000) 20,44 (-0,05) 6 439 999 (-15 000) 20,44 (-0,05) 2010-12-10
FH Jago SA 6 454 999 (-195 000) 20,49 (-0,62) 6 454 999 (-195 000) 20,49 (-0,62) 2010-12-09
FH Jago SA 6 649 999 (15 000) 21,11 (0,05) 6 649 999 (15 000) 21,11 (0,05) 2010-12-07
FH Jago SA 6 634 999 (-30 000) 21,06 (-0,09) 6 634 999 (-30 000) 21,06 (-0,09) 2010-12-07
FH Jago SA 6 664 999 (-150 000) 21,15 (-0,48) 6 664 999 (-150 000) 21,15 (-0,48) 2010-12-06
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 820 000 (17 000) 2,60 (0,06) 820 000 (17 000) 2,60 (0,06) 2010-12-03
FH Jago SA 6 814 999 (-15 000) 21,63 (-0,05) 6 814 999 (-15 000) 21,63 (-0,05) 2010-12-03
FH Jago SA 6 829 999 21,68 6 829 999 21,68 2010-12-03
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 803 000 (21 000) 2,54 (0,06) 803 000 (21 000) 2,54 (0,06) 2010-12-02
FH Jago SA 6 829 999 (-30 000) 21,68 (-0,09) 6 829 999 (-30 000) 21,68 (-0,09) 2010-12-01
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 782 000 (21 000) 2,48 (0,07) 782 000 (21 000) 2,48 (0,07) 2010-11-30
FH Jago SA 6 859 999 (15 000) 21,77 (0,04) 6 859 999 (15 000) 21,77 (0,04) 2010-11-30
FH Jago SA 6 844 999 (-45 000) 21,73 (-0,14) 6 844 999 (-45 000) 21,73 (-0,14) 2010-11-30
FH Jago SA 6 889 999 (15 000) 21,87 (0,05) 6 889 999 (15 000) 21,87 (0,05) 2010-11-29
FH Jago SA 6 874 999 (-30 000) 21,82 (-0,10) 6 874 999 (-30 000) 21,82 (-0,10) 2010-11-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 761 000 (15 000) 2,41 (0,05) 761 000 (15 000) 2,41 (0,05) 2010-11-26
FH Jago SA 6 904 999 (-155 000) 21,92 (-0,49) 6 904 999 (-155 000) 21,92 (-0,49) 2010-11-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 746 000 (16 000) 2,36 (0,05) 746 000 (16 000) 2,36 (0,05) 2010-11-25
FH Jago SA 7 059 999 (-15 000) 22,41 (-0,05) 7 059 999 (-15 000) 22,41 (-0,05) 2010-11-25
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 730 000 (34 000) 2,31 (0,11) 730 000 (34 000) 2,31 (0,11) 2010-11-23
FH Jago SA 7 074 999 (-180 000) 22,46 (-0,57) 7 074 999 (-180 000) 22,46 (-0,57) 2010-11-23
FH Jago SA 7 254 999 (165 000) 23,03 (0,53) 7 254 999 (165 000) 23,03 (0,53) 2010-11-22
FH Jago SA 7 089 999 (-180 000) 22,50 (-0,57) 7 089 999 (-180 000) 22,50 (-0,57) 2010-11-22
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 696 000 (15 000) 2,20 (0,04) 696 000 (15 000) 2,20 (0,04) 2010-11-18
FH Jago SA 7 269 999 (-15 000) 23,07 (-0,05) 7 269 999 (-15 000) 23,07 (-0,05) 2010-11-18
FH Jago SA 7 284 999 (-15 000) 23,12 (-0,05) 7 284 999 (-15 000) 23,12 (-0,05) 2010-11-17
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 681 000 (21 000) 2,16 (0,07) 681 000 (21 000) 2,16 (0,07) 2010-11-16
FH Jago SA 7 299 999 (-165 000) 23,17 (-0,52) 7 299 999 (-165 000) 23,17 (-0,52) 2010-11-16
FH Jago SA 7 464 999 (-165 000) 23,69 (-0,53) 7 464 999 (-165 000) 23,69 (-0,53) 2010-11-15
FH Jago SA 7 629 999 (-15 000) 24,22 (-0,04) 7 629 999 (-15 000) 24,22 (-0,04) 2010-11-12
FH Jago SA 7 644 999 (-165 000) 24,26 (-0,53) 7 644 999 (-165 000) 24,26 (-0,53) 2010-11-10
FH Jago SA 7 809 999 (-15 000) 24,79 (-0,05) 7 809 999 (-15 000) 24,79 (-0,05) 2010-11-09
