0,6160 zł
4,41% 0,0260 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Akcjonariat - STARHEDGE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 54 208 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 88 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 466 597
Liczba głosów na WZA: 88 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,03%
Kapitał akcyjny: 21 120 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 466 597
Cena nominalna akcji: 0,24 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Goodmax sp. z o.o. 28 088 597 (31,92%) 28 088 597 (31,92%) 2017-12-01 EFK
Witkowski Andrzej 25 678 000 (29,18%) 25 678 000 (29,18%) 2018-03-22 -
Starcom Invest sp. z o.o. 23 700 000 (26,93%) 23 700 000 (26,93%) 2020-06-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 22 125 888
0,24 33 524 418
8 045 860,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
2014-01-29
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-04-21 1 043 710
2 515 341,10
2,41 2,41 1 043 710
2 515 341,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-14
1992-06-01
2008-07-15
zmiana firmy z Zakłady Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim na Hardex SA 2002-04-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-13
seria B - subskrypcja publiczna 2007-08-14 96 143
9 614 300,00
2,41 100,00 1 139 853
2 747 045,73
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-14
2008-06-30
2008-07-15
split 1:10 2012-01-11
0,24 11 398 530
2 735 647,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-03-14
2012-02-22
zmiana firmy z Hardex SA na Libra Capital SA 2012-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-09
zmiana firmy z Libra Capital SA na Global Energy SA 2013-02-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-12-23 22 797 060
33 055 737,00
0,24 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Global Energy SA na Starhedge SA 2014-04-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-08
scalenie akcji 6:1 2014-07-14
1,44 5 587 403
8 045 860,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-25 1 424 000
4 272 000,00
1,44 3,00 7 011 403
10 096 420,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
renominacja akcji 2016-07-29
0,24 7 011 403
1 682 736,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-07-29 42 988 597
10 317 263,28
0,24 0,24 50 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-17
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-27 38 000 000
9 120 000,00
0,24 0,24 88 000 000
21 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-04-27 37 500 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2018-06-28 146 000 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 uchylone w dniu 22.02.2019 2018-10-17
0,96 22 000 000
21 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Restata Investments Ltd. 4 000 623 (-24 900 000) 4,55 (-28,29) 4 000 623 (-24 900 000) 4,55 (-28,29) 2020-06-03
Restata Investments Ltd. 28 900 623 (13 530 573) 32,84 (2,10) 28 900 623 (13 530 573) 32,84 (2,10) 2017-12-01
Restata Investments Ltd. NWZ 15 370 050 30,74 (13,27) 15 370 050 30,74 (13,27) 2017-04-27
