2,8850 zł
0,70% 0,0200 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)

Komunikaty spółki - STALEXP

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy
Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - aktualizacja
Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2022 roku (kończący się 31 marca 2022 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2022 roku.
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część V
Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy
Dane wstępne dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.