0,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
TXM SA (TXM)

Akcjonariat - TXM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 666 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 38 890 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 272 240
Liczba głosów na WZA: 50 890 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,56%
Kapitał akcyjny: 77 780 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 272 240
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Redan SA 18 876 920 (48,54%) 30 876 920 (60,67%) 2016-12-02 -
21 Concordia 1 S.a.r.l. 7 395 320 (19,02%) 7 395 320 (14,53%) 2016-12-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 1999-03-11 100
0,00
40,00 0,00 100
4 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A1 - subskrypcja prywatna 1999-03-11 10 000
0,00
40,00 0,00 10 100
404 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A2 - subskrypcja prywatna 2001-09-27 5 395
0,00
40,00 0,00 15 495
619 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A3 - subskrypcja prywatna 2002-07-12 6 200
0,00
40,00 0,00 21 695
867 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A4 - subskrypcja prywatna 2003-04-24 49 305
0,00
40,00 0,00 71 000
2 840 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria B - subskrypcja prywatna 2014-09-01 39 730
0,00
40,00 0,00 110 730
4 429 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 1 361 270
0,00
40,00 0,00 1 472 000
58 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
scalenie akcji 20:1 2015-07-10 0
0,00
2,00 0,00 29 440 000
58 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja otwarta 2016-06-02 4 000 000
20 000 000,00
2,00 5,00 33 440 000
66 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-12-02
2017-01-04
2017-02-02
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-27 622 500
1 245 000,00
2,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2018-07-10 4 287 999
8 575 998,00
2,00 2,00 37 727 999
75 455 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-03
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2018-07-10 10 500 000
21 000 000,00
2,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2018-08-13 1 162 001
0,00
2,00 0,00 38 890 000
77 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-03
split 1:50 2019-06-26 0
0,00
0,04 0,00 1 944 500
77 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 316 122 0,81 316 122 0,62 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 17 292 0,04 17 292 0,03 2018-06-30
Ogółem 33 440 000 (4 000 000) 0 45 440 000 (4 000 000) 0 2016-12-29
Redan SA 18 876 920 64,12 (7,67) 18 876 920 64,12 (7,67) 2016-12-02
Redan SA 18 876 920 56,45 18 876 920 56,45 (26,43) 2016-12-02
Redan SA 18 876 920 56,45 18 876 920 (-18 876 920) 30,02 (-30,02) 2016-12-02
Redan SA 18 876 920 56,45 37 753 840 (6 876 920) 60,04 (-7,91) 2016-12-02
Redan SA 18 876 920 56,45 30 876 920 67,95 2016-12-02
Ogółem 29 440 000 0 41 440 000 0 2016-12-02
21 Concordia 1 S.a.r.l. 7 395 320 25,12 (3,00) 7 395 320 25,12 (3,00) 2016-12-02
21 Concordia 1 S.a.r.l. 7 395 320 22,12 7 395 320 22,12 (10,36) 2016-12-02
21 Concordia 1 S.a.r.l. 7 395 320 22,12 7 395 320 11,76 (-4,51) 2016-12-02
21 Concordia 1 S.a.r.l. 7 395 320 22,12 7 395 320 16,27 2016-12-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.