Restata Investments Ltd. NWZ 15 370 050 (17 427) 17,47 (-13,24) 15 370 050 (17 427) 17,47 (-13,24) 2017-04-27
Witkowski Andrzej 14 826 000 29,65 (12,80) 14 826 000 29,65 (12,80) 2017-04-21
Witkowski Andrzej 14 826 000 16,85 14 826 000 16,85 2017-04-21
Viart sp. z o.o. 700 000 (-14 500 000) 1,40 (-29,00) 700 000 (-14 500 000) 1,40 (-29,00) 2017-04-21
Viart sp. z o.o. 15 200 000 (14 500 000) 30,40 (20,42) 15 200 000 (14 500 000) 30,40 (20,42) 2017-03-03
Restata Investments Ltd. 15 352 623 (14 652 623) 30,71 (20,73) 15 352 623 (14 652 623) 30,71 (20,73) 2017-03-03
Goodmax sp. z o.o. 14 088 597 28,18 (12,17) 14 088 597 28,18 (12,17) 2017-03-03
Goodmax sp. z o.o. 14 088 597 (13 388 597) 16,01 (6,03) 14 088 597 (13 388 597) 16,01 (6,03) 2017-03-03
Restata Investments Ltd. 700 000 9,98 (8,58) 700 000 9,98 (8,58) 2016-12-16
Restata Investments Ltd. 700 000 1,40 700 000 1,40 2016-12-16
Star Hedge Capital Ltd. 213 000 (-700 000) 3,04 (-9,98) 213 000 (-700 000) 3,04 (-9,98) 2016-12-15
Goodmax sp. z o.o. 700 000 9,98 (8,58) 700 000 9,98 (8,58) 2016-12-14
Goodmax sp. z o.o. 700 000 1,40 700 000 1,40 2016-12-14
Viart sp. z o.o. 700 000 9,98 (8,58) 700 000 9,98 (8,58) 2016-12-12
Viart sp. z o.o. 700 000 1,40 700 000 1,40 2016-12-12
Star Hedge Capital Ltd. 913 000 (-1 400 000) 13,02 (-19,97) 913 000 (-1 400 000) 13,02 (-19,97) 2016-12-12
Star Hedge Capital Ltd. ZWZ 2 313 000 (313 000) 32,99 (4,46) 2 313 000 (313 000) 32,99 (0,50) 2016-06-30
Starhedge SA 0 (-856 000) 0,00 (-12,20) 0 (-856 000) 0,00 2016-04-01
Star Hedge Capital Ltd. 2 000 000 (-300 000) 28,53 (-4,27) 2 000 000 (-300 000) 32,49 (-0,31) 2016-04-01
Star Hedge Capital Ltd. 2 300 000 (1 724 000) 32,80 (24,59) 2 300 000 (1 724 000) 32,80 (23,45) 2016-03-30
Star Hedge Capital Ltd. WZA 576 000 (26 000) 8,21 (-1,63) 576 000 (26 000) 9,35 (-2,95) 2015-12-14
Starhedge SA 856 000 (10 000) 12,20 (-2,94) 856 000 (10 000) 0,00 2015-07-14
Family Fund sp. z o.o. SKA 348 500 4,97 348 500 5,65 (0,68) 2015-07-07
Family Fund sp. z o.o. SKA 348 500 (-3 001 500) 4,97 (-5,02) 348 500 (-3 001 500) 4,97 (-5,15) 2015-07-07
Starhedge SA 846 000 15,14 (3,08) 846 000 0,00 2015-06-26
Starhedge SA 846 000 (-270 000) 12,06 (-7,91) 846 000 (-270 000) 0,00 2015-06-26
Star Hedge Capital Ltd. 550 000 9,84 (2,00) 550 000 12,30 (3,38) 2015-06-23
Star Hedge Capital Ltd. 550 000 7,84 550 000 8,92 2015-06-23
Starhedge SA 1 116 000 (300 000) 19,97 (5,37) 1 116 000 (300 000) 0,00 2015-01-30
Starhedge SA 816 000 (-200 000) 14,60 (-3,58) 816 000 (-200 000) 0,00 2015-01-29
Starhedge SA 1 016 000 (300 000) 18,18 (5,37) 1 016 000 (300 000) 0,00 2015-01-29
Starhedge SA 716 000 (100 000) 12,81 (1,79) 716 000 (100 000) 0,00 2015-01-28
Starhedge SA 616 000 (81 937) 11,02 (1,47) 616 000 (81 937) 0,00 2015-01-26
Star Ventures GmbH 0 (-3 350 000) 0,00 (-9,99) 0 (-3 350 000) 0,00 (-10,12) 2015-01-20
Starhedge SA 534 063 (-2 494 737) 9,55 (0,52) 534 063 (-2 494 737) 0,00 2014-11-14
Maverick Capital Ltd. 1 564 243 (-115 757) 4,66 (-0,35) 1 564 243 (-115 757) 4,72 (-0,31) 2014-09-29
Starhedge SA zakup akcji własnych 3 028 800 (2 524 000) 9,03 3 028 800 (2 524 000) 0,00 2014-07-16
Starhedge SA zakup akcji własnych 504 800 9,03 504 800 0,00 2014-07-16
Starhedge SA zakup akcji własnych 504 800 (-589 900) 9,03 (5,77) 504 800 (-589 900) 0,00 2014-07-16
Starhedge SA zakup akcji własnych 1 094 700 (644 700) 3,26 (1,92) 1 094 700 (644 700) 0,00 2014-07-15
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 350 000 (2 791 667) 9,99 3 350 000 (2 791 667) 10,12 (-0,86) 2014-05-29
Family Fund sp. z o.o. SKA 558 333 9,99 (2,03) 558 333 10,98 (1,93) 2014-05-29
Family Fund sp. z o.o. SKA 558 333 (-2 741 667) 7,96 (-1,88) 558 333 (-2 741 667) 9,05 (-0,92) 2014-05-29
Polish American Investment Fund LLC 1 375 102 (-1 715 616) 4,10 (-5,11) 1 375 102 (-1 715 616) 4,15 (-5,19) 2014-05-21
Star Ventures GmbH 3 350 000 (2 791 667) 9,99 3 350 000 (2 791 667) 10,12 (-0,86) 2014-05-13
Star Ventures GmbH 558 333 (-5 524 611) 9,99 (-8,15) 558 333 (-5 524 611) 10,98 (-7,41) 2014-05-13
Polish American Investment Fund LLC 3 090 718 (-361 282) 9,21 (-1,08) 3 090 718 (-361 282) 9,34 (-1,09) 2014-05-12
Star Ventures GmbH 6 082 944 (-4 982 000) 18,14 (-14,86) 6 082 944 (-4 982 000) 18,39 (-14,76) 2014-05-02
Polish American Investment Fund LLC 3 452 000 (100 000) 10,29 (0,30) 3 452 000 (100 000) 10,43 (0,30) 2014-04-29
Polish American Investment Fund LLC 3 352 000 (1 671 900) 9,99 (4,98) 3 352 000 (1 671 900) 10,13 (5,10) 2014-04-28
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 300 000 (1 753 200) 9,84 (5,23) 3 300 000 (1 753 200) 9,97 (5,34) 2014-04-24
Starhedge SA zakup akcji własnych 450 000 (100 000) 1,34 (0,30) 450 000 (100 000) 0,00 2014-03-26
Starhedge SA zakup akcji własnych 350 000 (100 000) 1,04 (0,30) 350 000 (100 000) 0,00 2014-03-25
Starhedge SA zakup akcji własnych 250 000 (100 000) 0,74 (-0,57) 250 000 (100 000) 0,00 2014-03-24
R.K.K. Energy Ltd. 991 000 (-2 309 000) 2,95 (-6,89) 991 000 (-2 309 000) 2,99 (-6,89) 2014-03-24
Maverick Capital Ltd. 1 680 000 5,01 1 680 000 5,03 2014-02-24
R.K.K. Energy Ltd. 3 300 000 (-7 762 944) 9,84 (-23,15) 3 300 000 (-7 762 944) 9,88 (-23,26) 2014-02-19
Polish American Investment Fund LLC 1 680 100 (10 312) 5,01 (0,03) 1 680 100 (10 312) 5,03 (0,03) 2014-02-18
Family Fund sp. z o.o. SKA 1 546 800 4,61 (0,61) 1 546 800 4,63 (0,63) 2014-01-14
Family Fund sp. z o.o. SKA 1 546 800 (-407 929) 4,00 (-13,14) 1 546 800 (-407 929) 4,00 (-13,30) 2014-01-14
R.K.K. Energy Ltd. 11 062 944 (-2 000) 32,99 (-0,01) 11 062 944 (-2 000) 33,14 (-0,01) 2013-12-31
R.K.K. Energy Ltd. 11 064 944 33,00 11 064 944 33,15 2013-12-31
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 669 788 (-40 000) 4,98 (-10,02) 1 669 788 (-40 000) 5,00 (-10,11) 2013-12-31
Starhedge SA zakup akcji własnych 150 000 1,31 (0,87) 150 000 0,00 2013-12-30
Starhedge SA zakup akcji własnych 150 000 (50 000) 0,44 (-0,43) 150 000 (50 000) 0,00 2013-12-30
Starhedge SA zakup akcji własnych 100 000 (1 971) 0,87 (0,01) 100 000 (1 971) 0,00 2013-12-13
Starhedge SA zakup akcji własnych 98 029 (8 029) 0,86 (0,08) 98 029 (8 029) 0,00 2013-12-11
Family Fund sp. z o.o. SKA 1 954 729 17,14 (11,31) 1 954 729 17,30 (11,45) 2013-12-11
