REKLAMA

ŚWIECIE: RB 36/2012 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego.

2012-08-01 11:50
publikacja
2012-08-01 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
ŚWIECIE
Temat
RB 36/2012 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. wpłynęła do Spółki kopia Uchwały nr 750/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2012 r. dotycząca zgody Zarządu Giełdy na wykluczenie z dniem 7 sierpnia 2012 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Mondi Świecie S.A. oznaczonych kodem "PLCELZA00018".

Z dniem 7 sierpnia 2012 r., zgodnie z wcześniejszą decyzją Komisji Nadzoru Finansowego i ww. decyzją Giełdy, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Mondi Świecie S.A. with the registered office in
Świecie notifies that the copy of Resolution no. 750/2012 of the Warsaw
Stock Exchange Management Board dated 31st July 2012 concerning the
approval of the Warsaw Stock Exchange Management Board to delist Mondi
Świecie shares, code “PLCELZA00018” , from exchange trading in the WSE
Main List, effective as of 7th August 2012, was delivered to the Company
on 31st July 2012.


Pursuant to the prior decision of the Polish Financial Supervision
Authority and the afore-said decision of the Warsaw Stock Exchange, the
Company will cease to be subject to the reporting obligations under the
Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies dated
29 July 2005 (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539 as later amended)
on 7th August 2012.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jan Żukowski Członek Zarządu
2012-08-01 Tomasz Katewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki