3,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Akcjonariat - WIKANA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 73 093 736,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 19 755 064 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 234 784
Liczba głosów na WZA: 19 755 064 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,12%
Kapitał akcyjny: 39 510 128,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 234 784
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 12 532 784 (63,44%) 12 532 784 (63,44%) 2022-07-15 TSG, IPE, TRI, CAV, VIN, SNW, DGE, K2H
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 (8,15%) 1 612 000 (8,27%) 2016-04-18 -
Sanwil Holding SA 1 090 000 (5,51%) 1 090 000 (5,59%) 2020-09-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Elpo SA na Masters SA

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-01
seria A - akcje założycielskie 1994-01-13 77 000
385 000,00
5,00 5,00 77 000
385 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1994-04-25
seria A II 1995-04-28 24 000
120 000,00
5,00 5,00 101 000
505 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1995-06-07
seria A III 1996-04-30 15 730
78 650,00
5,00 5,00 116 730
583 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-06-28
seria B 1996-04-30 40 000
200 000,00
5,00 5,00 156 730
783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-06-28
1997-02-20
seria C - subskrypcja publiczna 1996-08-02 600 000
13 200 000,00
5,00 22,00 756 730
3 783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-12-31
1997-02-20
split 1:5 1997-03-21
1,00 3 783 650
3 783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-04-08
1997-04-29
umorzenie akcji 2000-05-31 -344 385
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie wartości nominalnej akcji pokrycie straty za 2004 r. 2005-06-28
0,60 3 783 650
2 270 190,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-11
split 1:30 2006-06-30
0,02 113 509 500
2 270 190,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-04
2006-08-25
seria D - prawo poboru 1:2 2006-06-30 227 019 000
15 891 330,00
0,02 0,07 340 528 500
6 810 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-10
2007-01-24
seria E - prawo poboru 2:1 2007-05-11 170 264 250
25 539 637,50
0,02 0,15 510 792 750
10 215 855,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-06
2008-02-19
seria F - połączenie z Wikana SA 2009-01-12 1 169 765 943
0,02 1 680 558 693
33 611 173,86
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-30
2011-08-03
zmiana firmy z Masters SA na Wikana SA 2009-01-12

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2011-03-03 -3
0,02 1 680 558 690
33 611 173,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-09
scalenie akcji 10:1 połączenie akcji serii A-F w serię G 2011-03-03
0,20 168 055 869
33 611 173,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-02-29 -390 273
0,20 167 665 596
33 533 119,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-11
2012-04-04
seria H - subskrypcja prywatna 2014-08-29 32 482 381
12 343 304,78
0,20 0,38 200 147 977
40 029 595,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-11-05 -7
0,20 200 147 970
40 029 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-24
scalenie akcji 10:1 2014-11-05
2,00 20 014 797
40 029 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-25 -259 733
2,00 19 765 064
39 530 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-18
obniżenie kapitału 2021-06-30 -10 000
2,00 19 755 064
39 510 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wikana SA 0 0,00 0 0,00 2022-07-21
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 12 423 657 (-181 880) 62,88 (-0,92) 12 423 657 (-181 880) 63,73 (-0,07) 2022-07-15
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 12 605 537 63,80 12 605 537 63,80 (-0,87) 2022-07-12
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 12 605 537 (-404 229) 63,80 (-1,20) 12 605 537 (-404 229) 64,67 (-1,11) 2022-07-12
Sanwil Holding SA 1 090 000 5,51 1 090 000 5,51 2020-09-29
Sanwil Holding SA 1 090 000 5,51 1 090 000 5,51 2020-09-29
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ 367 000 (-991 350) 1,86 (-4,93) 367 000 (-991 350) 1,86 (-5,01) 2020-09-29
Wikana SA 0 (-237 006) 0,00 (-1,18) 0 (-237 006) 0,00 2020-06-25
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ 1 358 350 6,79 (-0,08) 1 358 350 6,87 2020-06-25
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ 1 358 350 (24 700) 6,87 (0,21) 1 358 350 (24 700) 6,87 (0,13) 2020-06-25
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim 1 333 650 (253 033) 6,66 (1,26) 1 333 650 (253 033) 6,74 (1,34) 2020-04-01
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 13 009 766 65,00 (-0,82) 13 009 766 65,78 (-0,04) 2020-01-13
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 13 009 766 65,82 (-0,03) 13 009 766 65,82 (-0,03) 2020-01-13
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 13 009 766 (-200 000) 65,85 (-0,15) 13 009 766 (-200 000) 65,85 (-0,15) 2020-01-13
Wikana SA 237 006 1,18 (1,18) 237 006 0,00 2019-10-03
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ 1 080 617 (-247 683) 5,40 (-1,24) 1 080 617 (-247 683) 5,40 (-1,32) 2019-06-28
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim 1 328 300 (325 450) 6,64 (1,63) 1 328 300 (325 450) 6,72 (1,71) 2019-06-28
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim 1 002 850 5,01 1 002 850 5,01 2019-01-24
MWM Investments Ltd. 0 (-3 308 892) 0,00 (-16,53) 0 (-3 308 892) 0,00 (-16,53) 2016-12-27
MWM Investments Ltd. NWZ 3 308 892 16,53 (16,53) 3 308 892 16,53 (16,53) 2016-09-28
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 13 209 766 (9 382) 66,00 (0,05) 13 209 766 (9 382) 66,00 (0,05) 2016-09-05
Sarmira Ltd. 0 (-6 880 260) 0,00 (-34,38) 0 (-6 880 260) 0,00 (-34,38) 2016-04-28
MWM Investments Ltd. 0 (-6 320 124) 0,00 (-31,58) 0 (-6 320 124) 0,00 (-31,58) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA 13 200 384 65,95 (65,95) 13 200 384 65,95 (65,95) 2016-04-28
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 8,05 (-0,11) 1 612 000 8,05 (-0,11) 2016-04-19
MWM Investments Ltd. 6 320 124 31,58 (0,58) 6 320 124 31,58 (0,58) 2016-04-19
AgioFunds TFI SA poprzez Agio RB FIZ 0 (-6 320 124) 0,00 (-31,57) 0 (-6 320 124) 0,00 (-31,60) 2016-04-19
Sarmira Ltd. 6 880 260 34,38 6 880 260 34,38 2016-04-18
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 8,16 (0,01) 1 612 000 8,16 (0,01) 2016-04-18
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 8,15 (0,15) 1 612 000 8,15 (0,15) 2016-04-18
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 8,00 1 612 000 8,00 2016-04-18
MWM Investments Ltd. 6 320 124 31,00 6 320 124 31,00 2016-04-18
Dekra Holding Ltd. 0 (-27 792 882) 0,00 (-16,57) 0 (-27 792 882) 0,00 (-16,57) 2016-04-18
Buchajski Adam 524 815 (-4 410 406) 2,62 (-21,38) 524 815 (-4 410 406) 2,62 (-21,38) 2016-04-18
Buchajski Adam wraz z RDI LLC 4 935 221 (-1 054 828) 24,00 (-5,93) 4 935 221 (-1 054 828) 24,00 (-5,93) 2016-03-31
Buchajski Adam wraz z RDI LLC 5 990 049 (1 054 828) 29,93 (5,28) 5 990 049 (1 054 828) 29,93 (5,26) 2016-03-31
Wikana SA 0 (-15 000) 0,00 (-0,07) 0 (-15 000) 0,00 2015-11-26