Family Fund sp. z o.o. SKA 1 954 729 (-158 765) 5,83 (-12,71) 1 954 729 (-158 765) 5,85 (-12,85) 2013-12-11
Family Fund sp. z o.o. SKA 2 113 494 (-129 435) 18,54 (-1,13) 2 113 494 (-129 435) 18,70 (-1,14) 2013-12-10
Star Ventures GmbH 11 064 944 33,00 11 064 944 33,15 2013-11-30
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 709 788 15,00 (9,90) 1 709 788 15,11 (9,99) 2013-11-28
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 709 788 (20 870) 5,10 (-9,71) 1 709 788 (20 870) 5,12 (-9,80) 2013-11-28
Starhedge SA zakup akcji własnych 90 000 (10 000) 0,78 (0,08) 90 000 (10 000) 0,00 2013-11-27
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 688 918 (325 989) 14,81 (3,81) 1 688 918 (325 989) 14,92 (2,93) 2013-11-27
Starhedge SA zakup akcji własnych 80 000 (5 003) 0,70 (0,05) 80 000 (5 003) 0,00 2013-11-26
Family Fund sp. z o.o. SKA 2 242 929 (-307 071) 19,67 (-2,70) 2 242 929 (-307 071) 19,84 (-2,72) 2013-11-25
Family Fund sp. z o.o. SKA 2 550 000 (-200 000) 22,37 (-1,75) 2 550 000 (-200 000) 22,56 (-1,75) 2013-11-24
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 362 929 11,00 (-0,95) 1 362 929 11,99 (-0,04) 2013-11-22
Polish American Investment Fund LLC 1 362 929 (-254 000) 11,95 (-2,23) 1 362 929 (-254 000) 12,03 (-2,24) 2013-11-22
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 616 929 (234 000) 14,18 (2,05) 1 616 929 (234 000) 14,27 (2,06) 2013-11-16
Polish American Investment Fund LLC wraz z podmiotem zależnym 1 382 929 (581 567) 12,13 (5,10) 1 382 929 (581 567) 12,21 (5,15) 2013-11-15
Family Fund sp. z o.o. SKA 2 750 000 (-542 929) 24,12 (-4,76) 2 750 000 (-542 929) 24,31 (-4,77) 2013-11-15
New Tech Venture SA 570 000 5,00 (5,00) 570 000 5,03 (5,03) 2013-11-13
New Tech Venture SA 0 0,00 0 0,00 2013-11-13
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 292 929 (-250 000) 28,88 (-2,20) 3 292 929 (-250 000) 29,08 (-2,20) 2013-11-13
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 542 929 (-217 071) 31,08 (-1,90) 3 542 929 (-217 071) 31,28 (-1,70) 2013-11-12
Hong Kong Investment Company 338 237 (-661 763) 2,96 (-5,81) 338 237 (-661 763) 2,98 (-5,82) 2013-10-24
Starhedge SA zakup akcji własnych 74 997 (4 997) 0,65 (0,04) 74 997 (4 997) 0,00 2013-09-09
Starhedge SA zakup akcji własnych 70 000 (10 000) 0,61 (0,09) 70 000 (10 000) 0,00 2013-09-04
Polish American Investment Fund LLC 801 362 7,03 801 362 7,06 2013-08-26
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 0 (-550 000) 0,00 (-4,82) 0 (-550 000) 0,00 (-4,85) 2013-08-16
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 550 000 (-450 000) 4,82 (-3,95) 550 000 (-450 000) 4,85 (-3,96) 2013-08-12
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 1 000 000 (-588 780) 8,77 (-5,16) 1 000 000 (-588 780) 8,81 (-5,20) 2013-08-02
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 1 588 780 (-72 504) 13,93 (-0,64) 1 588 780 (-72 504) 14,01 (-0,64) 2013-08-01
Starhedge SA zakup akcji własnych 60 000 (33 000) 0,52 (0,29) 60 000 (33 000) 0,00 2013-07-31
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 1 661 284 (-448 664) 14,57 (-3,94) 1 661 284 (-448 664) 14,65 (-3,95) 2013-07-30
