REKLAMA

BLUGO S.A.: rezygnacja członków Rady Nadzorczej

2022-11-02 18:55
publikacja
2022-11-02 18:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-02
Skrócona nazwa emitenta
BLUGO S.A.
Temat
rezygnacja członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożone przez Pana Cezarego Jasińskiego oraz Panią Katarzynę Wysokińską.

Spółka dziękuje Panu Cezaremu Jasińskiemu i Pani Katarzynie Wysokińskiej za dotychczasową współpracę i nadzorowanie działalności Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-02 Karolina Smyk Prezes Zarządu Karolina Smyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki