24,6000 zł
-5,38% -1,4000 zł
Suwary SA (SUW)

Akcjonariat - SUWARY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 113 530 722 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 615 070 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 038 293
Liczba głosów na WZA: 4 615 070 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,50%
Kapitał akcyjny: 9 230 140,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 038 293
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Amhil Europa sp. z o.o., Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 3 039 777 (65,87%) 3 039 777 (65,87%) 2016-04-15 -
Rascheva Maria w porozumieniu z Sungai PE Holdings Ltd. 998 516 (21,64%) 998 516 (21,64%) 2021-01-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1995-06-29 419 552
10,00 419 552
4 195 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1995-09-01
1999-02-26
seria B - prawo poboru 1997-10-11 419 552
4 195 520,00
10,00 10,00 839 104
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1998-01-22
1998-10-14
połączenie z Suwary-Packing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-27
split 1:5 2011-02-15
2,00 4 195 520
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-24
2011-04-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-24 419 550
2,00 4 615 070
9 230 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-28
2011-06-08
połączenie z Suwary Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18
połączenie z Suwary Tech sp.z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-05-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Amhil Europa sp. z o.o., Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 3 759 777 (800 000) 81,47 (17,34) 3 759 777 (800 000) 81,47 (17,34) 2016-04-14
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 959 777 64,13 (0,13) 2 959 777 64,13 (0,13) 2016-01-28
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Amhil Europa sp. z o.o., Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 959 777 (135 233) 64,00 (2,80) 2 959 777 (135 233) 64,00 (2,80) 2016-01-28
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 824 544 (630) 61,20 (0,02) 2 824 544 (630) 61,20 (0,02) 2014-07-11
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 823 914 (621) 61,18 (0,01) 2 823 914 (621) 61,18 (0,01) 2014-07-03
Rascheva Maria wraz z Sungai PE Holdings Ltd. 967 816 (76 000) 20,97 (1,65) 967 816 (76 000) 20,97 (1,65) 2014-05-29
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 823 293 (7 000) 61,17 (0,15) 2 823 293 (7 000) 61,17 (0,15) 2014-04-22
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 816 293 (800) 61,02 (0,02) 2 816 293 (800) 61,02 (0,02) 2014-04-16
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 815 493 (200) 61,00 2 815 493 (200) 61,00 2014-04-15
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 815 293 (1 364) 61,00 (0,03) 2 815 293 (1 364) 61,00 (0,03) 2014-04-08
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 813 929 (2 136) 60,97 (0,05) 2 813 929 (2 136) 60,97 (0,05) 2014-04-07
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 811 793 (-1 092) 60,92 (-0,03) 2 811 793 (-1 092) 60,92 (-0,03) 2014-04-03