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 2 109 948 18,51 (18,51) 2 109 948 18,60 (18,60) 2013-07-24
Hong Kong Investment Company 1 000 000 8,77 1 000 000 8,80 2013-07-24
Starhedge SA zakup akcji własnych 27 000 (-20 000) 0,23 (-0,18) 27 000 (-20 000) 0,00 2013-07-22
Starhedge SA zakup akcji własnych 47 000 (35 000) 0,41 (0,31) 47 000 (35 000) 0,00 2013-07-22
Starhedge SA zakup akcji własnych 12 000 0,10 12 000 0,00 2013-07-19
AKB Lanta-Bank ZAO wraz z Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 2013-04-26
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 2013-02-13
AKB Lanta-Bank ZAO wraz z Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 3 327 346 29,19 3 327 346 29,19 2013-02-13
Zientara Maciej wraz z Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 0 (-3 327 346) 0,00 (-29,19) 2013-02-05
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 3 327 346 29,19 3 327 346 29,19 2013-02-05
Zientara Maciej wraz z Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA 3 327 346 29,19 3 327 346 29,19 2013-01-30
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 760 000 32,98 (32,98) 3 760 000 32,98 (32,98) 2012-10-11
Imperio ASI SA 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 2012-10-10
Imperio ASI SA poprzez Family Fund sp. z o.o. SKA 3 760 000 32,98 (32,98) 3 760 000 32,98 (32,98) 2012-10-10
Imperio ASI SA poprzez Family Fund sp. z o.o. SKA 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 2012-10-10
Family Fund sp. z o.o. SKA 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 0 (-3 760 000) 0,00 (-32,98) 2012-10-10
Family Fund sp. z o.o. SKA 3 760 000 32,98 3 760 000 32,98 2012-10-10
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 3 327 346 (1 064 810) 29,19 (9,35) 3 327 346 (1 064 810) 29,19 (9,35) 2012-09-20
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 0 (-65 772) 0,00 (-5,77) 0 (-65 772) 0,00 (-5,77) 2012-08-31
IDM SA 418 436 3,67 (0,68) 418 436 3,67 (0,68) 2012-07-10
IDM SA 418 436 (357 867) 2,99 (-2,32) 418 436 (357 867) 2,99 (-2,32) 2012-07-10
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 2 262 536 (130 000) 19,84 (1,14) 2 262 536 (130 000) 19,84 (1,14) 2012-07-09
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 2 132 536 (1 007 536) 18,70 (8,84) 2 132 536 (1 007 536) 18,70 (8,84) 2012-07-06
Motyka, Waldemar Marek 492 0,00 492 0,00 2012-05-15
Motyka, Waldemar Marek 492 0,00 (-0,04) 492 0,00 (-0,04) 2012-05-15
Imperio ASI SA 3 760 000 (170 000) 32,98 (1,49) 3 760 000 (170 000) 32,98 (1,49) 2012-05-15
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 1 125 000 (560 000) 9,86 (4,91) 1 125 000 (560 000) 9,86 (4,91) 2012-04-24
Zientara Maciej 565 000 4,95 565 000 4,95 2012-04-23
Skarb Państwa 0 (-260 938) 0,00 (-22,89) 0 (-260 938) 0,00 (-22,89) 2012-04-05
Imperio ASI SA 3 590 000 (3 231 000) 31,49 3 590 000 (3 231 000) 31,49 2011-11-14
Imperio ASI SA 359 000 (-200) 31,49 (-0,02) 359 000 (-200) 31,49 (-0,02) 2011-11-14
Beśkiewicz Andrzej 476 0,00 (-0,04) 476 0,00 (-0,04) 2011-05-25
IDM SA 60 569 (-545 121) 5,31 60 569 (-545 121) 5,31 2011-05-16
