71,0000 zł
0,14% 0,1000 zł
Mondi Świecie SA (MSC)

Komunikaty spółki - SWIECIE

RB 37/2012 w sprawie ustania uczestnictwa emitenta w KDPW.
RB 36/2012 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego.
RB 35/2012 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
RB 34/2012 w sprawie ugody i umowy sprzedaży Mondi – PEP.
RB 33/2012 w sprawie informacji związanej z zawarciem znaczącej umowy.
RB 32/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy.
RB 31/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy.
RB 30/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy.
RB 29/2012 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta.
RB 28/2012 w sprawie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji.
RB 27/2012 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 30.05.2012 r.
RB 26/2012 dotyczący KOREKTY raportu z dnia 30.05.2012 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ - uzupełnienie przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.
RB 25/2012 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ.
RB 24/2012 w sprawie otrzymania przez Emitenta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
RB 23/2012 w sprawie Decyzji Komisji Europejskiej potwierdzającej zgodność przyznanej pomocy państwa z wytycznymi krajowej pomocy regionalnej oraz rynkiem wewnętrznym.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.