0,7050 zł
-1,40% -0,0100 zł
Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA (ZRE)

Komunikaty spółki - ZREMB

Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.
Wyniki finansowe
Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2020 roku.
Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
Aktualizacja terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Zmniejszenie wysokości hipoteki oraz wykreślenie wierzytelności z tytułu weksli.
Zmniejszenie wysokości hipoteki oraz wykreślenie wierzytelności z tytułu weksli.
Złożenie wniosku o uchylenie postanowienia Sądu Rejestrowego.
Otrzymanie zamówień z branży offshore.
Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.