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 812 885 (25 186) 60,95 (0,55) 2 812 885 (25 186) 60,95 (0,55) 2014-04-03
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 787 699 (-23 094) 60,40 (-0,50) 2 787 699 (-23 094) 60,40 (-0,50) 2014-04-03
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 810 793 (562) 60,90 (0,01) 2 810 793 (562) 60,90 (0,01) 2014-04-02
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 810 231 (23 532) 60,89 (0,51) 2 810 231 (23 532) 60,89 (0,51) 2014-02-14
Rascheva Maria 891 816 (439 810) 19,32 (9,53) 891 816 (439 810) 19,32 (9,53) 2014-01-13
Manzelov Petre 0 (-430 360) 0,00 (-9,32) 0 (-430 360) 0,00 (-9,32) 2014-01-13
Rascheva Maria 452 006 9,79 452 006 9,79 2013-11-08
Pegasus Investments Ltd. 0 (-431 561) 0,00 (-9,35) 0 (-431 561) 0,00 (-9,35) 2013-11-08
Manzelov Petre 430 360 9,32 430 360 9,32 2013-11-08
Pegasus Investments Ltd. 431 561 (-430 360) 9,35 (-9,32) 431 561 (-430 360) 9,35 (-9,32) 2013-11-04
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 786 699 (499) 60,38 (0,01) 2 786 699 (499) 60,38 (0,01) 2013-09-04
Pegasus Investments Ltd. 861 921 (140 851) 18,67 (3,05) 861 921 (140 851) 18,67 (3,05) 2012-11-07
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 786 200 (10 108) 60,37 (0,22) 2 786 200 (10 108) 60,37 (0,22) 2012-05-15
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 776 092 (387) 60,15 (0,01) 2 776 092 (387) 60,15 (0,01) 2012-04-30
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 775 705 (1 024) 60,14 (0,02) 2 775 705 (1 024) 60,14 (0,02) 2012-04-27
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 774 681 (307) 60,12 (0,01) 2 774 681 (307) 60,12 (0,01) 2012-03-22
Pegasus Investments Ltd. 721 070 (18 000) 15,62 (0,39) 721 070 (18 000) 15,62 (0,39) 2011-11-09
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 774 374 (2 220 614) 60,11 (-4,89) 2 774 374 (2 220 614) 60,11 (-4,89) 2011-11-09
Pegasus Investments Ltd. 703 070 (8 525) 15,23 (0,19) 703 070 (8 525) 15,23 (0,19) 2011-05-12
Pegasus Investments Ltd. 694 545 (555 636) 15,04 (-1,51) 694 545 (555 636) 15,04 (-1,51) 2010-09-13
Pegasus Investments Ltd. 138 909 (29 818) 16,55 (3,55) 138 909 (29 818) 16,55 (2,70) 2010-09-13
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 553 760 65,00 (-0,99) 553 760 65,00 (-0,99) 2010-08-27
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 553 760 (-2 215 040) 65,99 (6,00) 553 760 (-2 215 040) 65,99 (6,00) 2010-08-27
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 2 768 800 (2 215 040) 59,99 (-6,00) 2 768 800 (2 215 040) 59,99 (-6,00) 2010-08-27
Wentworth Tech sp. z o.o. 0 (-51 936) 0,00 (-6,18) 0 (-51 936) 0,00 (-6,18) 2010-08-24
Kuskowski, Walter Tymon poprzez WTI, Savtec sp. z o.o. 553 760 (52 764) 65,99 (6,29) 553 760 (52 764) 65,99 (2,35) 2010-06-28
Wentworth Tech sp. z o.o. 51 936 6,18 (6,18) 51 936 6,18 (6,18) 2010-06-22
Pegasus Investments Ltd. 109 091 13,00 109 091 13,85 (0,85) 2010-01-27
Pegasus Investments Ltd. 109 091 13,00 109 091 13,00 2010-01-27
Kowalczuk Witold 29 818 (-59 737) 3,55 (-7,12) 29 818 (-59 737) 3,78 (-7,59) 2010-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof 0 (-12 175) 0,00 (-1,45) 0 (-12 175) 0,00 (-1,54) 2009-10-27