FH Jago SA 7 824 999 (-15 000) 24,84 (-0,04) 7 824 999 (-15 000) 24,84 (-0,04) 2010-11-08
FH Jago SA 7 839 999 (-15 000) 24,88 (-0,05) 7 839 999 (-15 000) 24,88 (-0,05) 2010-11-05
FH Jago SA 7 854 999 (-155 000) 24,93 (-0,49) 7 854 999 (-155 000) 24,93 (-0,49) 2010-11-04
FH Jago SA 8 009 999 (-15 000) 25,42 (-0,05) 8 009 999 (-15 000) 25,42 (-0,05) 2010-11-03
FH Jago SA 8 024 999 (-15 000) 25,47 (-0,05) 8 024 999 (-15 000) 25,47 (-0,05) 2010-11-02
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 660 000 (20 000) 2,09 (0,06) 660 000 (20 000) 2,09 (0,06) 2010-10-29
FH Jago SA 8 039 999 (-15 000) 25,52 (-0,05) 8 039 999 (-15 000) 25,52 (-0,05) 2010-10-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 640 000 (26 000) 2,03 (0,09) 640 000 (26 000) 2,03 (0,09) 2010-10-28
FH Jago SA 8 054 999 (-15 000) 25,57 (-0,04) 8 054 999 (-15 000) 25,57 (-0,04) 2010-10-28
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 614 000 (25 000) 1,94 (0,08) 614 000 (25 000) 1,94 (0,08) 2010-10-27
FH Jago SA 8 069 999 (-165 000) 25,61 (-0,53) 8 069 999 (-165 000) 25,61 (-0,53) 2010-10-27
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 589 000 (25 000) 1,86 (0,07) 589 000 (25 000) 1,86 (0,07) 2010-10-26
FH Jago SA 8 234 999 (-15 000) 26,14 (-0,05) 8 234 999 (-15 000) 26,14 (-0,05) 2010-10-26
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 564 000 (25 000) 1,79 (0,08) 564 000 (25 000) 1,79 (0,08) 2010-10-25
FH Jago SA 8 249 999 (-165 000) 26,19 (-0,52) 8 249 999 (-165 000) 26,19 (-0,52) 2010-10-25
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 539 000 (25 000) 1,71 (0,08) 539 000 (25 000) 1,71 (0,08) 2010-10-22
FH Jago SA 8 414 999 (-195 000) 26,71 (-0,62) 8 414 999 (-195 000) 26,71 (-0,62) 2010-10-22
FH Jago SA 8 609 999 (165 000) 27,33 (0,53) 8 609 999 (165 000) 27,33 (0,53) 2010-10-22
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 514 000 (25 000) 1,63 (0,08) 514 000 (25 000) 1,63 (0,08) 2010-10-21
FH Jago SA 8 444 999 (15 000) 26,80 (0,04) 8 444 999 (15 000) 26,80 (0,04) 2010-10-21
FH Jago SA 8 429 999 (-165 000) 26,76 (-0,52) 8 429 999 (-165 000) 26,76 (-0,52) 2010-10-21
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 489 000 (25 000) 1,55 (0,08) 489 000 (25 000) 1,55 (0,08) 2010-10-20
FH Jago SA 8 594 999 (-15 000) 27,28 (-0,05) 8 594 999 (-15 000) 27,28 (-0,05) 2010-10-20
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 464 000 (20 000) 1,47 (0,07) 464 000 (20 000) 1,47 (0,07) 2010-10-19
FH Jago SA 8 609 999 (-165 000) 27,33 (-0,52) 8 609 999 (-165 000) 27,33 (-0,52) 2010-10-19
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 444 000 (22 000) 1,40 (0,07) 444 000 (22 000) 1,40 (0,07) 2010-10-18
FH Jago SA 8 774 999 (-15 000) 27,85 (-0,05) 8 774 999 (-15 000) 27,85 (-0,05) 2010-10-18
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 422 000 (21 000) 1,33 (0,06) 422 000 (21 000) 1,33 (0,06) 2010-10-15
FH Jago SA 8 789 999 (-165 000) 27,90 (-0,52) 8 789 999 (-165 000) 27,90 (-0,52) 2010-10-15
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 401 000 (25 000) 1,27 (0,08) 401 000 (25 000) 1,27 (0,08) 2010-10-14
FH Jago SA 8 954 999 (-360 000) 28,42 (-1,15) 8 954 999 (-360 000) 28,42 (-1,15) 2010-10-14
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 376 000 (45 000) 1,19 (0,14) 376 000 (45 000) 1,19 (0,14) 2010-10-13
FH Jago SA 9 314 999 (15 000) 29,57 (0,05) 9 314 999 (15 000) 29,57 (0,05) 2010-10-13
FH Jago SA 9 299 999 (180 000) 29,52 (0,57) 9 299 999 (180 000) 29,52 (0,57) 2010-10-13
FH Jago SA 9 119 999 (-165 000) 28,95 (-0,52) 9 119 999 (-165 000) 28,95 (-0,52) 2010-10-13
FH Jago SA 9 284 999 (-195 000) 29,47 (-0,62) 9 284 999 (-195 000) 29,47 (-0,62) 2010-10-12
FH Jago SA 9 479 999 (-165 000) 30,09 (-0,52) 9 479 999 (-165 000) 30,09 (-0,52) 2010-10-12
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 331 000 (16 000) 1,05 (0,05) 331 000 (16 000) 1,05 (0,05) 2010-10-11
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 315 000 (20 000) 1,00 (0,07) 315 000 (20 000) 1,00 (0,07) 2010-10-08
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 295 000 (20 000) 0,93 (0,06) 295 000 (20 000) 0,93 (0,06) 2010-10-07
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 275 000 (16 000) 0,87 (0,05) 275 000 (16 000) 0,87 (0,05) 2010-10-06
FH Jago SA 9 644 999 (-15 000) 30,61 (-0,05) 9 644 999 (-15 000) 30,61 (-0,05) 2010-10-06
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 259 000 (18 000) 0,82 (0,06) 259 000 (18 000) 0,82 (0,06) 2010-10-05
FH Jago SA 9 659 999 (-15 000) 30,66 (-0,05) 9 659 999 (-15 000) 30,66 (-0,05) 2010-10-05
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 241 000 (16 000) 0,76 (0,05) 241 000 (16 000) 0,76 (0,05) 2010-10-04
FH Jago SA 9 674 999 (-165 000) 30,71 (-0,52) 9 674 999 (-165 000) 30,71 (-0,52) 2010-10-04
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 225 000 (17 000) 0,71 (0,05) 225 000 (17 000) 0,71 (0,05) 2010-10-01
FH Jago SA 9 839 999 (-165 000) 31,23 (-0,53) 9 839 999 (-165 000) 31,23 (-0,53) 2010-10-01
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 208 000 (16 000) 0,66 (0,06) 208 000 (16 000) 0,66 (0,06) 2010-09-30
FH Jago SA 10 004 999 (-360 000) 31,76 (-1,14) 10 004 999 (-360 000) 31,76 (-1,14) 2010-09-30
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 192 000 (14 000) 0,60 (0,04) 192 000 (14 000) 0,60 (0,04) 2010-09-29
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 178 000 (13 000) 0,56 (0,04) 178 000 (13 000) 0,56 (0,04) 2010-09-28
FH Jago SA 10 364 999 (15 000) 32,90 (0,05) 10 364 999 (15 000) 32,90 (0,05) 2010-09-27
FH Jago SA 10 349 999 (-30 000) 32,85 (-0,10) 10 349 999 (-30 000) 32,85 (-0,10) 2010-09-27
FH Jago SA 10 379 999 (-15 000) 32,95 (-0,05) 10 379 999 (-15 000) 32,95 (-0,05) 2010-09-23
Spiczak-Brzeziński Roman 4 000 0,01 4 000 0,01 2010-06-30
Spiczak-Brzeziński Roman 4 000 0,01 (0,01) 4 000 0,01 (0,01) 2010-06-30
Spiczak-Brzeziński Roman 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-06-30
Charkowy Andrzej 0 (-2 000) 0,00 0 (-2 000) 0,00 2010-06-30
Sjőblom Elżbieta 10 028 497 30,99 (-0,84) 10 028 497 30,99 (-0,84) 2010-05-17
