31,0000 zł
-3,12% -1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Komunikaty spółki - SUWARY

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.05.2023 r.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 10.05.2023 r.
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
Informacja o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.