REKLAMA

ZPUE: wyniki finansowe

2023-04-07 08:21
publikacja
2023-04-07 08:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
zpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 137 678,00 811 557,00 242 663,00 177 293,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 165 206,00 69 255,00 35 238,00 15 129,00
III. Zysk (strata) brutto 152 933,00 66 466,00 32 620,00 14 520,00
IV. Zysk (strata) netto 120 052,00 54 418,00 25 607,00 11 888,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 446,00 44 413,00 20 572,00 9 702,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 860,00 -13 704,00 -15 101,00 -2 856,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 024,00 -36 831,00 -2 778,00 -8 946,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 679,00 -5 492,00 2 704,00 -1 200,00
IX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 85,61 38,80 18,26 8,48
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 85,61 38,80 18,26 8,48
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00 0,00 0,00
XIII. Aktywa, razem 891 542,00 758 826,00 190 098,00 164 984,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 567 511,00 403 464,00 121 007,00 87 721,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 178 774,00 108 114,00 38 119,00 23 506,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 388 737,00 295 362,00 82 888,00 64 215,00
XVII. Kapitał własny 324 031,00 355 362,00 69 091,00 77 263,00
XVIII. Kapitał zakładowy 12 362,00 12 362,00 2 636,00 2 688,00
XIX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 231,45 253,83 49,35 55,19
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 231,45 253,83 49,35 55,19
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
zpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.xhtmlzpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.xhtml
zpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xadeszpue_jsf_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xades
spr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtmlspr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtml
spr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xadesspr_zarzadu_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtmlniefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.xhtml
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xadesniefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtmlZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xadesZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki