9,9800 zł
2,46% 0,2400 zł
VOTUM (VOT)

Komunikaty spółki - VOTUM

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku
Powołanie Rady Nadzorczej VI kadencji
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
Polityka dywidendy na lata 2019-2021
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.
Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.