REKLAMA

ŚWIECIE: RB 35/2012 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

2012-07-27 10:50
publikacja
2012-07-27 10:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-27
Skrócona nazwa emitenta
ŚWIECIE
Temat
RB 35/2012 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu ("Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2012 r. Spółce doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 lipca 2012 r. dotycząca udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Zgodnie z powyższą decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) w dniu 7 sierpnia 2012 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Mondi Świecie S.A. with the registered office in
Świecie (the „Company”) informs that on 26th July 2012 the decision of
the Polish Financial Supervision Authority dated 17 July 2012 regarding
the permit to recertificate the shares in the Company (cancellation of
the dematerialised form of shares).


Pursuant to the afore-said decision of the Polish Financial Supervision
Authority the Company will cease to be subject to the reporting
obligations under the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public
Companies dated 29 July 2005 (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539
as later amended) on 7th August 2012.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-27 Tomasz Katewicz Członek Zarządu
2012-07-27 Jan Żukowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki