43,8000 zł
-3,74% -1,7000 zł
VOTUM (VOT)

Akcjonariat - VOTUM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 525 600 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 150 000
Liczba głosów na WZA: 12 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,25%
Kapitał akcyjny: 1 200 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 150 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 150 000 (51,25%) 6 150 000 (51,25%) 2021-03-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji
2,00 500 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-06
seria A - akcje założycielskie 2005-09-08 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2009-10-08
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
seria B - subskrypcja publiczna 2010-05-14 2 000 000
0,10 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 545 510 (-628 767) 4,55 (-5,24) 545 510 (-628 767) 4,55 (-5,24) 2019-12-18
Quercus TFI SA portfele 1 174 277 (-35 787) 9,79 (-0,29) 1 174 277 (-35 787) 9,79 (-0,29) 2019-07-12
Quercus TFI SA portfele 1 210 064 (14 604) 10,08 (0,12) 1 210 064 (14 604) 10,08 (0,12) 2018-12-03
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 733 000 (370 300) 56,11 (3,09) 6 733 000 (370 300) 56,11 (3,09) 2018-11-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 599 948 (-29 648) 5,00 (-0,25) 599 948 (-29 648) 5,00 (-0,25) 2018-10-10
Rockbridge TFI SA portfele 95 872 0,80 95 872 0,80 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 195 460 9,96 1 195 460 9,96 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 175 295 1,46 175 295 1,46 2018-06-30
Altus SA portfele 629 596 5,25 629 596 5,25 2018-06-30
Quercus TFI SA 1 195 460 (-80 000) 9,96 (-0,67) 1 195 460 (-80 000) 9,96 (-0,67) 2018-03-02
Quercus TFI SA 1 275 460 (682 634) 10,63 (5,69) 1 275 460 (682 634) 10,63 (5,69) 2018-01-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 592 826 (-908 200) 4,94 (-7,57) 592 826 (-908 200) 4,94 (-7,57) 2018-01-23
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 1 501 026 (39 803) 12,51 (0,33) 1 501 026 (39 803) 12,51 (0,33) 2017-10-24
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 629 596 5,25 629 596 5,25 2017-09-01
Czyż Dariusz wraz z Nolmanier Ltd. 461 014 (-546 458) 3,84 (-4,55) 461 014 (-546 458) 3,84 (-4,55) 2017-07-27
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 461 223 (837 250) 12,18 (6,98) 1 461 223 (837 250) 12,18 (6,98) 2016-12-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 623 973 (-587 607) 5,20 (-4,90) 623 973 (-587 607) 5,20 (-4,90) 2016-11-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 211 580 (137 993) 10,10 (1,16) 1 211 580 (137 993) 10,10 (1,16) 2016-09-01
Gilowski Adam poprzez Crewland Ltd. 164 106 (-800 000) 1,37 (-6,66) 164 106 (-800 000) 1,37 (-6,66) 2016-07-11
Quercus TFI SA 1 073 587 (-494 199) 8,94 (-4,12) 1 073 587 (-494 199) 8,94 (-4,12) 2015-05-26
Gilowski Adam poprzez Crewland Ltd. 964 106 (-715 696) 8,03 (-4,97) 964 106 (-715 696) 8,03 (-4,97) 2015-05-04
Czyż Dariusz wraz z Nolmanier Ltd. 1 007 472 (1 001 951) 8,39 (8,35) 1 007 472 (1 001 951) 8,39 (8,35) 2015-04-29
Gilowski Adam poprzez Nolmanier Ltd. i Crewland Ltd. 1 679 802 (704 502) 13,00 (4,88) 1 679 802 (704 502) 13,00 (4,88) 2014-12-23
Gilowski Adam poprzez Crewland Ltd. 975 300 (-1 704 202) 8,12 (-14,20) 975 300 (-1 704 202) 8,12 (-14,20) 2014-12-23
Ludwig Anna 12 911 0,00 12 911 0,00 2014-06-30
Krupa Bartłomiej 11 047 (-8 629) 0,00 11 047 (-8 629) 0,00 2014-06-30
