24,4000 zł
-0,81% -0,2000 zł
Suwary SA (SUW)

Komunikaty spółki - SUWARY

Korekta raportu bieżącego RB_14_2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
Suwary Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Podpisanie istotnej umowy
Wyniki finansowe
Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.
Podpisanie istotnej umowy
Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
Wypłata dywidendy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.03.2021 r.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 29.03.2021 r.
Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. dodatkowego punktu porządku obrad i złożenie projektu uchwały.
Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.
Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.
SUWARY -0,81% 24,40
2021-08-04 14:33:20

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.