374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Komunikaty spółki - ZPUE

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie wycofania akcji ZPUE S.A. z obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW
Złożenie wniosku o wycofanie akcji ZPUE S.A. z obrotu giełdowego GPW
Udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji ZPUE S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 09.01.2023 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.12.2022 r.
Złożenie wniosku o wycofanie akcji ZPUE S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji ZPUE S.A.
Informacja o zamiarze przymusowego wykupu akcji ZPUE S.A. i zawieszeniu notowań
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. oraz treść projektów uchwał
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.