0,4560 zł
-8,80% -0,0440 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Komunikaty spółki - STARHEDGE

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku (godzina 17:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Uzupełnienie dokumentów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
Zawiadomienie w trybie Art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Publikacja szacunkowych wybranych wstępnych danych finansowych Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za 2019 rok, wraz z jednostkowymi wybranymi wstepnymi danymi z bilansu i rachunku zysków i strat.
STARHEDGE -8,80% 0,46
2020-09-25 09:20:14

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.