15,5000 zł
1,31% 0,2000 zł
VOTUM (VOT)

Komunikaty spółki - VOTUM

Votum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.
Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Poręcznie weksla in blanco wystawionego przez spółkę zależną
Zawarcie przez spółkę zależną ankesu do umowy kredytowej
Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
Nabycie udziałów w spółce Expert Go sp. z o.o.
Votum Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 roku
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
VOTUM 1,31% 15,50
2021-07-30 17:00:00

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.