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 4 935 221 (-2 000 000) 24,65 (-10,00) 4 935 221 (-2 000 000) 24,67 (-9,98) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA poprzez Agio RB FIZ 6 320 124 (1) 31,57 6 320 124 (1) 31,60 2014-12-03
AgioFunds TFI SA poprzez Agio RB FIZ 6 320 123 (-36 881 118) 31,57 (9,99) 6 320 123 (-36 881 118) 31,60 (10,02) 2014-12-03
Wikana SA 15 000 0,07 (0,07) 15 000 0,00 2014-11-27
Wikana SA 0 (-7) 0,00 0 (-7) 0,00 2014-11-24
Wikana SA 7 0,00 7 0,00 2014-11-05
AgioFunds TFI SA poprzez Agio RB FIZ 43 201 241 (38 881 117) 21,58 43 201 241 (38 881 117) 21,58 2014-09-18
AgioFunds TFI SA poprzez Agio RB FIZ 4 320 124 (-8 900 381) 21,58 (13,70) 4 320 124 (-8 900 381) 21,58 (13,70) 2014-09-18
AgioFunds TFI SA 13 220 505 (-16 960 495) 7,88 (-10,12) 13 220 505 (-16 960 495) 7,88 (-10,12) 2014-07-31
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 6 935 221 (2 000 000) 34,65 (10,65) 6 935 221 (2 000 000) 34,65 (10,65) 2014-06-05
Buchajski Adam wraz z RDI LLC 4 935 221 (-64 416 997) 24,00 (-17,36) 4 935 221 (-64 416 997) 24,00 (-17,36) 2014-06-05
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 69 352 218 41,36 (6,71) 69 352 218 41,36 (6,71) 2014-06-05
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 69 352 218 (-13 415 000) 34,65 (-14,71) 69 352 218 (-13 415 000) 34,65 (-14,71) 2014-06-05
AgioFunds TFI SA 30 181 000 (13 415 000) 18,00 (8,01) 30 181 000 (13 415 000) 18,00 (8,01) 2014-06-05
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 82 767 218 (-16 766 000) 49,36 (-10,00) 82 767 218 (-16 766 000) 49,36 (-10,00) 2014-01-29
AgioFunds TFI SA 16 766 000 9,99 16 766 000 9,99 2014-01-29
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 99 533 218 (-5 248 146) 59,36 (-2,98) 99 533 218 (-5 248 146) 59,36 (-3,13) 2014-01-28
Dekra Holding Ltd. 27 792 882 (-2 477 377) 16,57 (1,45) 27 792 882 (-2 477 377) 16,57 (1,45) 2013-09-23
Dekra Holding Ltd. 30 270 259 (27 243 234) 15,12 30 270 259 (27 243 234) 15,12 2013-09-23
Dekra Holding Ltd. 3 027 025 (-20 042 990) 15,12 (1,37) 3 027 025 (-20 042 990) 15,12 (1,37) 2013-09-23
Dekra Holding Ltd. 23 070 015 (-1 111 000) 13,75 (-0,67) 23 070 015 (-1 111 000) 13,75 (-0,67) 2013-09-10
Dekra Holding Ltd. 24 181 015 (3 841 728) 14,42 (2,29) 24 181 015 (3 841 728) 14,42 (2,29) 2013-09-10
Dekra Holding Ltd. 20 339 287 (1) 12,13 (0,03) 20 339 287 (1) 12,13 2012-05-15
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 5 952 844 (-53 575 586) 3,55 (0,01) 5 952 844 (-53 575 586) 3,55 (0,01) 2012-05-15
Wikana SA 0 (-3 915 100) 0,00 (-0,23) 0 (-3 915 100) 0,00 2012-03-27
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 104 781 364 62,34 (-0,15) 104 781 364 62,49 2011-11-14
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 104 781 364 (-943 032 262) 62,49 (0,15) 104 781 364 (-943 032 262) 62,49 2011-11-14
Dekra Holding Ltd. 20 339 286 12,10 (-0,03) 20 339 286 12,13 2011-08-16
Dekra Holding Ltd. 20 339 286 (-183 053 582) 12,13 (0,03) 20 339 286 (-183 053 582) 12,13 2011-08-16
Dekra Holding Ltd. 203 392 868 (1 648 307) 12,10 (0,10) 203 392 868 (1 648 307) 12,13 (0,10) 2011-08-16
Dekra Holding Ltd. 201 744 561 (20 511 000) 12,00 (1,22) 201 744 561 (20 511 000) 12,03 (1,25) 2011-08-07
Wikana SA 3 915 100 (3 523 590) 0,23 3 915 100 (3 523 590) 0,00 2011-05-09
Wikana SA 391 510 (1 237) 0,23 391 510 (1 237) 0,00 2011-05-09
Wikana SA 390 273 (-3 524 830) 0,23 390 273 (-3 524 830) 0,00 2011-05-09
Wikana SA 3 915 103 (841 944) 0,23 (0,05) 3 915 103 (841 944) 0,00 2011-03-30
Wikana SA 3 073 159 (772 142) 0,18 (0,05) 3 073 159 (772 142) 0,00 2011-03-29
Wikana SA 2 301 017 (772 044) 0,13 (0,04) 2 301 017 (772 044) 0,00 2011-03-28
Wikana SA 1 528 973 (764 485) 0,09 (0,05) 1 528 973 (764 485) 0,00 2011-03-25
Wikana SA 764 488 (764 485) 0,04 (0,04) 764 488 (764 485) 0,00 2011-03-24
Wikana SA 3 0,00 3 0,00 2011-03-02
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 1 047 813 626 (943 032 264) 62,34 1 047 813 626 (943 032 264) 62,49 2010-09-03
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 104 781 362 (-943 032 264) 62,34 104 781 362 (-943 032 264) 62,49 (0,15) 2010-09-03
Buchajski Adam wraz z Ipnihome Ltd. 1 047 813 626 62,34 1 047 813 626 62,34 2010-09-03
Dekra Holding Ltd. 181 233 561 10,78 181 233 561 10,78 (-0,02) 2009-11-25
Dekra Holding Ltd. 181 233 561 10,78 181 233 561 10,80 2009-11-25
Buchajski Adam 1 047 813 626 (-168 000 000) 62,34 (-10,00) 1 047 813 626 (-168 000 000) 62,34 (-10,00) 2009-11-25
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 59 528 430 3,54 59 528 430 3,54 (-0,01) 2009-08-25
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 59 528 430 (53 575 587) 3,54 59 528 430 (53 575 587) 3,55 2009-08-25
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 5 952 843 3,54 (-0,01) 5 952 843 3,55 2009-08-25
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 5 952 843 (-32 307 626) 3,55 (1,28) 5 952 843 (-32 307 626) 3,55 (1,28) 2009-08-25
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 38 260 469 (-21 267 961) 2,27 (-1,27) 38 260 469 (-21 267 961) 2,27 (-1,27) 2009-08-04
Buchajski Adam 1 215 813 626 (24 670 758) 72,34 (1,47) 1 215 813 626 (24 670 758) 72,34 (1,47) 2009-06-26
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Limited 59 528 430 3,54 59 528 430 3,54 2009-03-27
Buchajska Agnieszka 59 528 430 (6 433 768) 3,54 (0,39) 59 528 430 (6 433 768) 3,54 (0,39) 2009-03-02
Buchajski Adam 1 191 142 868 (1 157 102 078) 70,87 (60,88) 1 191 142 868 (1 157 102 078) 70,87 (60,88) 2009-02-12
Buchajska Agnieszka 53 094 662 (1 000 000) 3,15 (-7,04) 53 094 662 (1 000 000) 3,15 (-7,04) 2009-02-12
Buchajska Agnieszka 52 094 662 10,19 (7,10) 52 094 662 10,19 (7,10) 2008-06-30
Buchajska Agnieszka 52 094 662 (1 015 387) 3,09 (-6,91) 52 094 662 (1 015 387) 3,09 (-6,91) 2008-06-30
Buchajska Agnieszka 51 079 275 (10 526 425) 10,00 (2,07) 51 079 275 (10 526 425) 10,00 (2,07) 2008-02-29
Rajch Janusz 9 659 363 (-7 400 637) 2,83 (-2,17) 9 659 363 (-7 400 637) 2,83 (-2,17) 2007-09-19
Rajch Janusz 17 060 000 (-10 633 353) 5,00 (-3,13) 17 060 000 (-10 633 353) 5,00 (-3,13) 2007-09-18
Rajch Janusz 27 693 353 (-4 726 480) 8,13 (-1,39) 27 693 353 (-4 726 480) 8,13 (-1,39) 2007-08-14
Leszczyński Grzegorz 17 020 018 4,99 (1,66) 17 020 018 4,99 (1,66) 2007-07-19
Leszczyński Grzegorz 17 020 018 (-35 000) 3,33 (-1,67) 17 020 018 (-35 000) 3,33 (-1,67) 2007-07-19
Buchajska Agnieszka 40 552 850 7,93 (-3,97) 40 552 850 7,93 (-3,97) 2007-05-28
Buchajska Agnieszka 40 552 850 (6 500 000) 11,90 (1,90) 40 552 850 (6 500 000) 11,90 (1,90) 2007-05-28
Leszczyński Grzegorz 17 055 018 5,00 17 055 018 5,00 2007-03-26
Rajch Janusz 32 419 833 (21 679 593) 9,52 (0,06) 32 419 833 (21 679 593) 9,52 (0,06) 2007-01-10
Buchajski Adam 34 040 790 9,99 (3,33) 34 040 790 9,99 (3,33) 2007-01-10
Buchajski Adam 34 040 790 6,66 (4,64) 34 040 790 6,66 (4,64) 2007-01-10
Buchajski Adam 34 040 790 (22 693 860) 2,02 (-1,31) 34 040 790 (22 693 860) 2,02 (-1,31) 2007-01-10
Buchajska Agnieszka 34 052 850 (22 701 900) 10,00 34 052 850 (22 701 900) 10,00 2007-01-10
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 87 296 (-8 448 064) 0,07 (-7,44) 87 296 (-8 448 064) 0,07 (-7,44) 2006-08-21