IDM SA 605 690 (545 690) 5,31 (0,05) 605 690 (545 690) 5,31 (0,05) 2011-05-16
Kaczmarek, Ireneusz Stanisław 5 379 0,00 (-0,47) 5 379 0,00 (-0,47) 2011-04-26
Imperio ASI SA 359 200 (200) 31,51 (0,02) 359 200 (200) 31,51 (0,02) 2010-11-15
IDM SA 60 000 (-569) 5,26 (-0,05) 60 000 (-569) 5,26 (-0,05) 2010-11-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 65 772 (-591 948) 5,77 65 772 (-591 948) 5,77 2010-11-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 657 720 (580 348) 5,77 (-1,01) 657 720 (580 348) 5,77 (-1,01) 2010-11-15
IDM SA 60 569 (-65 928) 5,31 (-5,78) 60 569 (-65 928) 5,31 (-5,78) 2010-08-20
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 77 372 6,78 77 372 6,78 2010-08-19
Karmelita Piotr 0 (-1 200) 0,00 (-0,10) 0 (-1 200) 0,00 (-0,10) 2009-12-31
Juszczyk, Anna Wiesława 300 0,00 300 0,00 2009-11-08
Imperio ASI SA 359 000 (-91 000) 31,49 (-7,98) 359 000 (-91 000) 31,49 (-7,98) 2009-10-06
Imperio ASI SA 450 000 (-2 499) 39,47 (-0,22) 450 000 (-2 499) 39,47 (-0,22) 2009-10-03
Imperio ASI SA 452 499 (-11 000) 39,69 (-0,97) 452 499 (-11 000) 39,69 (-0,97) 2009-06-03
Kaczmarek, Ireneusz Stanisław 5 379 0,47 5 379 0,47 2009-05-15
IDM SA 126 497 (4 292) 11,09 (0,37) 126 497 (4 292) 11,09 (0,37) 2009-05-15
Imperio ASI SA 463 499 (-16 772) 40,66 (-1,47) 463 499 (-16 772) 40,66 (-1,47) 2009-05-14
Kaczmarek, Ireneusz Stanisław 5 379 (-30 583) 0,47 (-2,68) 5 379 (-30 583) 0,47 (-2,68) 2009-04-14
Imperio ASI SA 480 271 (-24 983) 42,13 (-2,19) 480 271 (-24 983) 42,13 (-2,19) 2009-04-09
Imperio ASI SA 505 254 (6 133) 44,32 (0,54) 505 254 (6 133) 44,32 (0,54) 2009-03-31
IDM SA 122 205 10,72 122 205 10,72 2008-09-15
Imperio ASI SA 499 121 (-70 000) 43,78 (-6,14) 499 121 (-70 000) 43,78 (-6,14) 2008-09-12
Imperio ASI SA 569 121 (-51 150) 49,92 (-4,50) 569 121 (-51 150) 49,92 (-4,50) 2008-06-27
Motyka, Waldemar Marek w tym 100 PDA 492 0,04 (0,04) 492 0,04 (0,04) 2008-05-05
Motyka, Waldemar Marek 492 (-4 428) 0,00 (-0,04) 492 (-4 428) 0,00 (-0,04) 2008-05-05
Motyka, Waldemar Marek 4 920 (4 820) 0,04 (0,04) 4 920 (4 820) 0,04 (0,04) 2008-05-05
Karmelita Piotr w tym: 1200 PDA 1 200 0,10 (0,10) 1 200 0,10 (0,10) 2008-05-05
Karmelita Piotr 1 200 0,00 1 200 0,00 2008-05-05
Kaczmarek, Ireneusz Stanisław 35 962 3,15 35 962 3,15 2008-05-05
Beśkiewicz Andrzej 476 0,04 476 0,04 2008-05-05
Motyka, Waldemar Marek 100 0,00 100 0,00 2008-03-26
Juszczyk, Anna Wiesława w tym: 300 PDA 300 0,00 300 0,00 2008-03-26
Juszczyk, Anna Wiesława 300 0,00 (-0,02) 300 0,00 (-0,02) 2008-03-26
Juszczyk, Anna Wiesława 300 0,02 300 0,02 2008-03-26
Skarb Państwa 260 938 (-2 348 442) 22,89 260 938 (-2 348 442) 22,89 1992-06-01
Skarb Państwa 2 609 380 22,89 2 609 380 22,89 1992-06-01
Imperio ASI SA 620 271 54,42 620 271 54,42 1992-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-10-16 Split 6:1
2012-03-14 Split 1:10
2010-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2009-04-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2008-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,06 zł
2008-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.