17,9000 zł
20,13% 3,0000 zł
Tarczyński S.A. (TAR)

Komunikaty spółki - TARCZYNSKI

Wyniki finansowe
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
Powołanie członków Rady Nadzorczej.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Tarczyński S.A. dotyczącej podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Tarczyński S.A. dotyczącej podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.