3,6200 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Komunikaty spółki - WIKANA

Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
Nabycie akcji własnych
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2022 r.
Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
Informacja o zawarciu ugody sądowej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.