13,0000 zł
-0,76% -0,1000 zł
Suwary SA (SUW)

Komunikaty spółki - SUWARY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.05.2020 r.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.
Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta o połączeniu i przyjęciu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.
Szacunkowe dane finansowe
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych.
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A.
Dwustronne podpisanie istotnej umowy
Bieżąca informacje dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.
Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.
Jednostronne podpisanie istotnej umowy
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SUWARY -0,76% 13,00
2020-06-02 10:06:03

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.