Jakubowski Wiesław 0 (-11 458) 0,00 (-1,36) 0 (-11 458) 0,00 (-1,45) 2009-10-27
Karkosik Grażyna 0 (-116 241) 0,00 (-13,85) 0 (-116 241) 0,00 (-14,76) 2009-10-02
Wentworth Tech sp. z o.o. 0 (-511 853) 0,00 (-60,99) 0 (-511 853) 0,00 (-65,02) 2009-09-23
Suwary SA przez WTI 51 936 5,99 (0,99) 51 936 0,00 2009-09-23
Suwary SA przez WTI 51 936 5,00 (-1,19) 51 936 0,00 2009-09-23
Kuskowski, Walter Tymon poprzez WTI, Savtec sp. z o.o. 500 996 59,70 500 996 63,64 (3,94) 2009-09-23
Kuskowski, Walter Tymon poprzez WTI, Savtec sp. z o.o. 500 996 59,70 500 996 59,70 2009-09-23
Krezus SA 0 0,00 0 0,00 2009-09-23
Krezus SA 0 (-41 079) 0,00 (-4,89) 0 (-41 079) 0,00 (-5,21) 2009-09-23
Wentworth Tech sp. z o.o. 511 853 (437 853) 60,99 (52,18) 511 853 (437 853) 65,02 (55,62) 2009-09-22
Krezus SA 41 079 (-235 645) 4,89 (-28,08) 41 079 (-235 645) 5,21 (-29,94) 2009-09-21
Karkosik Grażyna 116 241 (24 209) 13,85 (2,89) 116 241 (24 209) 14,76 (3,07) 2009-09-17
Kowalczuk Witold 89 555 (-108 854) 10,67 (-12,97) 89 555 (-108 854) 11,37 (-13,83) 2009-08-12
Wentworth Tech sp. z o.o. 74 000 8,81 74 000 9,40 2009-08-11
Amhil Europa sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2009-08-11
Amhil Europa sp. z o.o. 0 (-74 000) 0,00 (-8,81) 0 (-74 000) 0,00 (-9,40) 2009-08-11
Amhil Europa sp. z o.o. 74 000 8,81 74 000 9,40 2009-08-04
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 9 033 (-37 000) 1,07 (-4,41) 9 033 (-37 000) 1,14 (-4,70) 2009-08-03
Jakubowski Wiesław 11 458 (-37 000) 1,36 (-4,41) 11 458 (-37 000) 1,45 (-4,70) 2009-08-03
Jakubowski Wiesław 48 458 (-14 080) 5,77 (-1,68) 48 458 (-14 080) 6,15 (-1,79) 2009-08-02
Krezus SA 276 724 (36 458) 32,97 (4,34) 276 724 (36 458) 35,15 (4,63) 2009-07-08
Karkosik, Roman Krzysztof 12 175 (-42 325) 1,45 (-5,04) 12 175 (-42 325) 1,54 (-5,38) 2009-07-08
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 46 033 (8 733) 5,48 (1,04) 46 033 (8 733) 5,84 (1,11) 2009-07-07
Unibax sp. z o.o. 37 300 (28 300) 4,44 (3,37) 37 300 (28 300) 4,73 (3,59) 2009-07-06
Karkosik Grażyna 92 032 (-1 774) 10,96 (-0,21) 92 032 (-1 774) 11,69 (-0,22) 2009-06-30
Karkosik Grażyna 93 806 (11 875) 11,17 (1,41) 93 806 (11 875) 11,91 (1,51) 2009-06-02
Karkosik Grażyna 81 931 (-230) 9,76 (-0,03) 81 931 (-230) 10,40 (-0,03) 2009-05-24
Orłowski Dariusz 0 0,00 0 0,00 2009-05-19
Orłowski Dariusz 0 (-108 000) 0,00 (-12,87) 0 (-108 000) 0,00 (-13,72) 2009-05-19
Krezus SA 240 266 (40 979) 28,63 (4,89) 240 266 (40 979) 30,52 (5,21) 2009-05-19
Karkosik Grażyna 82 161 9,79 82 161 10,43 2009-05-19
Jakubowski Wiesław 62 538 7,45 62 538 7,94 2009-05-19
Orłowski Dariusz 108 000 (-24 672) 12,87 (-2,94) 108 000 (-24 672) 13,72 (-3,13) 2009-05-18
Trela Tomasz 1 650 0,00 (-0,19) 1 650 0,00 (-0,20) 2009-05-15
Trela Tomasz 1 650 0,19 1 650 0,20 2009-05-15
Krezus SA 199 287 (36 500) 23,74 (4,34) 199 287 (36 500) 25,31 (4,63) 2009-04-09
Orłowski Dariusz 132 672 (22 372) 15,81 (2,67) 132 672 (22 372) 16,85 (2,84) 2009-01-27
Krezus SA 162 787 (-7 800) 19,40 (-0,92) 162 787 (-7 800) 20,68 (-0,99) 2009-01-07
Krezus SA 170 587 (41 000) 20,32 (4,88) 170 587 (41 000) 21,67 (5,21) 2008-12-30
Krezus SA 129 587 (28 032) 15,44 (3,34) 129 587 (28 032) 16,46 (3,56) 2008-11-28
Krezus SA 101 555 12,10 101 555 12,90 2008-11-04
Midas SA 28 032 3,34 (0,35) 28 032 3,56 (0,57) 2008-10-30
Midas SA 28 032 (-41 000) 2,99 (-5,23) 28 032 (-41 000) 2,99 (-5,77) 2008-10-30
Midas SA 69 032 (-41 000) 8,22 (-4,89) 69 032 (-41 000) 8,76 (-5,21) 2008-10-27
Midas SA 110 032 (-30 000) 13,11 (-3,57) 110 032 (-30 000) 13,97 (-3,81) 2008-10-25
Karkosik, Roman Krzysztof 54 500 (-101 335) 6,49 (-12,08) 54 500 (-101 335) 6,92 (-12,87) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 155 835 18,57 (0,58) 155 835 19,79 (0,79) 2008-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 155 835 (-13 486) 17,99 (-2,18) 155 835 (-13 486) 19,00 (-2,51) 2008-10-05
Midas SA 140 032 (-41 000) 16,68 (-4,89) 140 032 (-41 000) 17,78 (-5,21) 2008-09-16
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 169 321 (15 000) 20,17 (1,78) 169 321 (15 000) 21,51 (1,91) 2008-09-16
Unibax sp. z o.o. 9 000 (-70 000) 1,07 (-8,34) 9 000 (-70 000) 1,14 (-8,89) 2008-08-25
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 154 321 (70 000) 18,39 (8,35) 154 321 (70 000) 19,60 (8,89) 2008-08-25
Orłowski Dariusz 110 300 (800) 13,14 (0,10) 110 300 (800) 14,01 (0,10) 2008-08-04
Unibax sp. z o.o. 79 000 9,41 79 000 10,03 2008-06-30
Midas SA 181 032 (-70 000) 21,57 (-8,34) 181 032 (-70 000) 22,99 (-8,90) 2008-06-30
Orłowski Dariusz 109 500 (-150) 13,04 (-0,02) 109 500 (-150) 13,91 (0,41) 2008-05-05
Midas SA 251 032 (12 453) 29,91 (1,48) 251 032 (12 453) 31,89 (2,52) 2008-05-05
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 84 321 (-308) 10,04 (-0,04) 84 321 (-308) 10,71 (-0,04) 2008-04-16
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 84 629 (-14 381) 10,08 (-1,71) 84 629 (-14 381) 10,75 (-1,44) 2008-04-10
Kowalczuk Witold wraz z porozumieniem akcjonariuszy 198 409 (108 854) 23,64 (12,97) 198 409 (108 854) 25,20 (14,18) 2008-03-26
Orłowski Dariusz 109 650 13,06 109 650 13,50 (-0,42) 2008-03-04
Orłowski Dariusz 109 650 (22 550) 13,06 (2,68) 109 650 (22 550) 13,92 (3,20) 2008-03-04
Orłowski Dariusz 87 100 (9 320) 10,38 (1,12) 87 100 (9 320) 10,72 (1,15) 2007-12-27
Orłowski Dariusz 77 780 (-31 120) 9,26 (-3,71) 77 780 (-31 120) 9,57 (-3,84) 2007-12-21
Kowalczuk Witold 89 555 10,67 89 555 11,02 (-0,35) 2007-12-21
Kowalczuk Witold 89 555 (20 020) 10,67 (2,39) 89 555 (20 020) 11,37 (2,81) 2007-12-21
Kowalczuk Witold 69 535 (-20 020) 8,28 (-2,39) 69 535 (-20 020) 8,56 (-1,46) 2007-12-19
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 99 010 11,79 99 010 12,19 (-0,38) 2007-09-24
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 99 010 (36 500) 11,79 (4,35) 99 010 (36 500) 12,57 (4,88) 2007-09-24
Karkosik, Roman Krzysztof przez NFI Krezus 62 510 (-17 490) 7,44 (-2,09) 62 510 (-17 490) 7,69 (-2,16) 2007-09-23
Midas SA 238 579 28,43 238 579 29,37 (-0,93) 2007-09-18
Midas SA 238 579 (-19 000) 28,43 (-2,26) 238 579 (-19 000) 30,30 (-1,41) 2007-09-18
Tkaczyk-Owczarek Irena 873 0,00 (-0,10) 873 0,00 (-0,09) 2007-08-03
Mróz Maciej 9 179 1,00 (-0,09) 9 179 1,00 (-0,02) 2007-08-03
Biskupski Krzysztof 8 510 1,00 (-0,01) 8 510 0,00 (-0,95) 2007-08-03
Orłowski Dariusz 108 900 (18 834) 12,97 (2,24) 108 900 (18 834) 13,41 (2,32) 2007-06-28