Gilowski Adam 2 679 502 (999 700) 22,32 (8,33) 2 679 502 (999 700) 22,32 (8,33) 2014-06-30
Gilowski Adam z Nolmanier Ltd. 1 679 802 (1 218 175) 13,99 (10,15) 1 679 802 (1 218 175) 13,99 (10,15) 2014-06-30
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 362 700 (82 851) 53,02 (0,69) 6 362 700 (82 851) 53,02 (0,69) 2014-01-31
Nolmanier Ltd. 2 217 875 (-782 125) 17,99 (-7,01) 2 217 875 (-782 125) 17,99 (-7,01) 2013-12-19
Gilowski Adam 461 627 3,84 461 627 3,84 2013-12-19
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 279 849 (36 048) 52,33 (0,30) 6 279 849 (36 048) 52,33 (0,30) 2013-02-12
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 243 801 (90 084) 52,03 (0,75) 6 243 801 (90 084) 52,03 (0,75) 2012-10-19
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA 6 153 717 (32 285) 51,28 (0,28) 6 153 717 (32 285) 51,28 (0,28) 2012-08-30
Wilczyńska Joanna 874 0,00 874 0,00 2012-05-28
Kupiec Elżbieta 924 (150) 0,00 924 (150) 0,00 2012-03-31
Czyż Dariusz 5 521 (-297 449) 0,04 (-1,96) 5 521 (-297 449) 0,04 (-1,96) 2012-03-31
Czyż Dariusz 302 970 (300 470) 2,00 (1,98) 302 970 (300 470) 2,00 (1,98) 2012-03-31
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA 6 121 432 (46 932) 51,00 (0,38) 6 121 432 (46 932) 51,00 (0,38) 2012-02-14
Nolmanier Ltd. 3 000 000 (-200 000) 25,00 (-1,66) 3 000 000 (-200 000) 25,00 (-1,66) 2012-02-10
Wilczyńska Joanna 874 0,00 874 0,00 2011-11-14
Kupiec Elżbieta 774 0,00 774 0,00 2011-11-14
Krupa Bartłomiej 19 676 0,00 19 676 0,00 2011-11-14
Czyż Dariusz 2 500 0,02 2 500 0,02 2011-11-14
Nolmanier Ltd. 3 200 000 (-200 000) 26,66 (-1,67) 3 200 000 (-200 000) 26,66 (-1,67) 2011-10-28
Dadełło Andrzej wraz z żoną Agnieszką Dadełło i DSA FG SA 6 074 500 (-9 000) 50,62 (-0,07) 6 074 500 (-9 000) 50,62 (-0,07) 2011-10-28
Dadełło Andrzej wraz z Dadełło i DSA FG SA 6 083 500 (209 000) 50,69 (1,74) 6 083 500 (209 000) 50,69 (1,74) 2011-10-28
Dadełło Andrzej wraz z żoną Agnieszką Dadełło i DSA FG SA 5 874 500 (130 256) 48,95 (1,09) 5 874 500 (130 256) 48,95 (1,09) 2011-10-12
Dadełło Andrzej wraz z żoną Agnieszką Dadełło i DSA FG SA 5 744 244 (123 844) 47,86 (1,03) 5 744 244 (123 844) 47,86 (1,03) 2011-09-01
Quercus TFI SA 1 567 786 (967 439) 13,06 (8,06) 1 567 786 (967 439) 13,06 (8,06) 2011-01-25
Quercus TFI SA 600 347 (95 000) 5,00 (0,79) 600 347 (95 000) 5,00 (0,79) 2011-01-25
Quercus TFI SA 505 347 4,21 505 347 4,21 2011-01-20
Dadełło Andrzej wraz z żoną Agnieszką Dadełło i DSA FG SA 5 620 400 (4 120 400) 46,83 (34,33) 5 620 400 (4 120 400) 46,83 (34,33) 2011-01-04
Nolmanier Ltd. 3 400 000 (-600 000) 28,33 (-5,00) 3 400 000 (-600 000) 28,33 (-5,00) 2010-12-28
Nolmanier Ltd. 4 000 000 33,33 (-6,67) 4 000 000 33,33 (-6,67) 2010-11-05
Nolmanier Ltd. 4 000 000 40,00 4 000 000 40,00 2010-11-05
Dadełło Andrzej 1 500 000 12,50 (-2,49) 1 500 000 12,50 (-2,49) 2010-11-05
Dadełło Andrzej 1 500 000 14,99 1 500 000 14,99 2010-11-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2022-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2021-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2021-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2017-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2015-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2014-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2013-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2012-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.