Rajch Janusz 10 740 240 9,46 (6,31) 10 740 240 9,46 (6,31) 2006-08-04
Rajch Janusz 10 740 240 (10 382 232) 3,15 (2,84) 10 740 240 (10 382 232) 3,15 (2,84) 2006-08-04
Buchajski Adam 11 346 930 3,33 (-6,66) 11 346 930 3,33 (-6,66) 2006-08-04
Buchajski Adam 11 346 930 (10 968 699) 9,99 (9,66) 11 346 930 (10 968 699) 9,99 (9,66) 2006-08-04
Buchajska Agnieszka 11 350 950 10,00 (6,67) 11 350 950 10,00 (6,67) 2006-08-04
Buchajska Agnieszka 11 350 950 (10 972 585) 3,33 (3,00) 11 350 950 (10 972 585) 3,33 (3,00) 2006-08-04
Wikana SA rejestracja umorzenia 0 (-61 837) 0,00 (-1,63) 0 (-61 837) 0,00 2006-08-03
Rajch Janusz 358 008 (19 650) 0,31 (-8,63) 358 008 (19 650) 0,31 (-8,63) 2006-07-28
Buchajski Adam 378 231 (3 500) 0,33 (-9,57) 378 231 (3 500) 0,33 (-9,57) 2006-07-28
Buchajska Agnieszka 378 365 0,33 (-9,67) 378 365 0,33 (-9,67) 2006-07-28
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 8 535 360 (8 250 848) 7,51 8 535 360 (8 250 848) 7,51 2006-06-19
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 284 512 (-25 009) 7,51 (-0,67) 284 512 (-25 009) 7,51 (-0,67) 2006-06-19
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 309 521 (66 494) 8,18 (1,76) 309 521 (66 494) 8,18 (1,76) 2006-05-30
Gajowy Jerzy 144 160 (-45 780) 3,81 (-1,20) 144 160 (-45 780) 3,81 (-1,20) 2006-05-25
Wikana SA w celu umorzenia 61 837 (17 655) 1,63 (0,47) 61 837 (17 655) 0,00 2006-05-22
Wikana SA w celu umorzenia 44 182 (-139 655) 1,16 (-3,69) 44 182 (-139 655) 0,00 2006-05-22
Rajch Janusz 338 358 (-9 812 382) 8,94 338 358 (-9 812 382) 8,94 2006-05-22
Rajch Janusz 10 150 740 8,94 10 150 740 8,94 2006-05-22
Buchajska Agnieszka 378 365 (-10 972 585) 10,00 378 365 (-10 972 585) 10,00 2006-05-10
Buchajska Agnieszka 11 350 950 (11 071 950) 10,00 (2,63) 11 350 950 (11 071 950) 10,00 (2,63) 2006-05-10
Gajowy Jerzy 189 940 5,01 189 940 5,01 2006-04-07
Buchajska Agnieszka 279 000 7,37 279 000 7,37 2006-03-23
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 243 027 (-49 316) 6,42 (-1,30) 243 027 (-49 316) 6,42 (-1,30) 2006-03-16
Szałajewska Lilianna 292 343 (41 603) 7,72 (1,10) 292 343 (41 603) 7,72 (1,10) 2006-03-07
Szałajewska Lilianna 250 740 (-357 136) 6,62 (-9,44) 250 740 (-357 136) 6,62 (-9,44) 2006-03-07
Buchajski Adam 374 731 (-10 867 199) 9,90 374 731 (-10 867 199) 9,90 2006-03-07
Buchajski Adam 11 241 930 9,90 11 241 930 9,90 2006-03-07
WIP sp. z o.o. 1 000 (-318 791) 0,02 (-8,43) 1 000 (-318 791) 0,02 (-8,43) 2006-03-06
Jeziorowska Renata 0 (-299 954) 0,00 (-7,92) 0 (-299 954) 0,00 (-7,92) 2006-03-06
Aquapark Serwis sp. z o.o. 0 (-228 278) 0,00 (-6,03) 0 (-228 278) 0,00 (-6,03) 2006-03-06
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 607 876 (-60 072) 16,06 (-1,59) 607 876 (-60 072) 16,06 (-1,59) 2006-01-30
Jeziorowska Renata 299 954 (-12 500) 7,92 (-0,33) 299 954 (-12 500) 7,92 (-0,33) 2006-01-27
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 667 948 (-124 266) 17,65 (-3,28) 667 948 (-124 266) 17,65 (-3,28) 2006-01-25
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 792 214 (-9 769) 20,93 (-0,26) 792 214 (-9 769) 20,93 (-0,26) 2006-01-20
Jeziorowska Renata 312 454 (-18 934) 8,25 (-0,50) 312 454 (-18 934) 8,25 (-0,50) 2005-12-27
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 801 983 (-81 663) 21,19 (-2,16) 801 983 (-81 663) 21,19 (-2,16) 2005-12-08
Wikana SA w celu umorzenia 183 837 (3 500) 4,85 (0,09) 183 837 (3 500) 0,00 2005-09-19
Szałajewska Lilianna z Edwardem Szałajewskim 883 646 (-24 162) 23,35 (-0,64) 883 646 (-24 162) 23,35 (-0,64) 2005-09-15
Wikana SA w celu umorzenia 180 337 (1 700) 4,76 (0,04) 180 337 (1 700) 0,00 2005-08-31
Wikana SA w celu umorzenia 178 637 (3 000) 4,72 (0,08) 178 637 (3 000) 0,00 2005-08-17
Wikana SA w celu umorzenia 175 637 (2 000) 4,64 (0,06) 175 637 (2 000) 0,00 2005-08-12
Wikana SA w celu umorzenia 173 637 (500) 4,58 (0,01) 173 637 (500) 0,00 2005-08-03
Wikana SA w celu umorzenia 173 137 (1 351) 4,57 (0,03) 173 137 (1 351) 0,00 2005-08-02
Wikana SA w celu umorzenia 171 786 (1 000) 4,54 (0,03) 171 786 (1 000) 0,00 2005-06-13
Szałajewska Lilianna z Edwardem Szałajewskim 907 808 (104 572) 23,99 (2,77) 907 808 (104 572) 23,99 (2,77) 2005-06-07
Wikana SA w celu umorzenia 170 786 (2 000) 4,51 (0,05) 170 786 (2 000) 0,00 2005-06-06
Wikana SA w celu umorzenia 168 786 (800) 4,46 (0,03) 168 786 (800) 0,00 2005-06-02
Wikana SA w celu umorzenia 167 986 (100) 4,43 167 986 (100) 0,00 2005-06-01
Wikana SA w celu umorzenia 167 886 (300) 4,43 (0,01) 167 886 (300) 0,00 2005-05-31
Wikana SA w celu umorzenia 167 586 (1 111) 4,42 (0,03) 167 586 (1 111) 0,00 2005-05-30
Wikana SA w celu umorzenia 166 475 (800) 4,39 (0,02) 166 475 (800) 0,00 2005-05-25
Wikana SA w celu umorzenia 165 675 (-500) 4,37 (-0,02) 165 675 (-500) 0,00 2005-05-24
Wikana SA w celu umorzenia 166 175 (3 500) 4,39 (0,10) 166 175 (3 500) 0,00 2005-05-24
Wikana SA w celu umorzenia 162 675 (900) 4,29 (0,02) 162 675 (900) 0,00 2005-05-23
Wikana SA w celu umorzenia 161 775 (450) 4,27 (0,01) 161 775 (450) 0,00 2005-05-19
Wikana SA w celu umorzenia 161 325 (1 300) 4,26 (0,04) 161 325 (1 300) 0,00 2005-05-17
Wikana SA 160 025 (2 000) 4,22 (0,05) 160 025 (2 000) 0,00 2005-04-28
Wikana SA 158 025 (300) 4,17 (0,01) 158 025 (300) 0,00 2005-04-21
Wikana SA 157 725 (1 400) 4,16 (0,03) 157 725 (1 400) 0,00 2005-04-20
Wikana SA 156 325 (2 300) 4,13 (0,06) 156 325 (2 300) 0,00 2005-04-19
Wikana SA 154 025 (1 700) 4,07 (0,05) 154 025 (1 700) 0,00 2005-04-18
Wikana SA 152 325 (1 304) 4,02 (0,03) 152 325 (1 304) 0,00 2005-04-12
Wikana SA 151 021 (-3) 3,99 151 021 (-3) 0,00 2005-03-30
Wikana SA 151 024 (6 070) 3,99 (0,16) 151 024 (6 070) 0,00 2005-03-23
Wikana SA 144 954 (5 299) 3,83 (0,14) 144 954 (5 299) 0,00 2005-03-10
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 0 (-319 791) 0,00 (-8,45) 0 (-319 791) 0,00 (-8,45) 2005-01-06
WIP sp. z o.o. 319 791 8,45 319 791 8,45 2005-01-03
Szałajewska Lilianna wraz z Edwardem Szałajewskim 803 236 (-124 625) 21,22 (-3,30) 803 236 (-124 625) 21,22 (-3,30) 2005-01-03
Szałajewska Lilianna z Edwardem Szałajewskim 927 861 (323 670) 24,52 (8,56) 927 861 (323 670) 24,52 (8,56) 2004-12-30
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 319 791 (-319 790) 8,45 (-8,45) 319 791 (-319 790) 8,45 (-8,45) 2004-12-30
Szałajewska Lilianna z Edwardem Szałajewskim 604 191 (-65 274) 15,96 (-1,73) 604 191 (-65 274) 15,96 (-1,73) 2004-12-13
Jeziorowska Renata 331 388 (-30 400) 8,75 (-0,81) 331 388 (-30 400) 8,75 (-0,81) 2004-12-13
Jeziorowska Renata 361 788 9,56 361 788 9,56 2004-11-08
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 639 581 (-319 790) 16,90 (-8,45) 639 581 (-319 790) 16,90 (-8,45) 2004-11-08
Szałajewska Lilianna z Edwardem Szałajewskim 669 465 (295 267) 17,69 (7,81) 669 465 (295 267) 17,69 (7,81) 2004-09-29
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 959 371 (-79 790) 25,35 (-2,11) 959 371 (-79 790) 25,35 (-2,11) 2004-09-24
Szałajewska Lilianna 374 198 9,88 374 198 9,88 2004-09-09
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 1 039 161 (-240 000) 27,46 (-6,34) 1 039 161 (-240 000) 27,46 (-6,34) 2004-09-09
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 426 196 11,26 (11,26) 426 196 11,26 (11,26) 2004-04-26
Szałajewski Edward 0 (-439 708) 0,00 (-11,62) 0 (-439 708) 0,00 (-11,62) 2004-04-26
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 439 708 (36 237) 11,62 (0,96) 439 708 (36 237) 11,62 (0,96) 2004-03-31
Kubas Mieczysław 96 564 2,55 96 564 2,55 2004-03-30
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 403 471 (-54 564) 10,66 (-1,44) 403 471 (-54 564) 10,66 (-1,44) 2004-03-12
Wikana SA 139 655 (-135 000) 3,69 (-3,56) 139 655 (-135 000) 0,00 2004-02-05
Glapiak Grzegorz 179 937 (-80 000) 4,75 (-2,11) 179 937 (-80 000) 4,75 (-2,11) 2004-02-04
WIP Computer Systems sp. z o.o. 0 (-344 385) 0,00 (-9,10) 0 (-344 385) 0,00 (-9,10) 2004-01-28
Wikana SA 274 655 (133 200) 7,25 (3,52) 274 655 (133 200) 0,00 2004-01-28
Wikana SA 141 455 3,73 (3,73) 141 455 0,00 2004-01-20
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 458 035 (-94 193) 12,10 (-2,49) 458 035 (-94 193) 12,10 (-2,49) 2003-12-12
Glapiak Grzegorz 259 937 6,86 259 937 6,86 2003-10-28
Nazarewicz Waldemar 0 (-228 216) 0,00 (-6,03) 0 (-228 216) 0,00 (-6,03) 2003-08-22
Aquapark Serwis sp. z o.o. 228 278 6,03 228 278 6,03 2003-08-22
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 552 228 (-56 000) 14,59 (-1,48) 552 228 (-56 000) 14,59 (-1,48) 2003-08-21
Nazarewicz Waldemar 228 216 6,03 228 216 6,03 2003-07-31
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 608 228 (-76 000) 16,07 (-2,01) 608 228 (-76 000) 16,07 (-2,01) 2003-07-25
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 684 228 (40 000) 18,08 (1,06) 684 228 (40 000) 18,08 (1,06) 2003-07-22
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 644 228 (-40 000) 17,02 (-1,06) 644 228 (-40 000) 17,02 (-1,06) 2003-07-04
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 684 228 (3 866) 18,08 (0,10) 684 228 (3 866) 18,08 (0,10) 2003-06-22
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 1 279 161 (7 000) 33,80 (0,18) 1 279 161 (7 000) 33,80 (0,18) 2003-06-22
WIP Computer Systems sp. z o.o. 344 385 9,10 344 385 9,10 2003-04-30
Wikana SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2003-04-30
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 680 362 (76 000) 17,98 (2,01) 680 362 (76 000) 17,98 (2,01) 2003-02-14
Szałajewski Edward z Stanisławą Szałajewską i z Lilianną Szałajewską 604 362 (43 999) 15,97 (1,16) 604 362 (43 999) 15,97 (1,16) 2003-02-11
Szałajewski Edward z Liliannš Szałajewskš 560 363 (2 567) 14,81 (0,07) 560 363 (2 567) 14,81 (0,07) 2002-06-17
Szałajewski Edward z Liliannš Szałajewskš 557 796 (104 409) 14,74 (2,76) 557 796 (104 409) 14,74 (2,76) 2002-05-13
Szałajewski Edward z Liliannš Szałajewskš 453 387 (79 028) 11,98 (2,09) 453 387 (79 028) 11,98 (2,09) 2002-03-18
Heising Jerzy 102 551 (-79 533) 2,71 (-2,10) 102 551 (-79 533) 2,71 (-2,10) 2002-03-11
Szałajewski Edward z Liliannš Szałajewskš 374 359 (-22 645) 9,89 (-0,60) 374 359 (-22 645) 9,89 (-0,60) 2001-12-20
Szałajewski Edward z Liliannš Szałajewskš 397 004 (-25 957) 10,49 (-0,69) 397 004 (-25 957) 10,49 (-0,69) 2001-11-30
Heising Jerzy 182 084 (-7 756) 4,81 (-0,21) 182 084 (-7 756) 4,81 (-0,21) 2001-08-24
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 1 272 161 (351 986) 33,62 (9,30) 1 272 161 (351 986) 33,62 (9,30) 2001-07-08
Heising Jerzy 189 840 (8 712) 5,02 (0,23) 189 840 (8 712) 5,02 (0,23) 2001-06-19
Szałajewski Edward 422 961 (40 147) 11,18 (1,06) 422 961 (40 147) 11,18 (1,06) 2001-06-07
Heising Jerzy 181 128 (-12 818) 4,79 (-0,34) 181 128 (-12 818) 4,79 (-0,34) 2001-04-11