Midas SA 257 579 (17 689) 30,69 (2,11) 257 579 (17 689) 31,71 (2,17) 2007-06-26
Orłowski Dariusz 90 066 (45 566) 10,73 (5,43) 90 066 (45 566) 11,09 (6,12) 2007-05-18
Midas SA 239 890 (-80 000) 28,58 (-9,54) 239 890 (-80 000) 29,54 (-7,48) 2007-03-30
Karkosik, Roman Krzysztof przez II NFI 80 000 9,53 80 000 9,85 2007-03-30
Orłowski Dariusz 44 500 5,30 44 500 4,97 (-0,18) 2007-01-05
Orłowski Dariusz 44 500 5,30 44 500 5,15 2007-01-05
Orłowski Dariusz 44 500 5,30 44 500 5,15 2007-01-05
Żmudzin Edyta 13 283 (-36 534) 1,58 (-4,35) 13 283 (-36 534) 1,48 (-4,09) 2007-01-03
Midas SA 319 890 38,12 319 890 37,02 2007-01-03
Tkaczyk-Owczarek Irena 873 (-152 931) 0,10 (-18,22) 873 (-152 931) 0,09 (-17,11) 2007-01-02
Owczarek Henryk 13 328 1,58 38 234 4,27 (-0,15) 2007-01-02
Owczarek Henryk 13 328 (-152 931) 1,58 (-18,23) 38 234 (-152 931) 4,42 (-16,97) 2007-01-02
Mróz Maciej 9 179 (100) 1,09 (0,01) 9 179 (100) 1,02 (0,01) 2006-11-06
Biskupski Krzysztof 8 510 (4 625) 1,01 (0,55) 8 510 (4 625) 0,95 (0,52) 2006-11-06
Konieczny Tadeusz 27 011 (200) 3,22 (0,03) 44 523 3,98 (-1,00) 2006-10-12
Konieczny Tadeusz 26 811 (-6 745) 3,19 (-0,80) 44 523 (-6 745) 4,98 (-0,75) 2006-10-12
Żmudzin Edyta 49 817 (1 939) 5,93 (0,23) 49 817 (1 939) 5,57 (0,22) 2006-06-29
Konieczny Tadeusz 33 556 (-5 784) 3,99 (-0,69) 51 268 (-5 784) 5,73 (-0,65) 2006-06-29
Żmudzin Edyta 47 878 (-14 703) 5,70 (-1,75) 47 878 (-14 703) 5,35 (-1,62) 2005-05-06
Tkaczyk-Owczarek Irena 153 804 18,32 153 804 17,20 2005-05-06
Kowalczuk Witold 89 555 10,67 89 555 10,02 (-0,34) 2005-05-06
Kowalczuk Witold 89 555 (-165) 10,67 (-0,02) 89 555 (-165) 10,36 (0,37) 2005-05-06
Konieczny Tadeusz 39 340 (-11 940) 4,68 (-1,43) 57 052 (5 772) 6,38 (0,67) 2005-05-06
Stańczak Zdzisława 24 214 (-20 975) 2,88 (-2,50) 36 206 (-20 975) 4,05 (-2,34) 2004-08-16
Owczarek Henryk 166 259 (20 000) 19,81 (2,38) 191 165 (20 000) 21,39 (2,32) 2004-08-16
Stańczak Zdzisława 45 189 (-100) 5,38 (-0,02) 57 181 (-100) 6,39 (0,01) 2004-07-12
Konieczny Tadeusz 51 280 6,11 51 280 5,71 2002-06-06
Konieczny Tadeusz 51 280 (17 712) 6,11 (2,11) 51 280 (17 712) 5,71 (1,97) 2002-06-06
Owczarek Henryk 146 259 (875) 17,43 (0,10) 171 165 (875) 19,07 (0,10) 2002-05-27
Żmudzin Edyta 62 581 7,45 62 581 6,97 2002-05-22
Kowalczuk Witold 89 720 (44 850) 10,69 (5,34) 89 720 (44 850) 9,99 (4,99) 2002-04-15
Zawada Robert 45 483 5,42 45 483 5,06 2002-04-08
Suwary SA poprzez Suwary-Packing sp. z o.o. 51 936 6,19 (0,01) 51 936 0,00 2002-02-22
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 51 936 (-14 529) 6,18 (-1,74) 51 936 (-14 529) 0,00 2002-02-22
Mróz Maciej 9 079 1,08 9 079 1,01 2002-02-22
Biskupski Krzysztof 3 885 0,46 3 885 0,43 2002-02-22
Owczarek Henryk 145 384 (-7 912) 17,33 (-0,94) 170 290 (-7 912) 18,97 (-0,89) 2002-02-18
Owczarek Henryk 153 296 (37 502) 18,27 (4,47) 178 202 (37 532) 19,86 (4,19) 2001-10-04
Konieczny Tadeusz 33 568 (-35 000) 4,00 (-4,17) 33 568 (-52 712) 3,74 (-5,87) 2001-10-04
Kowalczuk Witold 44 870 (-747) 5,35 (-0,09) 44 870 (-747) 5,00 (-0,08) 2001-04-18
Konieczny Tadeusz 68 568 (500) 8,17 (0,06) 86 280 (500) 9,61 (0,05) 2001-04-02
Konieczny Tadeusz 68 068 (300) 8,11 (0,03) 85 780 (300) 9,56 (0,04) 2001-03-13
Konieczny Tadeusz 67 768 (200) 8,08 (0,03) 85 480 (200) 9,52 (0,02) 2001-03-05
Suwary SA przez Suwary-Packing sp. z o.o. 66 465 (500) 7,92 (0,06) 66 465 (500) 0,00 2001-02-21
Żmudzin Konrad 0 (-63 552) 0,00 (-7,57) 0 (-63 552) 0,00 (-7,08) 2000-12-28
Suwary SA przez Suwary-Packing sp. z o.o. 65 965 (1 500) 7,86 (0,18) 65 965 (1 500) 0,00 2000-09-28
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 64 465 (1 500) 7,68 (0,18) 64 465 (1 500) 0,00 2000-09-28
Żmudzin Konrad 63 552 (-13 280) 7,57 (-1,59) 63 552 (-13 280) 7,08 (-1,48) 2000-09-22
Żmudzin Konrad 76 832 (8 100) 9,16 (0,97) 76 832 (8 100) 8,56 (0,90) 2000-08-31
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 62 965 (3 768) 7,50 (0,45) 62 965 (3 768) 0,00 2000-08-31
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 59 197 (1 368) 7,05 (0,16) 59 197 (1 368) 0,00 2000-08-08
Żmudzin Konrad 68 732 (3 003) 8,19 (0,36) 68 732 (3 003) 7,66 (0,34) 2000-07-11
Żmudzin Konrad 65 729 (20 680) 7,83 (2,46) 65 729 (20 680) 7,32 (2,30) 2000-06-21
Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 36 000 4,29 36 000 4,01 2000-06-21
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 57 829 (1 000) 6,89 (0,12) 57 829 (1 000) 0,00 2000-06-08
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 56 829 (1 000) 6,77 (0,12) 56 829 (1 000) 0,00 2000-05-26
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 55 829 (2 000) 6,65 (0,23) 55 829 (2 000) 0,00 2000-04-13
Kowalczuk Witold 45 617 5,44 45 617 5,08 2000-04-07
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 53 829 (7 000) 6,42 (0,84) 53 829 (7 000) 0,00 2000-03-29
Żmudzin Konrad 45 049 5,37 45 049 5,02 2000-03-01
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 46 829 (8 430) 5,58 (1,00) 46 829 (8 430) 0,00 2000-02-29
Owczarek Henryk 115 794 (3 257) 13,80 (0,39) 140 670 (3 227) 15,67 (0,36) 2000-02-29
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 38 399 (5 800) 4,58 (0,70) 38 399 (5 800) 0,00 1999-08-25
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 32 599 (3 036) 3,88 (0,36) 32 599 (3 036) 0,00 1999-08-14
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 29 563 (10 436) 3,52 (1,24) 29 563 (10 436) 0,00 1999-08-05
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 19 127 (8 418) 2,28 (1,00) 19 127 (8 418) 0,00 1999-08-02
Suwary SA przez Suwary-Packing Sp. z o.o. 10 709 1,28 10 709 0,00 1999-07-29
Stańczak Zdzisława 45 289 (458) 5,40 (0,06) 57 281 (458) 6,38 (0,05) 1998-10-30
Owczarek Henryk 112 537 (5 533) 13,41 (0,66) 137 443 (5 533) 15,31 (0,61) 1998-10-30
Konieczny Tadeusz 67 568 (597) 8,05 (0,07) 85 280 (597) 9,50 (0,06) 1998-10-30
Owczarek Henryk 107 004 12,75 131 910 14,70 1998-03-20
Stańczak Zdzisława 44 831 5,34 56 823 6,33 1997-12-01
Konieczny Tadeusz 66 971 7,98 84 683 9,44 1997-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2021-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2021-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2011-04-26 Split 1:5
2006-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2006-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,26 zł
1999-02-26 Asymilacja akcji seria A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.