0,1000 zł
5,49% 0,0052 zł
TXM SA (TXM)

Komunikaty spółki - TXM

Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków
Rejestracja zmian statutu w KRS
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.