Szałajewski Edward 382 814 (51 252) 10,12 (1,36) 382 814 (51 252) 10,12 (1,36) 2001-02-23
Heising Jerzy 193 946 5,13 193 946 5,13 2001-01-04
Szałajewski Edward 331 562 (73 227) 8,76 (1,93) 331 562 (73 227) 8,76 (1,93) 2000-12-18
Szałajewski Edward 258 335 6,83 258 335 6,83 2000-10-24
Kozłowski Dariusz 0 (-350 000) 0,00 (-9,25) 0 (-350 000) 0,00 (-9,25) 2000-10-09
Wikana SA zmiana nazwy na Masters SA 0 (-344 385) 0,00 (-9,10) 0 (-344 385) 0,00 1999-12-22
Wikana SA w celu umorzenia 344 385 (14 000) 9,10 (0,37) 344 385 (14 000) 0,00 1999-12-22
Bank Pekao SA przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 920 175 24,32 920 175 24,32 1999-12-22
Wikana SA w celu umorzenia 330 385 (5 000) 8,73 (0,13) 330 385 (5 000) 0,00 1999-12-06
Kozłowski Dariusz 350 000 (30 000) 9,25 (0,79) 350 000 (30 000) 9,25 (0,79) 1999-11-02
Kozłowski Dariusz 320 000 (65 658) 8,46 (1,74) 320 000 (65 658) 8,46 (1,74) 1999-10-04
Wikana SA w celu umorzenia 325 385 (5 000) 8,60 (0,13) 325 385 (5 000) 0,00 1999-09-22
Wikana SA w celu umorzenia 320 385 (11 000) 8,47 (0,29) 320 385 (11 000) 0,00 1999-09-15
Kozłowski Dariusz 254 342 (28 342) 6,72 (0,75) 254 342 (28 342) 6,72 (0,75) 1999-09-09
Brzeziński Kazimierz 107 250 2,83 107 250 2,83 1999-05-28
Bank Pekao SA z Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 920 175 (210 000) 24,32 (5,55) 920 175 (210 000) 24,32 (5,55) 1999-05-13
Kozłowski Dariusz 226 000 (-210 000) 5,97 (-5,55) 226 000 (-210 000) 5,97 (-5,55) 1999-05-11
Wikana SA w celu umorzenia 309 385 (7 500) 8,18 (0,20) 309 385 (7 500) 0,00 1999-05-10
Wikana SA w celu umorzenia 301 885 (35 100) 7,98 (0,93) 301 885 (35 100) 0,00 1999-05-07
Wikana SA w celu umorzenia 266 785 (15 000) 7,05 (0,40) 266 785 (15 000) 0,00 1999-04-27
Wikana SA w celu umorzenia 251 785 (33 046) 6,65 (0,87) 251 785 (33 046) 0,00 1999-04-26
Wikana SA w celu umorzenia 218 739 (7 000) 5,78 (0,18) 218 739 (7 000) 0,00 1999-04-20
Wikana SA w celu umorzenia 211 739 (10 000) 5,60 (0,27) 211 739 (10 000) 0,00 1999-04-19
Wikana SA w celu umorzenia 201 739 (10 000) 5,33 (0,26) 201 739 (10 000) 0,00 1999-04-12
Wikana SA w celu umorzenia 191 739 (15 694) 5,07 (0,42) 191 739 (15 694) 0,00 1999-04-12
Wikana SA w celu umorzenia 176 045 (36 936) 4,65 (0,97) 176 045 (36 936) 0,00 1999-03-29
Wikana SA w celu umorzenia 139 109 (78 104) 3,68 (2,07) 139 109 (78 104) 0,00 1999-03-18
Kozłowska Maria 144 000 3,81 144 000 3,81 1999-02-26
Wikana SA w celu umorzenia 61 005 (-14 873) 1,61 (-0,40) 61 005 (-14 873) 0,00 1999-02-03
Kozłowski Dariusz 436 000 (31 000) 11,52 (0,82) 436 000 (31 000) 11,52 (0,82) 1999-01-05
Bank Pekao SA z Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 710 175 18,77 710 175 18,77 1998-12-31
Kozłowski Dariusz 405 000 (190 000) 10,70 (5,02) 405 000 (190 000) 10,70 (5,02) 1998-11-23
Kozłowski Dariusz 215 000 5,68 215 000 5,68 1998-10-16
PKO BP SA 173 443 (-18 007) 4,58 (-0,48) 173 443 (-18 007) 4,58 (-0,48) 1998-08-07
Wikana SA w celu umorzenia 75 878 2,01 75 878 0,00 1998-02-25
PKO BP SA 191 450 5,06 191 450 5,06 1997-11-21
Bank Pekao SA przez PBG SA Grupa Pekao SA 710 175 18,77 710 175 18,77 1996-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2023-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2022-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2022-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-12-19 Split 10:1
2011-10-28 Split 10:1
2007-06-15 Prawo poboru 2:1
2006-08-31 Prawo poboru 1:2
2006-08-24 Split 1:30
1999-11-02 Asymilacja akcji
1997-04-29 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.