REKLAMA
RPP

BLUGO S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 18:57
publikacja
2022-11-24 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_BLUGO_S.A._za_IIIQ2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży - 5657 - 1241
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2186 178 -466 39
III. Zysk (strata) z działalności przed opodatkowaniem -2175 -271 -464 -59
IV. Zysk (strata) netto -2175 -271 -464 -59
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -832 7257 -178 1592
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -93 1 -20 -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101 -8105 22 -1778
VIII. Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -824 -847 -167 -186
IX. Zysk (strata) przypadający na 1 akcję w PLN -0,24 -0,03 -0,05 -0,01
X. Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN -0,24 -0,03 -0,05 -0,01
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XI. Aktywa razem 185 867 42 189
XII. Zobowiązania razem 25499 25745 5598 5598
XIII. Kapitał własny -25314 -24878 -5555 -5409
XIV. Kapitał podstawowy 8879 8879 1897 1931
XV. Wartość księgowa na 1 akcję przypadająca akcjonariuszom w PLN/UER na akcję -3,05 -2,80 -0,63 -0,61
XVI. Liczba akcji (szt) 8879194 8879194 8879194 8879194
XVII. Wypłacona dywidenda/akcję (PLN/EUR) 0 0 0 0
XVIII. Zadeklarowana dywidenda/akcję (PLN/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport BLUGO S.A. za IIIQ2022.pdfRaport BLUGO S.A. za IIIQ2022.pdf Raport okresowy - IIIQ 2022 - Blugo S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Karolina Smyk Prezes Zarządu Karolina Smyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki