41,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Tarczyński S.A. (TAR)

Komunikaty spółki - TARCZYNSKI

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – uzupełnienie informacji
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wraz z projektami uchwał.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Wyniki finansowe
Informacja o skutkach pożaru w zakładzie Spółki
Pożar w zakładzie spółki
Wyniki finansowe
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Istotny aneks do umowy kredytu.
Wyniki finansowe
TARCZYNSKI 0,00% 41,60
2023-02-02 16:46:59

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych, wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz następczej zgody na umowy pożyczki, powołania członka RN.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.