Sjőblom Elżbieta 10 028 497 31,83 (1,35) 10 028 497 31,83 (1,35) 2010-05-17
Sjőblom Elżbieta 10 028 497 (6 246 497) 30,48 (18,48) 10 028 497 (6 246 497) 30,48 (18,48) 2010-05-17
Sjőblom Elżbieta 3 782 000 (-6 246 497) 12,00 (-19,83) 3 782 000 (-6 246 497) 12,00 (-19,83) 2009-12-28
Sjőblom Elżbieta wraz z S1 sp. z o.o. 10 028 497 (6 170 029) 31,83 (19,59) 10 028 497 (6 170 029) 31,83 (19,59) 2009-12-28
S1 sp. z o.o. 0 (-6 246 497) 0,00 (-19,83) 0 (-6 246 497) 0,00 (-19,83) 2009-12-28
S1 sp. z o.o. 6 246 497 19,83 6 246 497 19,83 2009-12-24
FH Jago SA 10 394 999 (-6 246 497) 33,00 (-19,83) 10 394 999 (-6 246 497) 33,00 (-19,83) 2009-12-24
FH Jago SA 16 641 496 52,83 16 641 496 52,83 2009-10-06
Szynwelski Edmund 50 000 0,00 (-0,15) 50 000 0,00 (-0,15) 2009-08-10
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 165 000 (-186 000) 0,52 (-0,59) 165 000 (-186 000) 0,52 (-0,59) 2009-06-30
Sjőblom Elżbieta 3 858 468 (125 000) 12,24 (0,39) 3 858 468 (125 000) 12,24 (0,39) 2009-05-06
Sjőblom Elżbieta 3 733 468 (418 300) 11,85 (1,33) 3 733 468 (418 300) 11,85 (1,33) 2009-05-05
Charkowy Andrzej 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-02-13
Sjőblom Elżbieta 3 315 168 (2 262 200) 10,52 (7,18) 3 315 168 (2 262 200) 10,52 (7,18) 2009-02-02
Park Bronisze sp. z o.o. 0 (-2 262 200) 0,00 (-7,18) 0 (-2 262 200) 0,00 (-7,18) 2009-02-02
Sjőblom Elżbieta 1 052 968 3,34 1 052 968 3,34 2009-02-01
Park Bronisze sp. z o.o. 2 262 200 (-75 000) 7,18 (-0,23) 2 262 200 (-75 000) 7,18 (-0,23) 2009-01-27
Park Bronisze sp. z o.o. 2 337 200 (2 312 828) 7,41 (-0,32) 2 337 200 (2 312 828) 7,41 (-0,32) 2009-01-05
Wruck, Danuta Maria 70 (-6 930) 0,02 70 (-6 930) 0,02 2008-08-04
Wruck, Danuta Maria 7 000 0,02 7 000 0,02 2008-08-04
Wruck, Danuta Maria 7 000 0,02 7 000 0,02 2008-08-04
Wruck, Danuta Maria 7 000 0,02 (0,01) 7 000 0,02 (0,01) 2008-08-04
Wruck, Danuta Maria 7 000 0,01 7 000 0,01 2008-08-04
Wruck, Danuta Maria 7 000 0,01 7 000 0,01 2008-08-04
Park Bronisze sp. z o.o. 24 372 (-2 412 828) 7,73 24 372 (-2 412 828) 7,73 2008-06-11
Park Bronisze sp. z o.o. 2 437 200 (2 425 662) 7,73 (4,07) 2 437 200 (2 425 662) 7,73 (4,07) 2008-06-11
Park Bronisze sp. z o.o. 11 538 3,66 11 538 3,66 2008-06-10
Szynwelski Edmund 50 000 (49 500) 0,15 50 000 (49 500) 0,15 2008-05-06
Szynwelski Edmund 500 0,15 500 0,15 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 16 000 0,04 16 000 0,04 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 16 000 0,04 16 000 0,04 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 16 000 0,04 16 000 0,04 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 16 000 (15 840) 0,04 (-0,01) 16 000 (15 840) 0,04 (-0,01) 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 160 (-15 840) 0,05 160 (-15 840) 0,05 2008-05-06
Cemka, Kazimierz Stanisław 16 000 0,05 16 000 0,05 2008-05-06
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 351 000 1,11 351 000 1,11 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-04 Split 5:1
2008-10-14 Split 1:100
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.