0,1000 zł
5,49% 0,0052 zł
TXM SA (TXM)

Komunikaty spółki - TXM

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Zmiana adresu strony internetowej - informacje bieżące i okresowe
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
Przebieg kariery zawodowej Syndyka masy upadłości TXM S.A. w upadłości
Informacje o osobie zarządzającej
Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
Wygaśniecie kadencji oraz rezygnacja Członków Zarządu Emitenta
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku
Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienie Spółki
Złożenie wniosku o upadłość Spółki zależnej Adesso Consumer Acquisition
Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Powstanie wymagalności umów kredytowych TXM
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.